LIBISzine 14 is uit - lees het nu online!  Inspiratie 
  In gesprek met computerwetnschapper en stand-up comedian Jeroen Baert P2
  Innovatie
  International Image Interoperability Framework (IIIF) P5
  In teamTeamwork Projects Projectmanagement tool P11
  Interactie
  Leganto: link tussen docenten, studenten en bibliotheekcarissen P12
  Integratie
  Resolv: LIBIS'Resolver P14
  LIBISnet
  Alma D - Efficiënt beheer van eigen lokale documenten P16
  Limo's geîntegreerde zoekinterface voor diverse databanken P17
  Bib in de kijker: op bezoek in de bibliotheek van het Fedraal Parlement P18
  De mens achter ... P21
   

Digital Infrastructures for Research DI4ROp donderdag 30 november en vrijdag 1 december ging de 2de editie van de internationale conferentie ‘Digital Infrastructures for Research (DI4R) door te Brussel. Dit jaar lag de focus op de European Open Science Cloud pilot (EOSCpilot) en hoe onderzoeksinfrastructuren zich hierop kunnen voorbereiden. Roxanne Wyns van LIBIS gaf een presentatie tijdens de interoperability sessie met als thema ‘International Image Interoperability Framework @ KU Leuven (Belgium). Current applications and future projects’ 


Deze presentatie is beschikbaar via Slideshare
Meer informatie over de LIBIS-toepassingen van Mirador
Meer informatie over IIIF en het Mirador project: iiif.io en www.projectmirador.org

 
 

Pilot Lean Library voor toegang tot e-bronnen buiten de KU Leuven Campus

De KU Leuven Bibliotheken en LIBIS testen momenteel een nieuwe tool uit : Lean Library. Het gaat om een browser extensie die je – wanneer je niet op de KU Leuven campus bent – op een eenvoudige manier toegang geeft tot databanken die de KU Leuven Bibliotheken in licentie hebben.

Binnenkort wordt Lean Library aangeboden aan alle studenten en personeel van de KU leuven, dit voor een testperiode tot 1 februari 2018. Op basis van de reacties van de eindgebruikers en de ervaringen met het beheer van de toepassing zal dan beslist worden of de tool een blijvende service wordt.  Meer info hierover vind je terug op deze pagina.

40 jaar LIBISnet

Wisten jullie dat ... vandaag precies 40 jaar geleden gestart werd met de invoer in de LIBISnet catalogus! “Realismus und Relativität” werd op 17 november 1977 als eerste beschrijving in DOBIS/LIBIS ingevoerd. Hiermee werd het startschot gegeven voor “LIBISnet” dat zou uitgroeien tot het grootste bibliotheeknetwerk in Vlaanderen en België en één van de grootste in Europa waarin samenwerking en netwerking centraal staan.
40 jaar lang werden er heel wat watertjes doorzwommen, soms was dat water wat troebel maar vaak ook sprankelend fris. Bibliotheken kwamen en gingen, medewerkers kwamen en gingen, systemen kwamen en gingen... maar LIBISnet bleef (en blijft) altijd bestaan.

Op een moment als dit is het gepast om even melancholisch terug te blikken op alle verwezenlijkingen van de laatste decennia (zie LIBISzine13) om dan terug te keren naar het heden en samen met onze gebruikers en partners de toekomst voor te bereiden met de best mogelijke oplossingen waarbij samenwerking en netwerking nog steeds centraal staan .


Cheers!
Het LIBIS-team


Keynote IIIF tijdens startevent INSIGHT project

Op donderdag 9 december gaf Roxanne Wyns van LIBIS een keynote over het International Image Interoperability Framework (IIIF) op het startevent van het INSIGHT project. Dit project wilt inzetten op het gebruik van Artificiële intelligentie voor de automatische verrijking van erfgoedcollecties gebruik makende van open erfgoeddata aanwezig op het web. IIIF is standaard voor de interoperabiliteit van digitale beeldbanken en vereenvoudigd de uitwisseling van beelden op het web.Meer info over INSIGHT - Intelligent Neural Systems as InteGrated Heritage Tools: http://uahost.uantwerpen.be/insight/
Meer info over IIIF aan KU Leuven: http://libis.be/libis/mirador-iiif
Deze presentatie is beschikbaar via Slidehare.

ReIReS - een europese onderzoeksinfrastructuur voor Religieuze studies

ReIRes is een Europees project gefinancierd door het Horizon 2020 kaderprogramma van Europa met als doel de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur voor Religieuze studies binnen het Europese onderzoekslandschap. Het project breng de kennis en diensten van universiteiten, bibliotheken, archieven, musea etc., samen om de toegang tot het religieuze erfgoed van Europa te faciliteren en onderzoekers toegang te bieden tot data, informatie en fysieke collecties. Voor KU Leuven zijn de faculteit Theologie en Religiewetenschappen en LIBIS partner. LIBIS is als werkpakketleider verantwoordelijk voor de uitbouw van het digitale luik van onderzoeksinfrastructuur en zal in samenwerking met Brepols de toegang tot verschillende databanken en digitale onderzoeksbronnen voorzien.  Het project vangt aan begin 2018 en loopt over een periode van 3 jaar.


ReIRES is a European project financed by Horizon 2020 (the biggest EU Research and Innovation programme). The aim is to create a unique and groundbreaking research infrastructure (RI) on religious studies within the European Research Area. The project joints knowledge and services from universities, libraries, archives, academies, research institutions, and museums to improve the access of scholars and researchers from all over the world to the data, information and sources concerning the study of the historical and cultural influence of the plural religious heritage in the European history. For the Catholic University of Leuven, the Faculty of Theology and LIBIS contribute to the starting community with an acknowledged research infrastructure that combines physical access to archives, libraries and research instruments together with a large series of virtual and digital tools for the humanities and social sciences. 
LIBIS has been actively involved in the research and development of innovative environments where researchers can manage their scientific datasets and query them appropriately, collaborate with fellow researchers, and share results in different environments. It brings to the project its extensive experience in knowledge (thesaurus) organisation systems, data interoperability, semantic web formats and technologies. LIBIS integrates different competences such as project management, technology skills, networking and communication and the ability to connect and co-operate with researchers and best practice networks from inside and outside the University.