Jesuit Armarium: nieuw toegangsportaal jezuïetencollecties

De jezuïeten in België en Nederland bezitten een collectie van ongeveer een half miljoen boeken, die beheerd worden door o.a. KU Leuven Bibliotheken Maurits Sabbebibliotheek, KADOC en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.

Om dit bibliothecair patrimonium virtueel samen te brengen, ontwikkelde LIBIS samen met de collectiebeherende instellingen een nieuw platform dat de naam “Jesuit Armarium” kreeg. Dit platform, dat gerust gezien mag worden als een gepersonaliseerde Limo voor jezuïetencollecties, wil onderzoekers en geïnteresseerden in het boekenerfgoed van de jezuïeten op een vlotte manier tot bij de huidige bewaarplaats van deze werken leiden.

Het platform werd gelanceerd op 10 februari 2020 en is vrij toegankelijk via https://limo.libis.be/JESUITS.

https://limo.libis.be/primo-explore/search?vid=JESUITS&fromLogin=true&lang=en_US