Project duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties

LIBIS nam deel aan het project “Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties” van PACKED. Andere partners in dit traject waren VIAA, KIK, Lukas, Archiefbank Vlaanderen, ANET, UGent, Cultuurconnect, Het Archief voor Hedendaagse Kunst in België, VKC, KMSKA, Groeningemuseum, MSKGent, SMAK, M HKA, en Museum M Leuven.

Dit project onderzoekt hoe informatie over kunstwerken op een duurzame manier kan worden gekoppeld aan verwant bibliotheek- en archiefmateriaal en omgekeerd. In een aantal pilootprojecten werd nagegaan hoe persistente URI’s kunnen gebruikt worden om deze koppelingen te realiseren.
LIBIS onderzocht of er mogelijkheden zijn om de bibliotheekcatalogus van LIBISnet semi-automatisch te koppelen aan relevante kunstcollecties van de Vlaamse musea en de publicaties te verrijken met data over kunstwerken.

Meer concreet werd onderzocht of en hoe gematcht kan worden met een lijst van titels van kunstwerken en met bestaande bibliografielijsten.  Ook werd de wenselijkheid van deze verrijking afgetoetst bij de afdeling kunstwetenschappen van de KU Leuven.

De conclusie van dit pilootproject was en dat de verrijking van publicaties in de catalogus met een link naar specifiek kunstwerk misschien niet de meest geschikte verrijking is en dat deze koppeling ook technisch weinig haalbaar is.Anderzijds kunnen de mogelijkheden om namen in de catalogusrecords te matchen met namen van (Vlaamse) kunstenaars, om op die manier records te verrijken,  wel verder bekeken worden. We kijken hierbij vooral naar permanente URI’s van externe authorities zoals VIAF. Het is alvast interessant om vast te stellen dat de  URI’s van de kunstwerken die door de Vlaamse musea werden aangemaakt en op wikidata werden geplaatst, ook worden opgenomen in VIAF.

Op basis van alle ervaringen van de verschillende piliootprojecten in dit traject zal een Best practices gids  over “Persistente URI’ s voor cultureel erfgoedcollecties” gemaakt worden.

Lees hier het rapport van LIBIS betreffende pilootproject 5 "koppeling tussen kunstwerken en een externe publicatiecollectie - use case MSK Gent/LIBIS". 
Het verslag van Packed van de eindvergadering van 2/12 kan je hier lezen.

Gastles Roxanne Wyns i.v.m. Open Source GLAM tools

Op donderdag 16 december gaf Roxanne Wyns van LIBIS een gastles voor het vak Online Publishing in de MA Cultural Studies / Ma Digital Humanities aan de KU Leuven met als thema ‘Open source GLAM tools for building sustainable Cultural Heritage and Digital Humanities infrastructures’.

Beschrijving:
This session focuses on a number of Cultural Heritage and Humanities infrastructure projects in which gallery, library, archival and museum (GLAM) tools have been used in combination with other open source and proprietary systems to provide sustainable and innovative environments for the management and research of diverse cultural heritage collections. The session will introduce software’s such as CollectiveAccess, Omeka, and the IIIF Mirador high-resolution viewer. Attention will also be payed to the opportunities and challenges of open source projects and best practices in standards, data interoperability and safe data storage to achieve good data management.
Bekijk de presentatie hierPresentaties LIBISnet gebruikersdag

Op 17 november vond de LIBISnet Gebruikersdag in Leuven plaats. In de voormiddag stond het plenaire gedeelte, met updates rond LIBIS, Alma, Limo en twee usescase rond Heron (Een blik op het Magister Dixit en Aezel Project) gepland. Daarna stond een korte update over het Alma User Experience project op het programma en gingen we via een Webex sessie live naar Israël. Dana Sharvit van Ex Libris gaf een demosessie over de nieuwe Alma interface.


In de namiddag konden de deelnemers kiezen uit verschillende parallelsessies waaronder:

Elektronische bronnen
“Getting the most from Alma? Van ‘P’ naar ‘E’?” Wordt de aanwezige Alma functionaliteit optimaal benut binnen LIBISnet? Binnen het kader van het beheer van E-bronnen proberen we na te gaan hoe de shift van Print naar elektronisch (Digitaal) binnen LIBISnet verloopt en willen we informeren inzake de mogelijkheden om dit proces beter te ondersteunen. Deze ondersteuning is tweeledig. Enerzijds gaan we dieper in op de functioneel-technische mogelijkheden van Alma, anderzijds kaderen we de begeleiding en ondersteuning die LIBIS hierbij kan voorzien.
(Her)bekijk de presentatie hier

Alma Analytics
Alma Analytics is de module binnen Alma om rapporten, grafieken en statistieken te maken en beschikbaar te stellen. In deze sessie krijg je inzicht in wat de vele mogelijkheden zijn van deze analytics-module. Als “smart decision tool” bekijken we ook enkele typische use cases waarvoor Alma Analytics kan gebruikt worden.
(Her)bekijk de presentatie hier

Limo
In deze sessie gaan we dieper in op de nieuwe ontwikkelingen voor Limo, met focus op de nieuwe gebruikersinterface waarvan de uitrol najaar 2017 gepland wordt.Vorig jaar bespraken we de principes voor een nieuwe UI; nu laten we zien hoe die concreet zijn uitgewerkt!
(Her)bekijk de presentatie hier

LIBISzine 12 is uit. Lees het nu online!  Inspiratie 
  Open Science en het departement Natuurkunde & Sterrenkunde (KU Leuven): een gesprek met Anoine Van Proeyen P2
  Innovatie
  En de meest innovatieve universiteit in Europa is...  P5
  Interactie
  KADOC & LIBIS een jarenlang duurzaam partnerschap  P10
  Integratie
  API's @LIBIS P13
  In teamAangename kennismaking P15
  LIBISnet
  Bib in de kijker: Maurits Sabbebibliotheek P16
  Cashless bib P22
  De mens achter ... P24
   

LIBIS was aanwezig op het Digital Library Forum in Milwaukee

Van 7 tot en met 9 november vond in Milwaukee, Wisconsin het Digital Library Forum plaats. Dit jaar werd de conferentie samen georganiseerd met de NDSA Digital Preservation conferentie (9 & 10 november). Roxanne Wyns Business Consultant bij LIBIS was aanwezig op beide conferenties met een presentatie tijdens het Digital Library Forum met als thema Open source GLAM tools for building sustainable Digital Humanities infrastructures en tijdens de Digital Preservation Conference met een presentatie over High-end visualisation tools and preservation services for the Arts & Humanities.

Meer presentaties van deze conferentie kan je hier terugvinden.

Codex Eckensis IIIF puzzel

We delen graag het blogberichtje van Benjamin L Albritton Curator of Paleography and Digital Medieval Materials, Stanford University Libraries. Het betreft een virtuele puzzel, gemaakt van een folio van de Codex Eyckensis op basis van IIIF.

http://blalbrit.github.io/2016-10-15-slide_puzzle.html
 Het originele blogbericht en de puzzel vind je ook hier terug.
Meer informatie over de Codex Eyckensis kan je lezen op onze LIBIS blog.

RDM van dichterbij bekeken

In LIBISzine 11 licht onze LIBIS-collega Roxanne Wyns het belang van efficiënt Research Data management toe.

"De laatste jaren is het aantal digitale onderzoekdata enorm toegenomen. De nood om research data zo efficiënt mogelijk te beheren is een belangrijke uitdaging. Research Data Management of Onderzoeksdatabeheer zorgt er nu net voor dat we onderzoeksdata op een correcte manier creeëren, verwerken, ontsluiten en bewaren.

LIBIS kan organisaties en onderzoekers tijdens de verschillende stadia van de data lifecycle begeleiden met expertise die wij op het vlak van data colection, data processing, data distribution en archivering verzameld hebben. Wat data collection en processing betreft kunnen we onze partners een performante research data base aanbieden waar onderzoeksdata op een overzichtelijke manier gecreëerd en beheerd worden. Uiteraard hebben we ook expertise rond metadata en datatransformatie in huis die we ten dienste kunnen stelen zodeat het uitwisselen en beschikbaar stellen van data volgen de meest hedendaagse principes plaatsvinden.

Belangrijk om te vermelden is dat de Universiteitsbibliotheek een steunpunt RDM opgericht heeft waar onderzoekers van de KU Leuven al tijdens de conceptfase terecht kunnen voor het opmaken van hun data management plan. Ook bij het deskundig selecteren van de onderzoeksdata is een belangrijke rol voor de bibliotheken weggelegd. Zij zijn immers goed geplaats om advies te geven over welke informatie binnen welke context het meest kostbaar is."
Het volledige artikel kan je online lezen(pagina 4-7) of een e-mailtje sturen naar helpdesk@libis.be met als onderwerp "database LIBISzine" dan zorgen wij ervoor dat je het het LIBISzine per post ontvangt.

Debuutbundel van Ann Dewulf (bibliothecaris VIVES campus Brugge)

Op twee oktober bracht Ann Dewulf (bibliothecaris campus Brugge aan de Katholieke Hogeschool VIVES) haar eerste poëzie debuutbundel "Een vorm van zwijgen" uit.“Een vorm van zwijgen” werd uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Aquazz. Meer informatie vind je terug op Ann haar website of Facebookpagina

LIBIS aanwezig op de 1ste conferentie "Digital Infrastructures for Researchers (DI4R) "

Deze week gaat in Krakau de eerste conferentie “Digital Infrastructures for Researchers” (DI4R) door. Met het thema “Serving the user base” komen zowel grote research infrastructure providers als GEANT (eduroam), EUDAT (preserving, finding, accessing data), en OpenAire (open scholarship) als kleinere use cases van technische research support service providers aan bod.

