23 dingen

Op initiatief van Bibnet, zoals het vroegere VCOB nu heet, is de website 23dingen.be ontwikkeld. Deze website is een online leertraject waarmee je zelfstandig je internetvaardigheden kan vergroten. De tool is gratis toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. De onderwerpen die aangeraakt worden gaan van sociaal netwerken over bloggen en RSS tot streaming van allerhande multimedia. Zeker een bezoekje waard!

Deletionpedia

Heb je je ooit afgevraagd of er een leven na de dood is voor gedelete webpagina's? Ik niet, maar voor wikipedia-artikels is het er wèl. Deletionpedia is de naam van de website, en alle verwijderde artikels van de Engelstalige wikipedia worden er in opgenomen. Helaas bestaat zoiets nog niet voor nederlandstalige websites (het verwijderde artikel over de 'marginale driehoek' was hi-la-risch), maar boeiend is deze website zeker en vast.

Interesant is ook dat telkens de reden wordt gegeven waarom het artikel verwijderd werd uit wikipedia. Dat kan zijn omdat er onvoldoende bronnen zijn, omdat het gaat om een dubbele ingang, omdat er fouten zitten in de inhoud van een artikel, enzoverder.

Wijzigingen aanbrengen kan niet op Deletionpedia: het is dus niet zomaar een wiki waarop je kan bijdragen.

Mooi Marginaal

Dat is de naam van een tentoonstelling in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, die nog loopt tot 14 juni. Je kan er 'bijzondere bibliofiele boeken' bekijken uit 2006 en 2007.

Ze zijn het product van de nog enkele ambachtelijke drukkers die actief zijn. Ambachtelijk betekent dat deze drukkers alles the old-fashioned way doen: met loden letters en oude drukpersen maken ze kleine kunstwerkjes, die nu aan het publiek getoond worden. Bovendien stelt de bibliotheek zelf ook bijzondere werken tentoon uit hun eigen collectie.

Hier meer informatie

Gegevens van de LIBIS-Net bibliotheken beschikbaar via JSON

Het adres, het telefoonnummer, de openingsuren, … zijn typisch gegevens die op verschillende pagina’s van een bibliotheekwebsite worden herhaald. Meestal zijn deze gewoon verwerkt in een statische HTML-pagina, wat tot gevolg heeft dat deze telkens stuk voor stuk moeten aangepast worden als er iets aan die gegevens wijzigt. Tegelijk moeten deze gegevens aanwezig zijn in het bibliotheeksysteem om een goed werkende circulatiefaciliteit te kunnen garanderen.

Het is nu mogelijk om op een eenvoudig wijze deze gegevens op de verschillende plaatsen up-to-date te houden. Daartoe werd het cgi-script li.pl uitgebreid zodat deze JSON ondersteund. Dit werkt als volgt:

Voeg “&output=json” toe aan de URL http://opac.libis.be/cgi-bin/li_code.pl?library=VLEK&language=DUT.
Het cgi-script zal nu een json-object genereren. Optioneel kan er een callback funtie worden toegevoegd. Bijvoorbeeld: http://training.libis.be:8992/cgi-bin/li_code.pl?library=WBIB&language=DUT&output=json&callback=jsonbibinfoparser.

Deze uitbreiding biedt de mogelijkheid om via javascript in eender welke webpagina gebruik te maken van de gegevens uit ALEPH. Hierdoor is er één centrale plaats waar deze gegevens worden onderhouden. Dit maakt het up-to-date houden van je website echt kinderspel!


Meer info over JSON is beschikbaar op http://json.org

Internet toch geen recht in Frankrijk

Hoewel de Europese Unie er verleden week nog anders over oordeelde, werd vandaag in Frankrijk toch de wet goedgekeurd die toelaat dat illegale downloaders de toegang tot internet tot maximaal een jaar ontzegd wordt. Volgens de Franse regering vormt dit geen inbreuk op de vrijheid op informatie.

Toch kan het nog wel even duren voor de eerste gebruiker van internet geweerd wordt. Allereerst is nog niet duidelijk hoe men dit technisch precies wil verwezenlijken. Bovendien zou Frankrijk best wel eens teruggefloten kunnen worden door de EU, gezien hun beslissing verleden week.

