Book-a-Book: artikel in Serials Review

Book-A-Book is een tool die digitale versies van studieboeken ontsluit voor studenten met een functiebeperking. Het is een initiatief van het SIHO in samenwerking met de Vlaamse overheid, de bibliotheekdiensten van de KU Leuven en LIBIS, een dienst van de KU Leuven met meer dan veertig jaar ervaring in het bieden van betrouwbare, flexibele en innovatieve oplossingen voor bibliotheken, archieven en onderwijsinstellingen.

LIBIS ontwikkelde op vraag van SIHO een webapplicatie die voldoet aan de specifieke noden van studenten met een functiebeperking. De applicatie bestaat onder meer uit een SQL databank waarvoor een API werd geschreven op basis van het Laravel framework. De gebruikersinterface werd gebouwd met Vue.js. Authenticatie gebeurt via SAML (Shibboleth, OpenID, …). Dit biedt het voordeel dat studenten zich met hun eigen instellingsID kunnen aanmelden en daarvoor geen extra log-in of wachtwoord nodig hebben. LIBIS staat eveneens in voor de hosting en dagelijkse technische ondersteuning van Book-a-Book.

Collega's Bart Peeters (LIBIS) en Roel Vuegen (KU Leuven Bibliotheken) schreven, in samenwerking met Valérie Van Hees (SIHO) een artikel over Book-a-Book in het tijdschrift Serials Review. U kan het Engelstalig artikel hier lezen.

Meer informatie over Book-a-Book
Ontwikkeling webplatform Book-a-Book door LIBIS.

https://www.siho.be/nl/tools/book-book

LIBISnet gebruikersdag: presentaties online beschikbaar

Dit jaar vond de LIBISnet gebruikersdag plaats op 2/6. Omwille van de omstandigheden werd het programma aangepast naar een halve dag online sessies. Het webinar werd opgenomen, u kan het hier beluisteren.

Het programma zag er als volgt uit. De presentaties staan eveneens online, klik op de onderstaande link. 10u00 – 10u15: Verwelkoming - Bart Peeters en Jo Rademakers
10u15 – 11u00: Alma update (Gijs Noels) en Limo update (Veerle Kerstens)
11u00 – 11u10: Pauze
11u10 – 12u00: Personalization: Get the most out of Alma & Primo - Josh Weisman (Ex Libris)
12u00 – 12u15: Algemene Q&A en afsluiting

LIBIS verwelkomt Rachel Geenens als nieuwe productmanager Research Data Management (RDM)

Op 2 juni startte Rachel Geenens als nieuwe collega bij LIBIS. Rachel studeerde in 2009 af als Master in de Biologie (KU Leuven). Na het volgen van de Specifieke Lerarenopleiding (Biologie, KU Leuven), finaliseerde zij in 2016 haar doctoraatonderzoek (Experimentele Cardiale Heelkunde). Aansluitend werkte Rachel als managing editor voor het wetenschappelijk tijdschrift Cardiovascular Research, en als studiebegeleider aan de Dienst voor Studiebegeleiding Wetenschappen (KU Leuven).

Rachel zal als productmanager RDM instaan voor de uitrol van de infrastructuur voor de FAIR publicatie van onderzoeksdata. Ze is een van de 4 nieuwe aanwervingen in het kader de uitvoering van de KU Leuven RDM roadmap en het nieuw op te richten RDM-competentiecentrum.

Jesuit Armarium: nieuw toegangsportaal jezuïetencollecties

De jezuïeten in België en Nederland bezitten een collectie van ongeveer een half miljoen boeken, die beheerd worden door o.a. KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbebibliotheek, KADOC en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.

Om dit bibliothecair patrimonium virtueel samen te brengen, ontwikkelde LIBIS samen met de collectiebeherende instellingen een nieuw platform dat de naam “Jesuit Armarium” kreeg. Dit platform, dat gerust gezien mag worden als een gepersonaliseerde Limo voor jezuïetencollecties, wil onderzoekers en geïnteresseerden in het boekenerfgoed van de jezuïeten op een vlotte manier tot bij de huidige bewaarplaats van deze werken leiden.

Het platform werd gelanceerd op 10 februari 2020 en is vrij toegankelijk via https://limo.libis.be/JESUITS.

https://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=JESUITS&fromLogin=true&lang=en_US

Alamire Foundation en hun toonaangevend onderzoek naar de muziekgeschiedenis van de Lage Landen in de kijker

KU Leuven zet onze partner Alamire en hun toonaangevend onderzoek naar de muziekgeschiedenis van de Lage Landen in de kijker. Met behulp van state-of-the-art-technologie lezen ze de muziek op 15de- en 16de-eeuws perkament en proberen ze de muziek van de Lage Landen (opnieuw) op de kaart te zetten.

Lees hier het artikel en bezoek de Integrated Database for Early Music (IDEM) voor een digitale blik in op de prachtige handschriften. Meer over het technische verhaal achter idemdatabase.org vind je hier.


Gebruikersgroep CollectiveAccess (startbijeenkomst) 20 maart 2020

FARO, Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Erfgoed Noorderkempen en LIBIS starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess. Dat is een open-source collectiemanagementsysteem voor het beheer en de online publicatie van museum-, archief- of bibliotheekcollecties.

Doel van de gebruikersgroep

De gebruikersgroep brengt professionals uit de cultureel-erfgoedsector samen om ervaringen te delen over het gebruik van CollectiveAccess. Op basis van de vragen en noden werken we samen een programma uit. De gebruikersgroep komt enkele keren per jaar samen en staat ook open voor nieuwe gebruikers van CollectiveAccess en geïnteresseerden.

Programma startbijeenkomst

  • Ronde van de tafel, korte voorstelling van je organisatie en hoe jullie momenteel CollectiveAccess gebruiken.
  • Korte pitches van gebruikers met mogelijkheid tot vragen
  • Input programma voor de volgende editie
Datum:
Vrijdag 20 maart

Locatie:
FARO
Priemstraat 51
1000 Brussel

Prijs
Gratis

Inschrijven
Inschrijven kan via de website van FARO.