Digitaal archief doctoraatsthesissen nu in Lirias

Al sinds 2005 worden de doctoraatsthesissen van K.U.Leuven digitaal gearchiveerd. Je kan ze ondermeer vinden via de bibliotheekcatalogus, of via de website met het overzicht van doctoraatsverdedigingen van de K.U.Leuven. Lang niet alle documenten zijn vrij toegankelijk : de auteurs kunnen ervoor kiezen de full text af te schermen. Dikwijls is dat om hun kansen om te publiceren via een commerciële uitgever niet te beperken. Maar het voordeel van vrije toegang is natuurlijk dat hun onderzoek – waaraan ze jaren gewerkt hebben – meteen een grotere zichtbaarheid krijgt.

De documenten werden bewaard in de aparte repository LibriDoc; maar sinds kort zijn ze verhuisd naar Lirias, de repository voor de onderzoeksoutput van de K.U.Leuven.

Heel wat gegevens over die doctoraten (titel, auteur, promotor,..) zijn al aanwezig in het systeem voor administratieve opvolging van de doctoraten in SAP. De teams van SAP, LIBIS en de softwareleverancier van Lirias zorgden daarom voor een automatische koppeling tussen beide systemen. Lirias recycleert dus handig deze metadata, en het beheer ervan gebeurt maar in één systeem. Ook aan de catalografen werd gedacht: zij kunnen vanuit Aleph de beschrijvingen van doctoraten (en ook van boeken trouwens) via Z39.50 overhalen uit Lirias. Als dat geen mooi voorbeeld van «administratieve vereenvoudiging» is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten