Digitalisering erfgoed. KADOC participeert aan massadigitalisering

KADOC voert al verscheidene jaren een actief en weloverwogen digitaliseringsbeleid. Het beschikt daarvoor over een eigen ‘scanlabo’. Om tegemoet te komen aan lezersvragen én om bewaarredenen digitaliseert het centrum onderdelen van zijn collectie. Zo is bijvoorbeeld de volledige affichecollectie al lange tijd op het web raadpleegbaar, naast de televisie-uitzendingen van de Christen Democratische Omroep.

Digitale kopieën van archiefdossiers en publicaties die door de lezer worden gevraagd, vinden hun bestemming in het digitaal depot van LIAS, waar ze meteen ook beschikbaar blijven voor toekomstige onderzoekers.

Lees meer in de Kadoc e-nieusbrief van maart 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten