CIVIC Epistemologies – Project Kick-off

Op 1 augustus ging het Europese project CIVIC Epistemologies van start. Tijdens dit 16 maanden durende project werken 12 partners uit de academische en culturele wereld samen aan een Roadmap voor de ontwikkeling van e-infrastructuren die de deelname van de Europese burger aan Wetenschappelijk onderzoek moet faciliteren. ICT is een belangrijke stimulans voor de creativiteit, toch is de kennis van zowel de creatieve industrie als van de humane en culturele sector beperkt als het gaat om interactie met een groter publiek d.m.v. ICT. Dit project zal dan ook onderzoek verrichten naar de behoeften en (technische) vaardigheden van zowel onderzoekers, burgers, culturele instellingen en creatieve bedrijven. De Roadmap zal getoetst worden aan de hand verschillende pilots en case studies.

Ook het MediaLab Institute for Cultural Studies (CS Digital) en LIBIS zijn partner in dit project, met als belangrijkste taak de realisatie van de “Strategic Research Agenda” (SRA) en het formuleren van voorstellen en beschikbaar stellen van informatie (Learning resources) om een succesvolle samenwerkingen tussen onderzoekers en burgers tot stand te brengen.


Bijkomende info:

LIBIS neemt deel in het Preforma project

LIBIS is geselecteerd om deel te nemen in het Preforma project. Het doel van dit project is om een 'conformance checker' te maken om de overeenstemming tussen bestandsformaten en hun specificaties te controleren. LIBIS zal een conformance checker maken voor TIFF.