ALEPH tip catalogiseren: copy cataloguing

Bij het catalogiseren van "nieuwe" records kan je relatief eenvoudig én snel nagaan of dat record al niet gecatalogiseerd is in een andere database. Met een paar muisklikken kan je het record dan ook snel binnenhalen en verder editeren indien nodig. Op deze manier heb je alvast al heel wat tikwerk uitgespaard.

In de "lege" cata editor kan je vanaf het ogenblik dat je een ISBN nummer hebt ingegeven via een sneltoets een externe DB ondervragen. Een andere mogelijkheid is om een (deel van de) titel of ISSN nummer in te geven, of een combinatie.
Zie de documentatie op de LIBIS website voor meer informatie.

Op dit ogenblik kan je vanuit de ALEPH GUI connecteren naar de catalogi van Library of Congress, Universiteit Gent, OpenVlacc en Lirias.

Het is de bedoeling om dit uit te breiden naar andere databases. Voorstellen zijn altijd welkom!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten