Onze nieuwe collega Valérie Adriaens is gestart

Met het begin van het jaar is er ook een nieuwe collega bij LIBIS gestart. Valérie Adriaens studeerde archeologie aan de KU Leuven en volgde nadien een aanvullende opleiding in Mediaen Informatiekunde. Na haar studies ging ze aan de slag bij verschillende uitgeverijen: bij Kluwer als redacteur voor rechtsuitgaven en wat later bij Plantyn als projectcoördinator voor educatieve uitgaven.

Binnen LIBIS zal zij de functie opnemen als Lias Business Consultant. Met Lias bieden wij onze partners een uitgebreid pakket van diensten en ondersteuning: het verwerken en verrijken, het lange-termijn bewaren en ontsluiten van alle soorten digitale bestanden. Lias richt zich zowel op archieven, bibliotheken, musea en erfgoedinstellingen alsook op de duurzame bewaring en ontsluiting van onderzoeksdata in het kader van Research Data Management. Een centrale rol wordt ingenomen door "Teneo" (Rosetta), het digitale depot dat instaat voor de veilige opslag, de langetermijnbewaring en het beheer van de digitale data. "Teneo" (Rosetta)is geïntegreerd met onze andere systemen Limo en Alma (LIBISnet), Omeka en CollectiveAccess (Heron) en ScopeArchive.

Uiteraard zal Valérie eerst een doorgedreven opleiding krijgen om zich in te werken in de materie. Zou je graag wat meer te weten komen over wie Valérie is? Lees dan zeker het artikel uit LIBISzine 12 waarin we haar graag aan u voorstellen. Het volledige LIBISzine en oudere nummers zijn hier terug te vinden.

Project duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties

LIBIS nam deel aan het project “Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties” van PACKED. Andere partners in dit traject waren VIAA, KIK, Lukas, Archiefbank Vlaanderen, ANET, UGent, Cultuurconnect, Het Archief voor Hedendaagse Kunst in België, VKC, KMSKA, Groeningemuseum, MSKGent, SMAK, M HKA, en Museum M Leuven.

Dit project onderzoekt hoe informatie over kunstwerken op een duurzame manier kan worden gekoppeld aan verwant bibliotheek- en archiefmateriaal en omgekeerd. In een aantal pilootprojecten werd nagegaan hoe persistente URI’s kunnen gebruikt worden om deze koppelingen te realiseren.
LIBIS onderzocht of er mogelijkheden zijn om de bibliotheekcatalogus van LIBISnet semi-automatisch te koppelen aan relevante kunstcollecties van de Vlaamse musea en de publicaties te verrijken met data over kunstwerken.

Meer concreet werd onderzocht of en hoe gematcht kan worden met een lijst van titels van kunstwerken en met bestaande bibliografielijsten.  Ook werd de wenselijkheid van deze verrijking afgetoetst bij de afdeling kunstwetenschappen van de KU Leuven.

De conclusie van dit pilootproject was en dat de verrijking van publicaties in de catalogus met een link naar specifiek kunstwerk misschien niet de meest geschikte verrijking is en dat deze koppeling ook technisch weinig haalbaar is.Anderzijds kunnen de mogelijkheden om namen in de catalogusrecords te matchen met namen van (Vlaamse) kunstenaars, om op die manier records te verrijken,  wel verder bekeken worden. We kijken hierbij vooral naar permanente URI’s van externe authorities zoals VIAF. Het is alvast interessant om vast te stellen dat de  URI’s van de kunstwerken die door de Vlaamse musea werden aangemaakt en op wikidata werden geplaatst, ook worden opgenomen in VIAF.

Op basis van alle ervaringen van de verschillende piliootprojecten in dit traject zal een Best practices gids  over “Persistente URI’ s voor cultureel erfgoedcollecties” gemaakt worden.

Lees hier het rapport van LIBIS betreffende pilootproject 5 "koppeling tussen kunstwerken en een externe publicatiecollectie - use case MSK Gent/LIBIS". 
Het verslag van Packed van de eindvergadering van 2/12 kan je hier lezen.

