Keurmerk Erfgoedsoftware (DEN) - Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep

In januari is Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) gestart met het project Keurmerk Erfgoedsoftware. In dit door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesubsidieerde project werkt DEN aan de ontwikkeling van een keurmerk waarmee erfgoedsoftware kan worden beoordeeld. Het keurmerk richt zich in eerste instantie op collectiemanagementsoftware met focus op o.a. de kwaliteit van de implementatie van (informatie)standaarden, interoperabiliteit (uitwisselbaarheid en hergebruik van data), duurzaamheid etc.

Het keurmerk zal zoveel mogelijk in brede samenspraak met de erfgoedsector en de softwareleveranciers worden opgezet. In dit kader kwam gisteren voor het eerst de klankbordgroep samen. Verschillende vertegenwoordigers uit de erfgoedsector bediscussieerden de behoefte van een dergelijk keurmerk voor erfgoedsoftware bij erfgoedinstellingen (vraag) en leveranciers (aanbod). Ook LIBIS steunt dit idee en deelt haar kennis en de ervaringen van onze brede gebruikersbasis in het domein van bibliotheek-, archief-, en museumsoftware in deze klankbordgroep.

Meer informatie over het project: www.den.nl/project/546/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten