Open Science als thema van de Dariah conferentie in Parijs

Open Science was dit jaar het thema van de Dariah conferentie ( 23 & 24 mei, Parijs). Workshops met onderwerpen zoals copyright, licentiemodellen en open peer review en twee inspirerende keynotes vormde in combinatie met een prachtige locatie in het Bois de Vincennes de ideale atmosfeer voor discussie en reflectie over de mogelijkheden en uitdagingen van Open Science in de Digital Humanities. Roxanne Wyns van LIBIS was aanwezig op dit event.

Programma van deze conferentie: https://dariah2018.sciencesconf.org/
Keynotes: Open Science is just good science by Dr. Jon Tennant, Intellectual Property Rights in Ethically Open Science by Prof. Teresa Scassa

DigitalHusserl Workshop "Digital Environments for Philosophy as a "Rigorous Science"

Op maandag 14 mei vond de workshop ‘Digital Environments for Philosophy as a “Rigorous Science’ plaats in het Husserl archief te Leuven. Onderzoekers uit binnen en buitenland kwamen er samen om hun ervaringen te delen over het gebruik van digitale tools in de Filosofische studies. Voor het Husserl archief was dit een uitgelezen kans om het DigitalHusserl platform aan collega-onderzoekers voor te stellen. Dit digitaal platform wordt momenteel ontwikkeld door LIBIS in het kader van een FWO financiering voor middelzware onderzoeksinfrastructuren. Het project geeft het Husserl archief de mogelijkheid om een professioneel collectieomgeving uit te rollen voor het beheer- en de digitale langetermijnbewaring van de waardevolle documenten van de hand van de Duitse filosoof Edmund Husserl. Daarnaast werd er afgelopen jaar ook gewerkt aan de implementatie van een uitgebreid datamodel dat de relaties tussen de verschillende archiefdocumenten, personen, plaatsen, historische events etc. in kaart brengt. Dit datamodel geeft de onderzoekers van het Husserl archief nu de mogelijkheid om nieuwe digitale onderzoeksobjecten te creëren op basis van verscheidene archiefdocumenten. Een voorbeeld hiervan is het digitale onderzoeksobject "Einleitung in die Phänomenologie". Vorlesungen aus dem Sommer 1912, een nooit eerder gepubliceerd manuscript dat nu in digitale vorm en volledig getranscribeerd (Husserl schreef namelijk in steno) beschikbaar zal worden gesteld. In de voormiddag gaf Roxanne Wyns (LIBIS) samen met Thomas Vongehr (Husserl archief) een uitgebreide presentatie over het platform en het pilootproject ‘Einleitung in die Phänomenologie’. Vorlesungen aus dem Sommer 1912. Daarna deelden ook collega’s uit binnen en buitenland hun digitale ervaringen en platformen.

Programma van de workshop: https://hiw.kuleuven.be De presentatie "Digital Husserl infrastructure is beschikbaar via Slideshare

ReIReS officieel persbericht

ReIReS officieel gelanceerd in Bologna (officieel persbericht)

De kick-off meeting van het door Horizon 2020 gesubsidieerde project "Research Infrastructure on Religious Studies" (ReIReS) vond op 7 en 8 maart jl. plaats in Bologna. Deelnemers van twaalf Europese instellingen uit zeven landen kwamen bij elkaar om te spreken over de projectorganisatie, om te leren hoe ze het beste met elkaar kunnen samenwerken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en om inzicht te krijgen in de verdere ontwikkeling van het project.

ReIReS is een startende community met als doel een unieke en baanbrekende onderzoeksinfrastructuur te realiseren voor religiestudies binnen het Europese onderzoeksgebied.

In de visie van de twaalf instellingen speelt religie een centrale rol in de huidige Europese samenleving. Gedeelde kennis en academische reflectie kunnen een vreedzaam samenleven stimuleren en religieus analfabetisme vermijden. Daarom zijn goede onderzoeksinstrumenten van groot belang. ReIReS biedt grensoverschrijdende en virtuele toegang tot de belangrijkste bronnen op het gebied van religiestudies en tot de middelen deze bronnen te gebruiken. Dit aanbod is uniek, omdat het data van grote Europese onderzoeksinstellingen combineert, waardoor kennis wordt aangeboden die van groot belang is, niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor besluitvormers. Jonge wetenschappers zullen worden getraind in het gebruik van deze hulpmiddelen voor hun onderzoek. Daarnaast zal het project werken aan impact op de Europese samenleving als geheel, omdat het ook gericht is op het bevorderen van kennis en innovatie in het begrijpen van de interreligieuze samenleving.

De tweedaagse meeting bestond uit drie onderdelen: het opzetten van besluitvormende organen, adviesorganen en uitvoerende organen van ReIReS; de presentaties van de verschillende workpackages; en de technische en administratieve afspraken die nodig zijn om het project goed uit te voeren.

Het consortium van deelnemende instellingen is als volgt samengesteld:
1. Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Italië.
2. Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, Bulgarije.
3. KU Leuven, België.
4. Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Italië.
5. Universiteit Hamburg, Duitsland.
6. Universiteit Warschau, Polen.
7. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Duitsland.
8. École Pratique des Hautes Études, Frankrijk.
9. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Duitsland.
10. Brepols Publishers NV, België.
11. Stichting Refo500, Nederland.
12. Theologische Universiteit Apeldoorn, Nederland.

ReIReS is in februari 2018 begonnen en heeft een looptijd van drie jaar. Het project heeft subsidie ontvangen van Horizon 2020 via de Grant Agreement No 730895. Horizon 2020 is het grootste Europese subsidieprogramma op het gebied van onderzoek en innovatie.

Ga voor meer informatie over het project naar www.reires.eu.
www.reires.eu

www.kuleuven.be