Lovaniensia.be herenigt oude academische collectie KU Leuven en UCLouvain

In 2025 viert de KU Leuven haar zesde eeuwfeest. Ter voorbereiding van die bijzondere verjaardag wordt er momenteel al volop ingezet op de digitalisering van de academische collecties.  Zo zijn de thesissen van de Oude Universiteit Leuven beschikbaar via de Collection Discovery-toepassing in Limo en kan al wie geïnteresseerd is in collegedictaten terecht op het Magister Dixit-platform. Dit platform bevat 529 Leuvense collegedictaten, voornamelijk van de Artesfaculteit, die bewaard worden aan de KU Leuven, UCLouvain, KBR en M - Museum Leuven.

Wie het collectiebeleidsplan erfgoed van KU Leuven Bibliotheken leest, merkt ook daar meteen op dat er veel aandacht gaat naar universiteitsgeschiedenis. Ondanks twee branden bezit KU Leuven Bibliotheken immers een aanzienlijke collectie handschriften (vooral collegedictaten), oude drukken en grafiek die gelinkt kan worden aan de Oude Universiteit Leuven (1425-1797), de Rijksuniversiteit (1817-1835) en de Katholieke Universiteit Leuven (1835-).
Lovaniensia.be

Bij dat rijke erfgoed horen onder meer ook de meer dan 350 oude drukken die gedigitaliseerd zijn voor het Lovaniensiaplatform. Met dit platform hebben KU Leuven Bibliotheken en de Bibliothèques de l’UCLouvain de intentie om de gesplitste oude academische collectie of Collectio academica antiqua (Caa) virtueel te herenigen op een gemeenschappelijk portaal. Die Caa-collectie groepeert alle werken gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan de sluiting door de Franse overheid in 1797. Verschillende van de drukken uit deze collectie werden door de Vlaamse overheid erkend als topstuk.

.... Lees verder: het volledige artikel vind je op de blog van Faro terug.