Gastles Roxanne Wyns i.v.m. Open Source GLAM tools

Op donderdag 16 december gaf Roxanne Wyns van LIBIS een gastles voor het vak Online Publishing in de MA Cultural Studies / Ma Digital Humanities aan de KU Leuven met als thema ‘Open source GLAM tools for building sustainable Cultural Heritage and Digital Humanities infrastructures’.

Beschrijving:
This session focuses on a number of Cultural Heritage and Humanities infrastructure projects in which gallery, library, archival and museum (GLAM) tools have been used in combination with other open source and proprietary systems to provide sustainable and innovative environments for the management and research of diverse cultural heritage collections. The session will introduce software’s such as CollectiveAccess, Omeka, and the IIIF Mirador high-resolution viewer. Attention will also be payed to the opportunities and challenges of open source projects and best practices in standards, data interoperability and safe data storage to achieve good data management.
Bekijk de presentatie hierPresentaties LIBISnet gebruikersdag

Op 17 november vond de LIBISnet Gebruikersdag in Leuven plaats. In de voormiddag stond het plenaire gedeelte, met updates rond LIBIS, Alma, Limo en twee usescase rond Heron (Een blik op het Magister Dixit en Aezel Project) gepland. Daarna stond een korte update over het Alma User Experience project op het programma en gingen we via een Webex sessie live naar Israël. Dana Sharvit van Ex Libris gaf een demosessie over de nieuwe Alma interface.


In de namiddag konden de deelnemers kiezen uit verschillende parallelsessies waaronder:

Elektronische bronnen
“Getting the most from Alma? Van ‘P’ naar ‘E’?” Wordt de aanwezige Alma functionaliteit optimaal benut binnen LIBISnet? Binnen het kader van het beheer van E-bronnen proberen we na te gaan hoe de shift van Print naar elektronisch (Digitaal) binnen LIBISnet verloopt en willen we informeren inzake de mogelijkheden om dit proces beter te ondersteunen. Deze ondersteuning is tweeledig. Enerzijds gaan we dieper in op de functioneel-technische mogelijkheden van Alma, anderzijds kaderen we de begeleiding en ondersteuning die LIBIS hierbij kan voorzien.
(Her)bekijk de presentatie hier

Alma Analytics
Alma Analytics is de module binnen Alma om rapporten, grafieken en statistieken te maken en beschikbaar te stellen. In deze sessie krijg je inzicht in wat de vele mogelijkheden zijn van deze analytics-module. Als “smart decision tool” bekijken we ook enkele typische use cases waarvoor Alma Analytics kan gebruikt worden.
(Her)bekijk de presentatie hier

Limo
In deze sessie gaan we dieper in op de nieuwe ontwikkelingen voor Limo, met focus op de nieuwe gebruikersinterface waarvan de uitrol najaar 2017 gepland wordt.Vorig jaar bespraken we de principes voor een nieuwe UI; nu laten we zien hoe die concreet zijn uitgewerkt!
(Her)bekijk de presentatie hier

LIBISzine 12 is uit. Lees het nu online!  Inspiratie 
  Open Science en het departement Natuurkunde & Sterrenkunde (KU Leuven): een gesprek met Anoine Van Proeyen P2
  Innovatie
  En de meest innovatieve universiteit in Europa is...  P5
  Interactie
  KADOC & LIBIS een jarenlang duurzaam partnerschap  P10
  Integratie
  API's @LIBIS P13
  In teamAangename kennismaking P15
  LIBISnet
  Bib in de kijker: Maurits Sabbebibliotheek P16
  Cashless bib P22
  De mens achter ... P24
   

LIBIS was aanwezig op het Digital Library Forum in Milwaukee

Van 7 tot en met 9 november vond in Milwaukee, Wisconsin het Digital Library Forum plaats. Dit jaar werd de conferentie samen georganiseerd met de NDSA Digital Preservation conferentie (9 & 10 november). Roxanne Wyns Business Consultant bij LIBIS was aanwezig op beide conferenties met een presentatie tijdens het Digital Library Forum met als thema Open source GLAM tools for building sustainable Digital Humanities infrastructures en tijdens de Digital Preservation Conference met een presentatie over High-end visualisation tools and preservation services for the Arts & Humanities.

Meer presentaties van deze conferentie kan je hier terugvinden.