DigitalHusserl Workshop "Digital Environments for Philosophy as a "Rigorous Science"

Op maandag 14 mei vond de workshop ‘Digital Environments for Philosophy as a “Rigorous Science’ plaats in het Husserl archief te Leuven. Onderzoekers uit binnen en buitenland kwamen er samen om hun ervaringen te delen over het gebruik van digitale tools in de Filosofische studies. Voor het Husserl archief was dit een uitgelezen kans om het DigitalHusserl platform aan collega-onderzoekers voor te stellen. Dit digitaal platform wordt momenteel ontwikkeld door LIBIS in het kader van een FWO financiering voor middelzware onderzoeksinfrastructuren. Het project geeft het Husserl archief de mogelijkheid om een professioneel collectieomgeving uit te rollen voor het beheer- en de digitale langetermijnbewaring van de waardevolle documenten van de hand van de Duitse filosoof Edmund Husserl. Daarnaast werd er afgelopen jaar ook gewerkt aan de implementatie van een uitgebreid datamodel dat de relaties tussen de verschillende archiefdocumenten, personen, plaatsen, historische events etc. in kaart brengt. Dit datamodel geeft de onderzoekers van het Husserl archief nu de mogelijkheid om nieuwe digitale onderzoeksobjecten te creëren op basis van verscheidene archiefdocumenten. Een voorbeeld hiervan is het digitale onderzoeksobject "Einleitung in die Phänomenologie". Vorlesungen aus dem Sommer 1912, een nooit eerder gepubliceerd manuscript dat nu in digitale vorm en volledig getranscribeerd (Husserl schreef namelijk in steno) beschikbaar zal worden gesteld. In de voormiddag gaf Roxanne Wyns (LIBIS) samen met Thomas Vongehr (Husserl archief) een uitgebreide presentatie over het platform en het pilootproject ‘Einleitung in die Phänomenologie’. Vorlesungen aus dem Sommer 1912. Daarna deelden ook collega’s uit binnen en buitenland hun digitale ervaringen en platformen.

Programma van de workshop: https://hiw.kuleuven.be De presentatie "Digital Husserl infrastructure is beschikbaar via Slideshare

Geen opmerkingen:

Een reactie posten