Heel de hetze toont vooral de onmacht van de overheden aan over hoe men dient om te gaan met illegale downloads. De overgrote meerderheid van de surfers heeft immers - al dan niet onwetend - al een en ander illegaal gedownload. Als men iedereen op deze manier zou straffen, kan binnenkort niemand meer op internet. Eerder dan een zwaar repressief optreden, moet de oplossing misschien gezocht worden in het informeren van de bevolking, en in het voorzien van voldoende mogelijkheden om legale downloads te verkrijgen?Google plant uitbreiding zoekfuncties

Op korte termijn zou Google enkele nieuwe zoekfuncties lanceren om de zoekresultaten te verbeteren. Zo wordt het mogelijk te filteren op verschillende contentsoorten, zoals forumposts of video's, en kan men een bepaald tijdvak selecteren, zodat men bijvoorbeeld enkel de zeer recente informatie te zien krijgt. Verder komt er een grafische weergave van gerelateerde informatie.

Men kan een presentatie van deze mogelijkheden bekijken op Youtube.

Dit lijkt overigens vooral een antwoord op de beweringen van Wolfram Alpha, zoals in onze post van enkele dagen geleden uitgelegd. Hoe dan ook, een update van de zoekmogelijkheden kunnen we alleen maar toejuichen. 
Eindelijk een degelijk nummer over Web 2.0!!

Stijn - Password

I bet you want the password, bet you wanna log in?
I bet you want the password, said you wanna log in?

Ready Baby? Nothing’s for free
Wanna login, wanna get with me
You can dial the number, I won’t pick up the phone
Pick it up while I
Doing this, this and that
Think about the password, that’s where it’s at
Scrolling down menus, wasting our time
Browsing your profile while you’re checking mine

I bet you want the password, bet you wanna log in?
I bet you want the password, said you wanna log in?

Myspacing, Facebooking
Tell me is it true you’re LinkedIn and good-looking?
Won’t you let me put my Flickr in your Photobucket?
We’ll make a slideshow and afterwards we’ll blog it
Props and kudos, laughing out loud
Meet me in the chat room before I log out
Is it clicking with you, or are you clicking on me?
Virtual gifts don’t mean a schnitzel to me

I bet you want the password, bet you wanna log in?
I bet you want the password, said you wanna log in?

Play it!

Federated search engines

Op 5 mei organiseerde de VVBAD een infosessie over "federated search engines".

'Een van de kenmerken van het huidige informatielandschap is de uitbundige groei van het aantal websites en online databases. Voor wie op zoek is naar relevante, contextspecifieke en op maat gemaakte informatie is het echter toch vaak een hele opgave om de weg te vinden in het doolhof van alle beschikbare bronnen.
Via federates search engines kunnen gebruikers in één duidelijke en samenhangende zoekomgeving diverse informatiebronnen raadplegen. Er is een groot aanbod van deze zoekmachines op de markt. Waar moeten bibliotheken op letten bij de aankoop, wat zijn de voor- en de nadelen? Op deze infosessie gaan leveranciers en gebruikers dieper in op de mogelijkheden van deze nieuwe tool.'

De powerpoints van deze presentaties staan nu ook online, en wel hier.Binnenkort betalen voor nieuws op Internet?

Verleden week opgemerkt in de media: Rupert Murdoch, een hoge piet achter kranten als Wall Street Journal en The Times en televisiezenders als Fox en Fox News - niet van de minste dus - meent dat het binnenkort gedaan is met gratis toegang tot nieuws op het internet.  Er zou met andere woorden binnenkort betaald moeten worden om online artikels te kunnen lezen van een aantal kranten en tv-zenders. Andere kranten en media zouden volgens Murdoch zijn voorbeeld volgen, gezien mede door de financiële crisis gratis berichtgeving onhoudbaar is. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de kranten waarachter Murdock zit, nog amper winst maken.

Dat dit een oplossing zal brengen voor verlieslatende kranten, blijft zeer de vraag. Er zullen op internet immers altijd nieuwsservices zijn die wel gratis blijven, en waartegen het dan ook zeer moeilijk concurreren is. Een betere oplossing zou dan ook wel eens kunnen zijn om gebruikers aan te trekken met kwalitatieve en gratis berichtgeving, en inkomsten te verkrijgen uit online advertising. Als dat voor Google werkt, waarom dan niet voor anderen?

Toegang tot dit blog blijft overigens vooralsnog volledig gratis! :)

Het Bibliotheekding

The LibraryThing bestaat eigenlijk al sinds 2005, maar het kan zeker geen kwaad dit initiatief even in the spotlight te zetten. De website biedt iedereen namelijk de mogelijkheid zijn persoonlijke bibliotheekcatalogus online uit te bouwen, en eventueel tentoon te spreiden voor de rest van de mensheid. Hiervoor kan men putten uit de bibliografische gegevens van Amazon en 690 bibliotheken vanover de hele wereld. Men kan echter ook simpelweg zelf een bibliografische beschrijving aanmaken. 

Het leuke aan LibraryThing is dat je van vele boeken een massa informatie terugvindt, zoals reviews, tags, commentaren, hoeveel mensen hetzelfde boek hebben aangekocht, of suggesties voor nieuwe literatuur. 

Ondertussen hebben al 35 miljoen mensen een account aangemaakt. Boeken blijven populair, blijkbaar.

PS: Uiteraard kan dit initiatief niet tippen aan de LIBIScatalogi!


Internet: een recht in Europa

De Europese Commissie heeft de nieuwe regels voor de Telecommarkt verworpen, voornamelijk omdat in die regelgeving een omstreden wet verwerkt zat die het mogelijk maakte om illegale downloaders de toegang tot internet te ontzeggen. Deze regel, ontstaan in Frankrijk, komt er dus voorlopig niet. De rechten van de internetgemeenschap worden op deze manier gegarandeerd.

Vooralsnog toont dit vooral aan dat de regelgeving rond internetgebruik tout court hopeloos achterop hinkt op de realiteit. Illegale downloads bestaan al jaren, maar een consequente wetgeving is er nog steeds niet. Hoe men een dergelijk verbod zou regelen, lijkt al even vaag. Via een verbod op een Internetabonnement? Verboden toegang tot bibliotheken met de mogelijkheid te surfen? En de resultaten zouden nog desastreuzer zijn: geen toegang meer tot Open Vlacc, PBS Vlaams Brabant, of de LIBISnet-catalogus!!

In België is het de organisatie BAF (Belgian Anti-Piracy Federation) die een oogje in het zeil houdt over piraterij op internet en daarbuiten. Hun rol is (noodgedwongen) vooral informatief, gezien de beperkte middelen die zij hebben om piraterij effectief te beboeten. Een recent onderzoek van hen toont aan dat maar liefst 90% van de Belgische studenten al illegale downloads uitgevoerd heeft, vaak zelfs onwetend. Meer informatie over illegale downloads vind je op de website van BAF

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Exit Google

Of dat is toch de bedoeling van Stephen Wolfram, een Britse professor en zakenman. Die zit samen met zijn team achter Wolfram Alpha, een nieuwe zoekmachine die een revolutie zou veroorzaken in de manier van informatieverlening. 

De zoekmachine zou niet gewoon een lijst van zoekresultaten weergeven, maar er zouden wel onmiddellijk antwoorden gegeven worden, plus een aantal logische verbanden met zaken waarin je ook geïnteresseerd zou kunnen zijn. Het wordt dan geen search engine meer, maar wel een 'computational knowledge engine'. Als het kind maar een naam heeft...

De opmerkelijke lezer merkt op dat in de tekst hierboven iets teveel gebruik wordt gemaakt van het woord 'zou' om er een literair meesterwerkje van te maken. Dat komt doordat het ding nog niet online is, en we het dus ook niet aan een grondige test kunnen onderwerpen. Deze maand zou (tja) Wolfram Alpha nog wel gelanceerd worden.

De nieuwsgierigen kunnen al een kijkje nemen op Youtube.