Gebruikersgroep CollectiveAccess (startbijeenkomst) 20 maart 2020

FARO, Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Erfgoed Noorderkempen en LIBIS starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess. Dat is een open-source collectiemanagementsysteem voor het beheer en de online publicatie van museum-, archief- of bibliotheekcollecties.

Doel van de gebruikersgroep

De gebruikersgroep brengt professionals uit de cultureel-erfgoedsector samen om ervaringen te delen over het gebruik van CollectiveAccess. Op basis van de vragen en noden werken we samen een programma uit. De gebruikersgroep komt enkele keren per jaar samen en staat ook open voor nieuwe gebruikers van CollectiveAccess en geïnteresseerden.

Programma startbijeenkomst

  • Ronde van de tafel, korte voorstelling van je organisatie en hoe jullie momenteel CollectiveAccess gebruiken.
  • Korte pitches van gebruikers met mogelijkheid tot vragen
  • Input programma voor de volgende editie
Datum:
Vrijdag 20 maart

Locatie:
FARO
Priemstraat 51
1000 Brussel

Prijs
Gratis

Inschrijven
Inschrijven kan via de website van FARO.

ReIRes project: imports van datasets en bouw gebruikersinterface

ReIReS is een Europees project gefinancierd door het Horizon 2020 kaderprogramma van Europa met als doel de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur voor religieuze studies binnen het Europese onderzoekslandschap. Sinds de start van dit project in 2018 werkt LIBIS aan een geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religieuze studies. In eerste instantie is het de bedoeling dat de relevante bronnen en collecties beheerd door de 12 partners van dit project geïntegreerd worden in deze unieke discovery omgeving.

Die datasets zijn reeds in kaart gebracht en enkele collecties zijn al omgezet naar een gedeeld datamodel, waardoor ze gezamenlijk doorzoekbaar zijn vanop één platform. Dit opzet wil tegemoetkomen aan de groeiende noden van onderzoekers rond het ontdekken van onderzoeksbronnen die verspreid zijn over verschillende, vaak kleine, collecties. Die noden en de digitale oplossingen die daartoe aangewend kunnen worden, vormden het onderwerp van een lezing gegeven door Roxanne Wyns van LIBIS tijdens Informatie aan Zee, waarbij veel van de lessen geleerd tijdens het ReIReS project aan bod kwamen. Tijdens de posterbeurs van dit congres werd eveneens een poster gepresenteerd rond het gedeelde ReIReS datamodel dat de collecties die geïmporteerd zullen worden in deze discovery omgeving interoperabel moet maken.

Om verder de betrouwbaarheid van het datamodel en de technische infrastructuur te testen en op punt te stellen, is het technisch personeel van LIBIS momenteel bezig met het importeren van nieuwe datasets. Terwijl ze verder aan de back-end en front-end sleutelen, wordt er ook al gewerkt aan de gebruikersinterface. Tegen 2020 zou het systeem gereed moeten zijn voor een demonstratie van de basisfunctionaliteiten.  Door middel van presentaties en tests door mogelijke gebruikers kan er vervolgens feedback verzameld worden om verdere verbeteringen aan te brengen, naast het uitbreiden van de functionaliteiten en het importeren van bijkomende datasets.

Lees meer over ReIRes in LIBISzine 16.


Officiële lancering Book-a-BookBook-a-Book


Bart Peeters (LIBIS) en Roel Vuegen (KU Leuven Bibliotheken) gaven een presentatie en demo van Book-a-Book op de internationale conferentie van SIHO: “Enhancingstudent experience: innovative support tools for students with disabilities”. Deze conferentie ging door te Brussel op 12 september 2019 en betekende de officiële lancering van deze nieuwe toepassing die werd ontwikkeld door LIBIS in samenwerking met de Bibliotheekdiensten voor het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).
Met Book-a-Book kunnen studenten met een functiebeperking en die studeren aan één van de Vlaamse hogescholen of universiteiten de digitale versie van handboeken en cursussen aanvragen.

