HUBrussel nu volledig raadpleegbaar in LIBISnet

Van de Hogeschool Universiteit waren campus Koekelberg en campus Koningsstraat reeds opgenomen in LIBISnet. Sinds vandaag zijn ook de andere campussen - Stormstraat, Nieuwland en Parnas - opgenomen in LIBISnet, zodat het bezit van de HUB-bibliotheken volledig doorzoekbaar is.

Meer informatie over de HUB vind je op hun website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten