Boek.be biedt e-boeken aan

Boek.be introduceert het e-boek in Vlaanderen. Op de website e-boek.org kan men een keuze maken tussen ongeveer 3000 nederlandstalige boeken. In het aanbod zit zowel fictie als non-fictie. In de loop van het najaar zal het aanbod nog uitgebreid worden, onder andere met engels- en franstalige boeken. Indien men nog geen e-reader heeft, is dat geen enkel probleem; ook deze worden op de website te koop aangeboden. Men kan er al een kopen voor € 199. Die prijs is exact hetzelfde als het eenvoudigste model van de Kindle, de e-reader van Amazon. Op Amazon zijn echter nog geen nederlandstalige e-books beschikbaar.

Van elk boek kan men een gratis inkijkexemplaar downloaden, dat bestaat uit de eerste 15 à 20 bladzijden van het boek. Voor wie nog twijfels heeft of zich vragen stelt over de e-boeken is er bovendien een handige faq voorzien.

Elektronische identeitskaart compatibel met Aleph

De e-ID, of de elektronische identiteitskaart, is vanaf heden via een macro te integreren in Aleph. Dit betekent dat de persoonsgegevens van een nieuwe lezer automatisch ingelezen kunnen worden bij het aanmaken van een nieuw Aleph userID. Men dient uiteraard wel te beschikken over een e-ID kaartlezer. Aanvragen voor deze nieuwe functionaliteit kunnen ingediend worden via de LIBIS Helpdesk.

ALEPH tip catalogiseren: copy cataloguing

Bij het catalogiseren van "nieuwe" records kan je relatief eenvoudig én snel nagaan of dat record al niet gecatalogiseerd is in een andere database. Met een paar muisklikken kan je het record dan ook snel binnenhalen en verder editeren indien nodig. Op deze manier heb je alvast al heel wat tikwerk uitgespaard.

In de "lege" cata editor kan je vanaf het ogenblik dat je een ISBN nummer hebt ingegeven via een sneltoets een externe DB ondervragen. Een andere mogelijkheid is om een (deel van de) titel of ISSN nummer in te geven, of een combinatie.
Zie de documentatie op de LIBIS website voor meer informatie.

Op dit ogenblik kan je vanuit de ALEPH GUI connecteren naar de catalogi van Library of Congress, Universiteit Gent, OpenVlacc en Lirias.

Het is de bedoeling om dit uit te breiden naar andere databases. Voorstellen zijn altijd welkom!

Frankfurter Buchmesse weer van start

Nu woensdag gaat de jaarlijkse Frankfurter Buchmesse weer van start. Vijf dagen lang staan er meer dan 7000 exploitanten uit de boekenwereld verzameld, en de beurs vormt dan ook een hoogtepunt in de boekenindustrie. Bovendien is er de laatste jaren meer en meer aandacht voor multimedia en film. Niet alleen is deze beurs een van de grootste ter wereld, maar het is ook de oudste: de beurs is ontstaan rond de periode dat Gutenberg zich kwam vestigen in Mainz, vlakbij Frankfurt.

Elk jaar is er bovendien een gastland, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar het land in kwestie. Dit jaar is het de beurt aan China.

Enkel tijdens het weekend is de beurs open voor het brede publiek. De eerste drie dagen is de beurs enkel geopend voor professionals uit de sector. Als het niet mogelijk is ter plaatse een kijkje te gaan nemen, kan je altijd de website even bezoeken. Je vindt er interessante artikels terug en - uiteraard - verschillende blogs.

Imagine a world where Google sucks

Met deze zinsnede begint een erg interessant artikel in het tijdschrift Wired. Tegenwoordig is Google alomtegenwoordig. Vertrekpunt van Google's succes is hun search-engine, maar door het brede scala van andere diensten bereiken ze ons via veel meer wegen. Bovendien is Google eigenaar van verschillende andere toepassingen, zoals bvb Youtube. Daarbij wordt Google vaak opgehemeld, des te meer doordat ze projecten ondersteunen die - al dan niet schijnbaar - van filantropische inslag zijn. Denk maar aan Google Books waarbij Google massa's boeken gratis digitaliseert.

