iCANDID: Interdisciplinaire en Cross-Culturele Discoursanalyse vervolledigd met Data Mining Tools


Recentelijk is het interdisciplinaire project iCANDID (FWO middelzware infrastructuur) van start gegaan. Het infrastructuurproject, gecoördineerd door het Instituut voor Media Studies van KU Leuven en uitgevoerd door technisch partner LIBIS, heeft als doel ondersteuning te bieden aan onderzoekers die toegang nodig hebben tot grote datasets met betrekking tot nieuws en media (incl. sociale media). Door de toenemende digitalisering van informatiestromen zijn bronnen en data namelijk in steeds grotere volumes beschikbaar, maar moeten ze nog te vaak geconsulteerd worden via verschillende platformen waardoor datacollectie en analyse wordt bemoeilijkt.

De bedoeling achter iCANDID is een geïntegreerde toegang tot diverse soorten tekst- en audiovisueel materiaal uit belangrijke nieuwsdatabanken (vb. LexisNexis, GoPress en ENA) en vrij toegankelijke online bronnen (vb. tweets van journalisten en politici). Momenteel vergt het apart consulteren van deze verschillende mediastromen veel tijd. Bovendien is de toegang tot de full text in de meeste gevallen beperkt in het aantal downloads en zelden beschikbaar in een machine leesbaar formaat. Het geplande platform wil dan ook meer dan enkel de gezamenlijke doorzoekbaarheid van deze databanken verwezenlijken door de gegevens op dynamische wijze te visualiseren en aan te bieden in standaard exportformaten voor verdere analyse in domein specifieke tools.

iCANDID ging van start op 01/05/2018 en loopt nog tot 30/04/2022. Na een analyse fase waarin zowel de noden van de betrokken onderzoeksgroepen als de beschikbare data werd geanalyseerd gaat LIBIS nu van start met de ontwikkeling van de omgeving en samenbrengen van de datastromen. Omwille van data licenties zal het platform in eerste instantie enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal gebruikers die betrokken zijn bij het project. Het doel is echter om het platform op lange termijn voor een grotere groep gebruikers beschikbaar te maken. 

 

Projectpartners:
LIBIS (technisch coördinator en ontwikkelaar)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten