Lirias 2.0 nieuw platform voor het beheer van publicaties van onderzoekers van KU Leuven en haar Associatie is live!

Op donderdag 31 mei ging Lirias 2.0 live, een nieuw platform voor het beheer van publicaties van onderzoekers van KU Leuven en KU Leuven Associatie. LIBIS heeft daarvoor nauw samengewerkt met de Dienst Onderzoekscoƶrdinatie van KU Leuven en ICTS. Terwijl de infrastructuur van het oude platform volledig gebaseerd was op DSpace, wordt nu enkel nog de full-text bewaard in DSpace. Voor het beheer van de publicaties en de metadata werd geopteerd voor Elements van de firma Symplectic. Via een nieuw ontwikkelde tussenlaag (Elements  Cache) worden de data uit Elements gepubliceerd en ter beschikking gesteld.
In Limo werd ook een volledig nieuwe publieksinterface gebouwd. LIBIS Resolv zorgt voor persistente links naar de bestanden in DSpace. Het nieuwe systeem betekent een aanzienlijke tijdswinst voor onderzoekers. Het systeem gaat proactief op zoek naar publicaties in externe databronnen (zoals Web of Science, PubMed, EPMC, Scopus). Als blijkt dat er een match gevonden is tussen de auteur en de publicaties, dan kan die publicatie automatisch geclaimd worden.
Verder zijn er nieuwe publicatietypes beschikbaar zoals software/code, datasets en science outreach. En ten slotte werden nieuwe vormen van metrics toegevoegd zoals Altmetric, waardoor men inzicht krijgt in het aantal vermeldingen op online platforms zoals sociale media, kranten, blogs en Wikipedia...

Meer info vind je hier terug. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten