De openbare bibliotheek van morgen - nota minister van Cultuur Joke Schauvliege

In deze nota "De openbare bibliotheek van morgen - Inspiratie bij de implementatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten lokaal cultuurbeleid " probeert Vlaams minister Joke Schauvliege een antwoord te formuleren op de vraag welke rol de openbare bibliotheek in de huidige kennismaatschappij, die in een razend tempo evolueert, kan spelen. De digitale explosie duwt de bibliotheek een ander pad op, in de richting van vernieuwing,verandering en experiment. De richting van een hotspot waar zowel de klassieke als de nieuwe dragers hun plek moeten vinden.

Ze geeft haar antwoord op deze vraag in 3 delen:
Deel I: start met een overzicht van de geschiedenis van het beleid naar openbare bibliotheken in Vlaanderen, gaat in op de internationale bibliotheekcontext en plaatst dit alles in een bredere Europese en Vlaamse beleidscontext.

Deel II: gaat dieper in op hoe een lokaal bestuur de verschillende maatschappelijke rollen van een bibliotheek kan invullen.

Deel II: focust op de Vlaamse beleidsprioriteit “een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden” en legt de link met de rollen zoals ze in deel II worden beschreven.

Download de volledige nota

LIBISnet gebruikersdag 2013: presentatie "Alma update "

Een groot deel van de LIBISnet gebruik werd gewijd aan Alma, de presentatie met de update over Alma kunt u hier downloaden.

LIBIS als developmentpartner voor Alma - presentatie

Tijdens de LIBISnet gebruikersdag van 27.05.2013 werd toelichting gegeven over het partnership van LIBIS bij de ontwikkeling van Alma. Meer specifiek over de verwachtingen die wij als development partner hebben en de aanpak in dit project.

U kan de presentatie "LIBIS update 2013" hier bekijken, pagina's 18 tot 30 gaan specifiek over Alma