Daarbij mag men echter niet uit het oog verliezen dat Google in eerste instantie een bedrijf is dat zijn inkomsten haalt uit advertenties. Ondertussen heeft dat bedrijf wel een gigantische hoeveelheid informatie onder zijn hoede. Wat zou er gebeuren als Google zijn interesse verliest in die informatie?

Die vraag hoeft niet langer een denkspelletje te zijn. Wired bewijst dit door te duiden op het Usenet-archief dat Google in eigendom heeft. Voor iedereen die jonger is 25 jaar: Usenet was een voorloper van de nieuwsgroepen die tegenwoordig overal op Internet te vinden zijn. Voor het World Wide Web was het een enorm populair communicatiemiddel, en Usenet bevat dan ook een schat aan informatie. Jaren geleden al heeft Google de inhoud van Usenet opgekocht en gebruikt als basis voor de eigen Google nieuwsgroepen, namelijk Google groups.

Op zich geen probleem: Google heeft daarmee het Usenet waarschijnlijk gered. Maar Wired ontdekte dat Google Usenet ondertussen volkomen verwaarloosd heeft. Deze schat van informatie is amper doorzoekbaar, en het archief is dan ook de facto onbruikbaar. Simpelweg omdat Google het te weinig ondersteunt.

Misschien is het allemaal een storm in een glas water. Ondertussen heeft Google naar aanleiding van het artikel de archivering van Usenet terug opgevat, en binnenkort zal het probleem waarschijnlijk opgelost zijn. Toch stemt het tot nadenken over wat er kan gebeuren met de informatie die nu voor iedereen zo eenvoudig bereikbaar is, als Google even de interesse verliest.

Het volledige artikel vind je hier.

Reminder: Van Dale woordenboeken raadpleegbaar op intranet K.U.Leuven.

Ze staan er reeds geruime tijd, maar het kan zeker geen kwaad dit even in de kijker te zetten. De Van Dale woordenboeken kunnen integraal online geraadpleegd worden op het K.U.Leuven Intranet. Ze zijn met andere woorden beschikbaar voor studenten en personeel van de K.U.Leuven. Het gaat niet enkel om het woordenboek van de Nederlandse taal, maar ook om de vertaalwoordenboeken. Voor de vertaalwoordenboeken zijn de volgende talen beschikbaar: Engels, Frans, Duits en Spaans.

De toegang tot de woordenboeken vind je hier

Aanbevelingen in LibriLinks met bX

Vind je het interessant om bij een vondst in Amazon.com suggesties te krijgen van wat andere klanten verder ook nog kochten ? Een dergelijke feature is er nu ook in LibriLinks.

Een nieuwe service, bX, toont in het LibriLinks-menu referenties van andere artikels onder de noemer: “Gebruikers die dit artikel lazen waren ook geïnteresseerd in ..”

De software is gebaseerd op onderzoek door Herbert Van de Sompel en Johan Bollen in het National Laboratory van Los Alamos. Zoals Amazon dit doet met verkoopsgegevens, ontwikkelden zij een systeem om aanbevelingen te genereren via de analyse van een grote massa gebruiksgegevens, afkomstig van verschillende SFX-servers wereldwijd.

De service staat open voor alle instellingen van de K.U.Leuven Associatie. Op dit moment is bX concreet geactiveerd voor de gebruikers van de K.U.Leuven-bibliotheek. Zij zullen nu en dan aanbevelingen zien opduiken in de LibriLinks-menu’s. Naarmate de massa gebruiksgegevens aangroeit, zullen er meer en meer suggesties verschijnen.

Kortom, deze service is echt een aanbeveling!