Adobe komt met eigen, webbased Officepakket

Adobe - voor velen vooral bekend van hun pdf-reader, maar ook eigenaar van programma's als Photoshop en Dreamweaver - biedt drie programma's aan. Eerst en vooral is er Buzzword, wat een tekstverwerker is. Verder is er Presentations, die het Powerpoint-alternatief is. Ten slotte is er Tables, hun versie van Excel. Het gaat hier overigens niet zozeer om computerprogramma's, als wel om webservices: de toegang verloopt volledig via de webbrowser en er is geen installatie vereist.

Adobe is niet de eerste die een online Officepakket aanbiedt. Google heeft immers gelijkaardige diensten. Smaken verschillen weliswaar, maar de vormgeving en functionaliteit van de Adobeproducten zijn in elk geval zeer aantrekkelijk. De mogelijkheden tot online samenwerking zijn bovendien erg goed uitgewerkt. Deze functionaliteit wordt in de toekomst nog uitgebreid, onder andere door betere voorzieningen voor mobiele toegang.

Zowel Buzzword als Tables en Presentations zijn voorlopig nog gratis, al kan dat veranderen als deze producten uit hun betafase groeien. Een kijkje kan je nemen op http://labs.adobe.com/

Zeven uitdagingen voor de (lokale) bib

Bibnet heeft in samenwerking met LOCUS een forum opgezet waar gediscussieerd kan worden over verschillende stellingen die te maken hebben met recente uitdagingen voor de bibliotheek. Geregeld wordt er een nieuwe stelling gelanceerd, zodat er voer voor discussie blijft. De stellingen die nu reeds gepost zijn, gaan over informatiebemiddeling, en de relatie tussen informatie en de bib. Deelnemen aan de discussie kan op zevenuitdagingen.be

IBW-opleiding opnieuw van start

In september start opnieuw een opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap. Deze opleiding, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, is recent hervormd en is nu een éénjarige, postacademische opleiding. Om toegankelijker te zijn voor werkstudenten, kan er tevens geopteerd worden om een tweejarig programma te volgen, zodat de lasten die gepaard gaan met het studeren, beter gespreid worden.

Het studieprogramma gaat in op verschillende aspecten van de informatiesector, zoals het management van informatie, de rol van ICT, een inleiding in het vakgebied, het terugvinden van informatie, enzovoorts.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de opleiding

LIBIS blog online!

Bij deze is de eerste officiële post van de LIBISblog een feit. We beginnen wel niet zomaar met een onbeschreven blad. De posts uit de testfase blijven - weliswaar na een bescheiden schifting - beschikbaar voor het publiek, en kunnen geraadpleegd worden in het archief.

Dit blog is overigens niet enkel interessant voor personen die te maken hebben met LIBIS of onze producten op welke manier ook; het is bedoeld als een kijk op de intrigerende wereld die de informatiesector is en heeft op die manier elke sterveling als doelgroep. Voel je bovendien vrij om te reageren, het wordt in dank aanvaard!

Veel leesplezier gewenst!