Colloquium revisiting the NARCIS Classification

Op 27 en 28 september organisatieert DANS een colloquium "Revisiting the NARCIS Classification" dat in Den Haag plaatsvindt.  Onze collega Roxanne Wyns is één van de gastsprekers.

Registreren voor dit colloquium kan t.e.m. 15/7.
Meer info vind je hier terug.

Presentaties LIBISnet gebruikersdag 2018

Op donderdag 30 mei ging de LIBISnet gebruikersdag door, er waren een 100-tal aanwezigen.  Het was een goedgevuld programma met naast de gebruikelijke updates van LIBIS een aantal zeer interessante externe sprekers. Zowel de presentaties van het plenaire gedeelte als de workshops zijn via slideshare beschikbaar.

Presentaties - voormiddag plenair gedeelte
 Workshops - namiddagsessies 

ReIReS - eerste stappen binnen WP6


Roxanne Wyns (LIBIS @KU Leuven) is binnen het ReIReS project - een Europees project met als doel de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur voor Religieuze studies binnen het Europese onderzoekslandschap -  werkpakketleider van WP6 (Resource Discovery and Linking for Religious Studies). Drie maanden na de intiële kick-off vergadering van ReIReS zijn er binnen dit werkpakket al heel wat vorderingen gemaakt.

 “As a starting community the ReIReS consortium has the challenging ambition to create a research infrastructure to facilitate religious studies on a pan-European scale from the ground up. To achieve this, the work is focused on two main aspects: 1) bringing together people and sharing knowledge; 2) bringing together the dispersed digital sources to improve digital access to the research material such as archival documents, databases, texts and books used as a core part of religious studies. Work package 6 has already kick started its work in order to bring together the numerous digital resources and databases already available in the domain of religious studies, both from public research institutions and from commercial publishers. The ambition is to make them findable via is single data discovery service and present them in a unified and standardized manner. The benefits are plentiful, the most obvious ones being only having to search for relevant sources for religious studies in a single location and finding the less visible datasets often still hosted on local networks or personal computers.

The first task of our work package was to map the existing datasets within the ReIReS consortium and get an overview of the used standards, export formats and automated exchange options. We are currently in the process of analysing these datasets. An overview of all of them will be published shortly on the ReIReS website (reires.eu) so researchers from within and outside of the consortium can already enjoy the material available in an early stage.

Of course, it will take a bit longer to develop the ReIReS discovery platform, so stay tuned for more news in the following newsletters to come…”

------------------------------------------------

Één van de ambities van het ReIReS project is het ontwikkelen van een platform waarop verscheidene digitale hulpbronnen en databanken op één plaats doorzoekbaar zijn op een gestandaardiseerde manier. LIBIS, als hoofdverantwoordelijke voor werkpakket 6, zette een eerste stap in dit proces door de bestaande datasets binnen het ReIReS consortium in kaart te brengen. Die datasets zullen de basis vormen voor het eengemaakt zoekplatform. De resultaten van die specifieke taak zijn reeds te bekijken op http://reires.eu/datasets/.

De volgende stap binnen het werkpakket was het documenteren van de noden en verwachtingen van de mensen en instituten betrokken bij ReIReS. Het is namelijk even belangrijk om te begrijpen wat onderzoekers verwachten te kunnen bereiken met het zoekplatform waarmee deze collecties doorzoekbaar gemaakt zullen worden.

Door middel van een rondvraag gaf werkpakket 6 de kans aan geïnteresseerden binnen het consortium om de functionaliteiten te beschrijven die zij geïmplementeerd willen zien. Deze zaken werden vervolgens geïntegreerd in een requirement analyse die het uitgangspunt zal vormen voor de ontwerpfase.  Op basis van deze requirements kan het technische personeel functionaliteiten prioriteren tijdens de ontwikkeling van het zoekplatform. Door in opeenvolgende iteraties te werken, kunnen de betrokken onderzoekers en dataproviders doorheen het proces input blijven geven. Zo hopen we door het samenbrengen van de versnipperde data binnen de religieuze geschiedenis, ook te voldoen aan hun verwachtingen.


Nu dat de requirement analyse achter de rug is, kan het technisch personeel hun eerste stappen zetten in de ontwikkeling van het eengemaakte zoekplatform van ReIReS. Daarmee gelijklopend wordt er gewerkt aan een gedeeld datamodel, zodat de metadata van de betrokken digitale hulpbronnen en databanken op een geüniformeerde manier wijze doorzoekbaar en toonbaar zal zijn. Dit zal de omgang met de data vergemakkelijken voor de uiteindelijke gebruiker en structureert mee de ontwikkeling van het platform. Er is uiteraard nog veel werk voor de boeg, maar via deze weg houden we jullie op de hoogte.


Meer info over ReIReS: zie onze blog 
Origineel bericht ReIRes:  klik hier
Website van het ReIRes Project
Schrijf je in voor de ReIRes Nieuwsbrief
ReIReS Newsletter #1

www.reires.eu

www.kuleuven.be
www.libis.be

Nieuwe LIBIS-collega Michiel De Clerck is gestart!

Op 28 mei startte Michiel De Clerck bij LIBIS. Hij studeerde geschiedenis en sociaal-culturele antropologie aan de KU Leuven. Michiel zal als Business Consultant aanvankelijk vooral werken op een aantal projecten, waaronder ReIRes. ReIReS is een Europees project gefinancierd door het Horizon 2020 kaderprogramma van Europa met als doel de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur voor Religieuze studies binnen het Europese onderzoekslandschap. Het project verenigt belangrijke Europese onderzoeksinstellingen om voor onderzoekers de toegang te verbeteren tot data, informatie en bronnen betreffende de studie van de historische en culturele invloed van het diverse religieuze erfgoed van Europa.
Uiteraard zal Michiel eerst een doorgedreven opleiding krijgen om zich in te werken in de materie en de andere diensten aangeboden door LIBIS. Zou je graag wat meer te weten komen over wie Michiel is? Lees dan zeker de volgende LIBISzine, dit najaar, waarin we hem graag aan u voorstellen. Het volledige LIBISzine, eens gepubliceerd, en oudere nummers zijn hier terug te vinden.

Lirias 2.0 nieuw platform voor het beheer van publicaties van onderzoekers van KU Leuven en haar Associatie is live!

Op donderdag 31 mei ging Lirias 2.0 live, een nieuw platform voor het beheer van publicaties van onderzoekers van KU Leuven en KU Leuven Associatie. LIBIS heeft daarvoor nauw samengewerkt met de Dienst Onderzoekscoördinatie van KU Leuven en ICTS. Terwijl de infrastructuur van het oude platform volledig gebaseerd was op DSpace, wordt nu enkel nog de full-text bewaard in DSpace. Voor het beheer van de publicaties en de metadata werd geopteerd voor Elements van de firma Symplectic. Via een nieuw ontwikkelde tussenlaag (Elements  Cache) worden de data uit Elements gepubliceerd en ter beschikking gesteld.
In Limo werd ook een volledig nieuwe publieksinterface gebouwd. LIBIS Resolv zorgt voor persistente links naar de bestanden in DSpace. Het nieuwe systeem betekent een aanzienlijke tijdswinst voor onderzoekers. Het systeem gaat proactief op zoek naar publicaties in externe databronnen (zoals Web of Science, PubMed, EPMC, Scopus). Als blijkt dat er een match gevonden is tussen de auteur en de publicaties, dan kan die publicatie automatisch geclaimd worden.
Verder zijn er nieuwe publicatietypes beschikbaar zoals software/code, datasets en science outreach. En ten slotte werden nieuwe vormen van metrics toegevoegd zoals Altmetric, waardoor men inzicht krijgt in het aantal vermeldingen op online platforms zoals sociale media, kranten, blogs en Wikipedia...

Meer info vind je hier terug.