Keynote presentation Colloquium DANS

Op 27 en 28 september vond in Den Haag het ‘Colloquium Research Information Systems and Science Classifications: revisiting the NARCIS classification’ plaats.

Het NARCIS-portaal biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten. De NARCIS-classificatie speels hierin een belangrijke rol met het oog op een efficiënte vindbaarheid en zichtbaarheid van onderzoeksdomeinen en onderzoeksexpertises. Met het colloquium wil DANS (Data Archiving and Networked Services), de beheerder van het NARCIS-portaal en de NARCIS-classificatie, de discussie op gang trekken rond de uitbreiding van de NARCIS-classificatie. In het kader van technologieën rond de ontsluiting en interoperabiliteit van classificatiesystemen gaf Roxanne Wyns van LIBIS een keynote met als onderwerp ‘Mashing up ontologies’. 

Meer informatie over het colloquium
Klik hier om de presentatie op de LIBIS Slideshare te consulteren.

https://www.slideshare.net/Slidelib/presentation-mashing-up-ontologies

TU Delft gaat live met CollectiveAccess

Eind 2017 koos TU Delft voor een samenwerking met LIBIS voor de opzet van een CollectiveAccess database als professioneel systeem voor het beheer van hun uitgebreide academische erfgoedcollecties. In 2018 werd volop gewerkt aan de configuratie van de database op basis van de Spectrum standaard, maar met de nodige aanvullingen ter ondersteuning van het onderzoek naar deze unieke en diverse academische collecties. Na een migratietraject van de oude datasets naar de nieuwe database werd in mei 2018 de database door TU Delft in gebruik genomen voor de beschrijving van de erfgoedcollectie, prentencollectie, onroerend erfgoed van TU Delft (gebouwen) en hooglerarendatabase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de mapping van de export in Dublin Core en LIDO standaard.

www.tudelft.nl

LIBER presentatie: Challenges for Researchers in the Digital Humanities

Van 4 tot 6 juli vond in Lille de 47st LIBER-conferentie plaats. Een veelbesproken onderwerp was Open en FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) Data.  Daarnaast kwamen ook thema’s als het Semantische Web en Linked Data, Citizen Science, en Digital Humanities aan bod. Roxanne Wyns gaf in het kader van dit laatste thema een presentatie met als titel ‘Challenges for Researchers in the Digital Humanities. Custom development vs. sustainable research infrastructures’.

The digital evolution of our society is increasingly affecting and enabling research in  the  humanities where digital resources and cultural data sets are now being considered as valuable research  material.  This evolution has increased the need for infrastructures and web environments where  researchers from the humanities can collaboratively work on their data and even actively involve citizens.  In addition, policymakers and funders are strongly in favour of projects with such an IT  component. As a result, new tools, databases, and data models sprout from every research project; the original goal of sharing and collaboration surpassed by the conviction that there is a need for this particular software or that custom developed database.  This is not entirely a bad thing since it also drives innovation and brings new perspectives to the use of digital components in research. The problem  lies  more  in  the  sustainability  of  the  developed tools and databases after the projects’ lifetime. Neither funders nor universities are able to  maintain  all  the  infrastructures  conceived.  And  while  providing  storage  and  access  to  the  data  produced  is  more  manageable,  data  sets still often lack the information  needed to find, interpret and reuse them. Also  for  university  service  providers,  there  are many challenges to overcome when collaborating with humanities research groups in  the development of their research infrastructures.

At LIBIS, the library information department of KU Leuven  (Belgium),  we collaborate with multiple research groups from the Humanities for the development and continued support of their virtual research environment.  In these projects,  we experienced multiple challenges, the main ones being a lack of clear use cases and requirements, a sometimes-limited technical know-how of  the  researcher,  a too small development budget in comparison to the high expectations and especially a lack of financial means for the continued maintenance and support of the systems after  the project’s lifetime. Together with the research groups, we try to find the best solutions and  compromises. This has resulted in the use of tools that we traditionally use for our museum and  heritage partners such as CollectiveAccess and Omeka.  While these open source systems were mainly conceived for the management and display of heritage collections, both are extremely flexible in  the configuration and have a large user and developer community contributing to new plug-ins   and functionalities.  In combination with new open source software components such as Mirador (IIIF), we help them build a sustainable research  environment  based  on  open  principles  and web standards.

