Europeana publiceert nieuw strategisch plan 2015 - 2020

Met het nieuwe strategische plan reflecteert Europeana over haar toekomst en de evolutie van portaal naar platform. Volgens Nick Poole, CEO van CollectionsTrust en voorzitter van het Europeana Netwerk, ligt het succes van het strategische plan bij de vele bibliothecarissen, conservatoren, experten en Wikepedianen die hun inzichten en enthousiasme kunnen delen door zich aan te sluiten bij het Europeana Netwerk.

Voor meer informatie:

Europeana Space project - Digital Cultural Content Re-imagined

Het Europese Best practice project Europeana Space zet in op de samenwerking tussen Culturele instellingen en de Creatieve sector en het hergebruik van culturele data. Tijdens dit 36 maanden durende project (2/2014 – 1/2017) werken 29 partners uit de culturele en creatieve sectoren samen rond het innovatief hergebruik van culturele data die gedemonstreerd zullen worden aan de hand van 6 thematische pilots: Europeana TV, Photography, Dance, Games, Open en Hybrid Publishing, en Museums.

Ook het MediaLab Institute for Cultural Studies van KU Leuven is partner in dit project. LIBIS zal meewerken aan de ESpace Photography pilot waarvoor MediaLab verantwoordelijk is.

Op 16 en 17 oktober vindt in VenetiĆ« de opening conferentie “Digital Cultural Content Re-imagined: New Avenues for the Economy and Society” van het Europeana Space project plaats. Tijdens deze tweedaagse conferentie ligt de focus op het hergebruik van culturele data door de Creatieve sectoren en de 6 thematische pilots die nieuwe mogelijkheden verkennen.

Voor meer informatie over het Europeana Space project: http://www.europeana-space.eu/

Meer informatie over de opening conferentie “Digital Cultural Content Re-imagined: New Avenues for the Economy and Society”: veniceconference2014.europeana-space.eu