Lancering website Collegedictaten van de Oude Leuvense Universiteit (1425-1797)


Collegedictaat in de Mirador viewer (klik hier)

In het kader van het Magister Dixit-project van het Leuvens Centrum voor de Studie van de Transmissie van Teksten en Ideeën in Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance (LECTIO) werden 315 handschriften met oude collegedictaten, nu bewaard in KU Leuven en UCL, gedigitaliseerd.

De Leuvense collegedictaten zijn handgeschreven studentennota's uit de Oude Leuvense Universiteit, van bij de stichting tot de sluiting onder Frans bewind (1425-1797). Ze geven een uniek beeld van het onderwijs en het intellectuele klimaat aan de Oude Universiteit.  Het Magister Dixit Project heeft tot doel deze collegedictaten voor verder onderzoek open te stellen. Door middel van virtuele ontsluiting worden de collecties van KU Leuven, UCL en de Koninklijke Bibliotheek van België samengebracht in één portaal. Onderzoekers krijgen zo 'vanop de eerste rij' een unieke toegang tot het bronnenmateriaal van deze cruciale periode in de wetenschapsgeschiedenis, in een tijd van grote culturele en intellectuele bloei in de Zuidelijke Nederlanden.

De extensieve beschrijving en digitalisering van zowat 129.000 afbeeldingen van hoge kwaliteit werd, mede dankzij de steun van het Fonds InBev Baillet-Latour, uitgevoerd door de dienst Metadata en dienst Digitalisering van de  Universiteitsbibliotheek KU Leuven.

LIBIS  heeft de virtuele ontsluiting van de collectie op zich genomen, door o.a.
  • het klaarmaken en ingesten van de afbeeldingen voor langetermijnbewaring in Teneo 
  • het integreren van de Mirador viewer (hoge resolutieviewer voor manuscripten) *
  • het linken van de afbeeldingen met de beschrijvingen in Alma
  • het beschikbaar stellen van de metadata en beeelden via Limo (Via deze web-gebruikersinterface kun je een uitgebreide mix van wetenschappelijke bronnen doorzoeken en tegelijkertijd deze bronnen raadplegen)
  • de ontwikkeling van een uniek virtueel publicatieplatform voor toegang tot de uitgebreide metadata en de beelden via de Mirador viewer (Omeka)
Meer informatie over Lectio en het het Magister Digit project: www.kuleuven.be/lectio
Voor directe toegang tot de metadata en de digitale beelden kunt u hier klikken. De Mirador viewer opent bij het aanklikken van de thumbnail in de detailbeschrijving.

* Deze gespecialiseerde manuscript viewer maakt gebruik van open standaarden  en wordt gekenmerkt door zijn uitzonderlijke zoomopties en hoge kwaliteitsweergave van de gedigitaliseerde beelden. Deze viewer is zeer geschikt voor onderzoek omwille van de verschillende consultatiemogelijkheden. Zo kan de onderzoeker naast een pagina view en boekview op eenvoudige manier verschillende manuscripten naast elkaar plaatsen voor vergelijkend onderzoek. Om het gebruik van de viewer ook voor het groot publiek interessant te maken voorzien we tevens de inbedding in de website. Zo kan de gebruiker zelf kiezen in welke omgeving de viewer geraadpleegd wordt (als onderdeel van de website of in een afzonderlijk tabblad).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten