Project duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties

LIBIS nam deel aan het project “Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties” van PACKED. Andere partners in dit traject waren VIAA, KIK, Lukas, Archiefbank Vlaanderen, ANET, UGent, Cultuurconnect, Het Archief voor Hedendaagse Kunst in BelgiĆ«, VKC, KMSKA, Groeningemuseum, MSKGent, SMAK, M HKA, en Museum M Leuven.

Dit project onderzoekt hoe informatie over kunstwerken op een duurzame manier kan worden gekoppeld aan verwant bibliotheek- en archiefmateriaal en omgekeerd. In een aantal pilootprojecten werd nagegaan hoe persistente URI’s kunnen gebruikt worden om deze koppelingen te realiseren.
LIBIS onderzocht of er mogelijkheden zijn om de bibliotheekcatalogus van LIBISnet semi-automatisch te koppelen aan relevante kunstcollecties van de Vlaamse musea en de publicaties te verrijken met data over kunstwerken.

Meer concreet werd onderzocht of en hoe gematcht kan worden met een lijst van titels van kunstwerken en met bestaande bibliografielijsten.  Ook werd de wenselijkheid van deze verrijking afgetoetst bij de afdeling kunstwetenschappen van de KU Leuven.

De conclusie van dit pilootproject was en dat de verrijking van publicaties in de catalogus met een link naar specifiek kunstwerk misschien niet de meest geschikte verrijking is en dat deze koppeling ook technisch weinig haalbaar is.Anderzijds kunnen de mogelijkheden om namen in de catalogusrecords te matchen met namen van (Vlaamse) kunstenaars, om op die manier records te verrijken,  wel verder bekeken worden. We kijken hierbij vooral naar permanente URI’s van externe authorities zoals VIAF. Het is alvast interessant om vast te stellen dat de  URI’s van de kunstwerken die door de Vlaamse musea werden aangemaakt en op wikidata werden geplaatst, ook worden opgenomen in VIAF.

Op basis van alle ervaringen van de verschillende piliootprojecten in dit traject zal een Best practices gids  over “Persistente URI’ s voor cultureel erfgoedcollecties” gemaakt worden.

Lees hier het rapport van LIBIS betreffende pilootproject 5 "koppeling tussen kunstwerken en een externe publicatiecollectie - use case MSK Gent/LIBIS". 
Het verslag van Packed van de eindvergadering van 2/12 kan je hier lezen.

Gastles Roxanne Wyns i.v.m. Open Source GLAM tools

Op donderdag 16 december gaf Roxanne Wyns van LIBIS een gastles voor het vak Online Publishing in de MA Cultural Studies / Ma Digital Humanities aan de KU Leuven met als thema ‘Open source GLAM tools for building sustainable Cultural Heritage and Digital Humanities infrastructures’.

Beschrijving:
This session focuses on a number of Cultural Heritage and Humanities infrastructure projects in which gallery, library, archival and museum (GLAM) tools have been used in combination with other open source and proprietary systems to provide sustainable and innovative environments for the management and research of diverse cultural heritage collections. The session will introduce software’s such as CollectiveAccess, Omeka, and the IIIF Mirador high-resolution viewer. Attention will also be payed to the opportunities and challenges of open source projects and best practices in standards, data interoperability and safe data storage to achieve good data management.
Bekijk de presentatie hier