De Engelstalige presentatie over Book-a-Book kan u hier terugvinden, ook de andere presentaties van de conferentie zijn online beschikbaar.

Presentatie Roxanne Wyns discovery van onderzoeksbronnen


Op 19 en 20 september was LIBIS aanwezig op Informatie aan Zee. Roxanne Wyns gaf op vrijdag een presentatie over de noden van onderzoekers rond de discovery van onderzoeksbonnen. Michiel De Clerck presenteerde op donderdag een poster over het ReIReS project, een H2020 project waar LIBIS als technisch partner instaat voor de ontwikkeling van een unieke discovery omgeving voor verbeterde toegang tot onderzoeksbronnen voor religieuze studies. Daarnaast was het gezellig bijpraten met oude en nieuwe gezichten aan de LIBIS stand.

De presentatie vind je hier terug.

Lovaniensia.be herenigt oude academische collectie KU Leuven en UCLouvain

In 2025 viert de KU Leuven haar zesde eeuwfeest. Ter voorbereiding van die bijzondere verjaardag wordt er momenteel al volop ingezet op de digitalisering van de academische collecties.  Zo zijn de thesissen van de Oude Universiteit Leuven beschikbaar via de Collection Discovery-toepassing in Limo en kan al wie geïnteresseerd is in collegedictaten terecht op het Magister Dixit-platform. Dit platform bevat 529 Leuvense collegedictaten, voornamelijk van de Artesfaculteit, die bewaard worden aan de KU Leuven, UCLouvain, KBR en M - Museum Leuven.

Wie het collectiebeleidsplan erfgoed van KU Leuven Bibliotheken leest, merkt ook daar meteen op dat er veel aandacht gaat naar universiteitsgeschiedenis. Ondanks twee branden bezit KU Leuven Bibliotheken immers een aanzienlijke collectie handschriften (vooral collegedictaten), oude drukken en grafiek die gelinkt kan worden aan de Oude Universiteit Leuven (1425-1797), de Rijksuniversiteit (1817-1835) en de Katholieke Universiteit Leuven (1835-).
Lovaniensia.be

Bij dat rijke erfgoed horen onder meer ook de meer dan 350 oude drukken die gedigitaliseerd zijn voor het Lovaniensiaplatform. Met dit platform hebben KU Leuven Bibliotheken en de Bibliothèques de l’UCLouvain de intentie om de gesplitste oude academische collectie of Collectio academica antiqua (Caa) virtueel te herenigen op een gemeenschappelijk portaal. Die Caa-collectie groepeert alle werken gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan de sluiting door de Franse overheid in 1797. Verschillende van de drukken uit deze collectie werden door de Vlaamse overheid erkend als topstuk.

.... Lees verder: het volledige artikel vind je op de blog van Faro terug.

Library of Voices ontraadselt eeuwenoud muziekerfgoed

Onze partner* Alamire Foundation, die met haar Library of Voices gevestigd is in de Norbertuspoort van de Abdij van Park, werd genomineerd voor de Onroerenderfgoedprijs.

Pieter-Jan Borgelioen van de KU Leuven Nieuwsdienst ging langs bij Bart Demuyt voor een interview.  Het volledige artikel  kunt u hier lezen.

Stemmen voor de publieksprijs 2019 kan nog t.e.m. 08/09/2019 via de website onroerenderfgoedprijs.be !!

In de Library of Voices vind je onder meer het vijftiende-eeuwse Leuven Chansonnier (rechts), en een zeldzaam liturgisch liedboek uit dezelfde periode (links).  | Foto: Rob Stevens


* LIBIS is partner voor IDEM - Integrated Database voor Early Music.  Meer informatie over deze geïntegreerde omgeving voor onderzoek naar- en ontsluiting van het muzikale erfgoed van de Lage Landen  vindt u hier terug.