OpenCulture Conference 2014 : registratie open

Van 25 tot 26 juni vindt de jaarlijkse OpenCulture Conferentie te Londen plaats. Het is een internationaal en Engelstalige conferenctie voor professionals uit de musea, archief en bibliotheek-sector.

Vroegboekkortingen tot 30 april! Andere kortingen en hoe te registeren: www.openculture2014.org.uk

Meer info en het programma kan je vinden op: www.collectionslink.org.uk

Enumerate project afgerond

ENUMERATE - A European Survey for Statistical Intelligence on Digitization, Digital Preservation and Online Access to Cultural Heritage’ is een door de Europese Commissie ondersteund thematisch netwerk, gericht op het verzamelen van digitaal erfgoedstatistieken in Europa. Dit project liep van 2011 tot 2014 en is ondertussen afgerond. Het rapport (Engelstalig) kan u hier downloaden.

De data zijn afkomstig uit het project ENUMERATE, de resultaten van dit project zullen worden ondergebracht in het nieuwe project Europeana v3.0. Binnen dit project worden onder andere functionaliteiten ontwikkeld voor het verzamelen en analyseren van digitaal erfgoeddata. Meer info over Enumerata (Engelstalig): www.enumerate.eu of Nederlandstalig via één van de 7 partners www.den.nl

Unieke historische kranten en boeken toegevoegd aan Belgische wetenschappelijke bibliotheekcatalogus

Via de Deense leverancier SemperTool krijgt LIBIS toegang tot UniCat (Union Catalogue of Belgian Libraries). Dit is een zoekomgeving voor de verschillende universiteitsbibliotheken waarbinnen je via één zoekinterface de catalogi van de Belgische universiteits- bibliotheken kunt raadplegen. Maar ook de catalogi van de Koninklijke Bibliotheek, hogeschoolbibliotheken, musea- en erfgoedbibliotheken kun je via UniCat inkijken. De som van al die catalogi maakt dat UniCat miljoen records bevat.

Recentelijk werden "Abraham" (catalogus van Belgische kranten) en "STCV" (Bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen) toegevoegd aan Unicat, waardoor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de collecties historische boeken en kranten uit tientallen erfgoedinstellingen in kaart brengt. Voortaan zijn beide databanken dus doorzoekbaar in UniCat, de overkoepelende catalogus van wetenschappelijke bibliotheken in België.

De historische krantencollectie en de zeventiende-eeuwse drukken uitgegeven in Vlaanderen van de Centrale Bibliotheek KU Leuven zijn ook opgenomen in Abraham en STCV.

Zoeken in unicat: www.unicat.be

Digitalisering erfgoed. KADOC participeert aan massadigitalisering

KADOC voert al verscheidene jaren een actief en weloverwogen digitaliseringsbeleid. Het beschikt daarvoor over een eigen ‘scanlabo’. Om tegemoet te komen aan lezersvragen én om bewaarredenen digitaliseert het centrum onderdelen van zijn collectie. Zo is bijvoorbeeld de volledige affichecollectie al lange tijd op het web raadpleegbaar, naast de televisie-uitzendingen van de Christen Democratische Omroep.

Digitale kopieën van archiefdossiers en publicaties die door de lezer worden gevraagd, vinden hun bestemming in het digitaal depot van LIAS, waar ze meteen ook beschikbaar blijven voor toekomstige onderzoekers.

Lees meer in de Kadoc e-nieusbrief van maart 2014

Keurmerk Erfgoedsoftware (DEN) - Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep

In januari is Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) gestart met het project Keurmerk Erfgoedsoftware. In dit door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesubsidieerde project werkt DEN aan de ontwikkeling van een keurmerk waarmee erfgoedsoftware kan worden beoordeeld. Het keurmerk richt zich in eerste instantie op collectiemanagementsoftware met focus op o.a. de kwaliteit van de implementatie van (informatie)standaarden, interoperabiliteit (uitwisselbaarheid en hergebruik van data), duurzaamheid etc.

Het keurmerk zal zoveel mogelijk in brede samenspraak met de erfgoedsector en de softwareleveranciers worden opgezet. In dit kader kwam gisteren voor het eerst de klankbordgroep samen. Verschillende vertegenwoordigers uit de erfgoedsector bediscussieerden de behoefte van een dergelijk keurmerk voor erfgoedsoftware bij erfgoedinstellingen (vraag) en leveranciers (aanbod). Ook LIBIS steunt dit idee en deelt haar kennis en de ervaringen van onze brede gebruikersbasis in het domein van bibliotheek-, archief-, en museumsoftware in deze klankbordgroep.

Meer informatie over het project: www.den.nl/project/546/

Jeugdboekenweek: in het teken van (vluchten) voor gevaar

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste boeken in de kijker.

De Jeugdboekenweek 2014 vindt plaats van 15 tot 30 maart. Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar is het thema "gevaar". Illustrator Gerda Dendooven maakte samen met vormgever Kris Demey het beeldmateriaal. Lees meer op de websites: www.jeugdboekenweek.be en www.gevaarindebib.be