Arrest van de Raad van State in verband met de federale Archiefwet en het Vlaamse Archiefdecreet

Het beroep, ingesteld door het Vlaamse Gewest tegen de Koninklijke Besluiten van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de Archiefwet van 1955, is verworpen. Wel wordt in het arrest uitdrukkelijk gesteld dat onder het begrip ‘archieven’ van de Koninklijke Besluiten niet zijn inbegrepen: de documenten van gemeenten, provincies en openbare besturen die aan hun controle of administratief toezicht zijn onderworpen en die nog een nut hebben voor de administratie en opgesteld zijn ter uitvoering van regelgeving waarvoor de gewesten thans bevoegd zijn.

Het beroep was eind 2010 ingediend omdat de Vlaamse overheid vond dat de Koninklijke Besluiten bij de Archiefwet haar bevoegdheden inzake de ‘levende archieven’ aantastte.

Meer info: www.bestuurszaken.be

Bron: Johan Vannieuwenhuyse - Archivaris Provincie West-Vlaanderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten