UPLA voor schaderegistratie in de erfgoedbibliotheek

Op dinsdag 17 mei is het UPLA-traject gestart voor de erfgoedbibliotheek van KADOC. UPLA staat voor ‘Universal Procedure for Library Assessment’ en is ontwikkeld door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Aan de hand van een representatieve steekproef worden de meest voorkomende schadebeelden van de collectie in beeld gebracht. Zo krijgt de instelling een totaalbeeld van de schade in haar bibliotheekcollectie en kan ze een aangepast bewaarbeleid ontwikkelen.

Het traject wordt in KADOC uitgevoerd door een professionele boek- en papierrestaurateur, daarin bijgestaan door medewerkers van de erfgoedbibliotheek die een opleiding rond schadeherkenning hebben gevolgd. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Schadeatlas bibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.  http://www.libisplus.be/libisplus/themes/LIBIS_PLUS/images/Afbeeldingen_blog/schadeatalas_bibliotheken.jpg

Het UPLA-project fungeert als pilotproject in de context van de Leuvense erfgoedbibliotheken (naast KADOC ook de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven en de Maurits Sabbebibliotheek). Zij hebben samen een traject opgestart dat tot doel heeft een vervolgplan uit te werken voor de schaderegistratie, gekoppeld aan hun preservatie- en digitaliseringsbeleid. Voor de schaderegistratie op stukniveau wordt een procedure ontwikkeld waarbij de schade op een consistente manier in de catalogus wordt geregistreerd. Dat moet leiden tot een beleidsinstrument rond schaderegistratie. Op die manier kunnen preservatiebeleid en investeringen op een meer gerichte manier op de schadebeelden worden afgestemd.

BRON: KADOC e-nieuwsbrief

Geen opmerkingen:

Een reactie posten