This presentation focuses on a growing number of Digital Humanities infrastructure projects in which tools such as CollectiveAccess and Omeka have been used in combination with other open source and proprietary systems in order to provide a sustainable and innovative environment for different  humanities research groups. We like to share our experiences on the active collaboration with the researchers in the writing of project proposals and the design and development of their infrastructures as well as provide a set of recommendations concerning the selection of tools and standards to guarantee a long-lasting collaboration. LIBIS is a service provider of digital information solutions  at  KU Leuven and a division of  Leuven  Research and Development (LRD) as well as a part of the University Library.


Link naar de presentatie
Meer info over het eventReIRes update vanuit LIBIS en nieuwsbrief2

Het ReIReS project, dat als doel een onderzoeksinfrastructuur voor religieuze studies binnen Europa heeft, maakt snel vorderingen. Binnen dit project speelt de KU Leuven, vertegenwoordigd door de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en LIBIS, een belangrijke rol.

In het kader van werkpakket 6 heeft LIBIS reeds een overzicht van de bestaande datasets binnen het ReIReS consortium gemaakt. Dit overzicht is een eerste stap naar een eengemaakt zoekplatform en geeft onderzoekers een beeld van de collecties die ter beschikking gesteld worden door de partners in het project.

De ReIReS partners beheren hun eigen collecties met manuscripten, documenten en zeldzame werken, waarin ze belangrijke werken verzamelen uit de tradities van het Christendom, Jodendom en de Islam. Het consortium heeft de ambitie om op basis van die collecties een platform voor religieuze studies tot stand te brengen dat al deze data samenbrengt en gezamenlijk doorzoekbaar maakt. Dit zou onderzoekers uiteindelijk virtueel toegang moeten verschaffen tot verscheidene catalogi van collecties en bibliotheken binnen Europa.

In de tussentijd biedt de ReIRes website reeds een overzicht van de betrokken datasets aan voor geïnteresseerde onderzoekers. De volledige nieuwsbrief (engelstalig) en meer nieuws over het ReIRes project vind je hier terug. 

Meer info over ReIReS: zie onze blog 
Schrijf je in voor de ReIRes Nieuwsbrief

Website van het ReIRes Project
ReIReS Newsletter #1 
ReIReS Newsletter #2

www.reires.eu

www.kuleuven.be
www.libis.be

Colloquium revisiting the NARCIS Classification

Op 27 en 28 september organisatieert DANS een colloquium "Revisiting the NARCIS Classification" dat in Den Haag plaatsvindt.  Onze collega Roxanne Wyns is één van de gastsprekers.

Registreren voor dit colloquium kan t.e.m. 15/7.
Meer info vind je hier terug.

Presentaties LIBISnet gebruikersdag 2018

Op donderdag 30 mei ging de LIBISnet gebruikersdag door, er waren een 100-tal aanwezigen.  Het was een goedgevuld programma met naast de gebruikelijke updates van LIBIS een aantal zeer interessante externe sprekers. Zowel de presentaties van het plenaire gedeelte als de workshops zijn via slideshare beschikbaar.

Presentaties - voormiddag plenair gedeelte
 Workshops - namiddagsessies 

ReIReS - eerste stappen binnen WP6


Roxanne Wyns (LIBIS @KU Leuven) is binnen het ReIReS project - een Europees project met als doel de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur voor Religieuze studies binnen het Europese onderzoekslandschap -  werkpakketleider van WP6 (Resource Discovery and Linking for Religious Studies). Drie maanden na de intiële kick-off vergadering van ReIReS zijn er binnen dit werkpakket al heel wat vorderingen gemaakt.

 “As a starting community the ReIReS consortium has the challenging ambition to create a research infrastructure to facilitate religious studies on a pan-European scale from the ground up. To achieve this, the work is focused on two main aspects: 1) bringing together people and sharing knowledge; 2) bringing together the dispersed digital sources to improve digital access to the research material such as archival documents, databases, texts and books used as a core part of religious studies. Work package 6 has already kick started its work in order to bring together the numerous digital resources and databases already available in the domain of religious studies, both from public research institutions and from commercial publishers. The ambition is to make them findable via is single data discovery service and present them in a unified and standardized manner. The benefits are plentiful, the most obvious ones being only having to search for relevant sources for religious studies in a single location and finding the less visible datasets often still hosted on local networks or personal computers.

The first task of our work package was to map the existing datasets within the ReIReS consortium and get an overview of the used standards, export formats and automated exchange options. We are currently in the process of analysing these datasets. An overview of all of them will be published shortly on the ReIReS website (reires.eu) so researchers from within and outside of the consortium can already enjoy the material available in an early stage.

Of course, it will take a bit longer to develop the ReIReS discovery platform, so stay tuned for more news in the following newsletters to come…”

------------------------------------------------

Één van de ambities van het ReIReS project is het ontwikkelen van een platform waarop verscheidene digitale hulpbronnen en databanken op één plaats doorzoekbaar zijn op een gestandaardiseerde manier. LIBIS, als hoofdverantwoordelijke voor werkpakket 6, zette een eerste stap in dit proces door de bestaande datasets binnen het ReIReS consortium in kaart te brengen. Die datasets zullen de basis vormen voor het eengemaakt zoekplatform. De resultaten van die specifieke taak zijn reeds te bekijken op http://reires.eu/datasets/.

De volgende stap binnen het werkpakket was het documenteren van de noden en verwachtingen van de mensen en instituten betrokken bij ReIReS. Het is namelijk even belangrijk om te begrijpen wat onderzoekers verwachten te kunnen bereiken met het zoekplatform waarmee deze collecties doorzoekbaar gemaakt zullen worden.

Door middel van een rondvraag gaf werkpakket 6 de kans aan geïnteresseerden binnen het consortium om de functionaliteiten te beschrijven die zij geïmplementeerd willen zien. Deze zaken werden vervolgens geïntegreerd in een requirement analyse die het uitgangspunt zal vormen voor de ontwerpfase.  Op basis van deze requirements kan het technische personeel functionaliteiten prioriteren tijdens de ontwikkeling van het zoekplatform. Door in opeenvolgende iteraties te werken, kunnen de betrokken onderzoekers en dataproviders doorheen het proces input blijven geven. Zo hopen we door het samenbrengen van de versnipperde data binnen de religieuze geschiedenis, ook te voldoen aan hun verwachtingen.


Nu dat de requirement analyse achter de rug is, kan het technisch personeel hun eerste stappen zetten in de ontwikkeling van het eengemaakte zoekplatform van ReIReS. Daarmee gelijklopend wordt er gewerkt aan een gedeeld datamodel, zodat de metadata van de betrokken digitale hulpbronnen en databanken op een geüniformeerde manier wijze doorzoekbaar en toonbaar zal zijn. Dit zal de omgang met de data vergemakkelijken voor de uiteindelijke gebruiker en structureert mee de ontwikkeling van het platform. Er is uiteraard nog veel werk voor de boeg, maar via deze weg houden we jullie op de hoogte.


Meer info over ReIReS: zie onze blog 
Origineel bericht ReIRes:  klik hier
Website van het ReIRes Project
Schrijf je in voor de ReIRes Nieuwsbrief
ReIReS Newsletter #1

www.reires.eu

www.kuleuven.be
www.libis.be