Roxanne Wyns van LIBIS is aanwezig en gaf op woensdag 28 september de presentatie “Challenges for researchers in the Digital Humanities. Custom development vs. sustainable research infrastructures” tijdens de sessie “Community challenges”. De presentatie van Roxanne kan je hier terugvinden. Voor andere interessante presentaties kan je terecht op de website www.digitalinfrastructures.eu

De dienstverleningen voor onderzoekers die LIBIS, samen met het Digitaal Labo van de KU Leuven Universiteitsbibliotheek aanbiedt, zijn terug te vinden op onze website.

Presentaties Igelu Conferentie en Developers Day

Begin september vond de 11de Igelu* Conferentie en de Igelu Developpers Day plaats. Verschillende LIBIS collega's mochten er een presentatie geven

Mehmet Celik (Senior Business Consultant, KU Leuven/LIBIS): A short talk on the Igelu Developpers Day "A simple collection viewer for the new Primo UI"
The new UI is officially released and now the time is right to build widgets and tools for it. I ported an image collection viewer we build a while ago in our old UI.
Download zijn presentatie hier.

Veerle Kerstens (Project Manager, KU Leuven/LIBIS): Preparing for a new Primo
LIBIS is one of the bèta testers of the new Primo UI. We manage a library network of about 30 institutions. We took the opportunity to evaluate our current user interface: how is it perceived, how is it used ? We organized focus groups in fall 2015 and analyzed usage information. When testing the new interface, the concerns that emerged from this evaluation were taken into account. We also followed up on consortial issues and expect the new Primo UI will address them adequately. We conducted usability tests; the sessions were observed by a team of library staff. This approach helped us to come to a common understanding of issues: “seeing is believing”. The aim is to organize this usability testing on a frequent basis in order to get more insight in how our users experience Primo, to give feedback to Ex Libris in the context of the development of the new UI as well as to optimize our Primo. I’d like to share our experiences, outcomes of the testing and plans for our Primo sites.
Download haar presentatie hier.

Gijs Noels(Business Consultant, KU Leuven/LIBIS): "Cashless BIB”: in relation to ALMA
Cashless payment methods have become a standard in our daily lives. The need or necessity for cash is gradually disappearing. Upon reflection, KULeuven (Belgium) University Libraries, has missed former “cashless waves” such as payment kiosks. The goal of this session is to give insight on how we’re reversing the situation from cash to cashless, optimizing cash flows, and how we integrate cashless payment methods with ALMA.
Download zijn presentatie hier.

* International Group of ExLibris Users

Mehmet Celik wint de Azriel Morag Award for Innovation

Op de jaarlijkse Igelu-meeting in Trondheim, Noorwegen heeft Mehmet Celik van LIBIS de Azriel Morag Award for Innovation ontvangen. De Azriel Morag Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die initiatief of innovatie heeft getoond in een bibliotheek gerelateerd domein zoals technologie of een product van Ex Libris. De winnaar wordt aangekondigd op de jaarlijkse Igelu-meeting en krijgt daar de kans om zijn verwezenlijkingen te tonen.

"Mehmet was chosen for his work on the jQuery.Primo library. Institutions worldwide use jQuery.Primo to customise their Primo installations. It was Mehmet who came with an open-minded, creative and intelligent approach with what later became the jQuery.Primo library.”

Meer informatie over de j.Query.Primo vind je terug in LIBISzine 11, p.11.

Vacature: Business Consultant Lias

LIBIS is op zoek naar een dynamische business consultant voor de ondersteuning en verdere uitbouw van de dienstverlening aan haar Lias-partners.

Business Consultant Lias

LIBIS biedt uitgebreide informaticadiensten aan voor bibliotheken, musea en archieven die naast de KU Leuven ook worden gebruikt door meer dan 50 andere organisaties in België en het buitenland.
Met Lias bieden wij onze partners een uitgebreid pakket van diensten en ondersteuning: het verwerken en verrijken, het lange-termijn bewaren en ontsluiten van alle soorten digitale bestanden. Lias richt zich zowel op archieven, bibliotheken, musea en erfgoedinstellingen alsook op de duurzame bewaring en ontsluiting van onderzoeksdata in het kader van Research Data Management.
Een centrale rol wordt ingenomen door Rosetta, het digitale depot dat instaat voor de veilige opslag, de langetermijnbewaring en het beheer van de digitale data. Rosetta is geïntegreerd met onze andere systemen Limo en Alma (LIBISnet), Omeka en CollectiveAccess (Heron) en ScopeArchive.

Hieronder of online vind je meer informatie.

Functie

Als business consultant voor Lias bent u binnen het team mede verantwoordelijk voor de technische ondersteuning en verdere uitbouw van de dienstverlening aan onze partners.
 • U signaleert mogelijkheden voor verbeteringen en aanpassingen en bekijkt verschillende technische alternatieven; u participeert in overleg zowel binnen als buiten de organisatie.
 • U heeft speciale aandacht voor de optimalisatie van de werkprocessen en de datakwaliteit waarvoor u nieuwe oplossingen voorstelt.
 • U werkt mee aan functionele ontwerpen en technische specificaties en u configureert de software modules. U bent daarbij verantwoordelijk voor één of meerdere modules.
 •  U documenteert de nieuwe functionaliteit, ontwikkelt testscenario’s en bent verantwoordelijk voor de eindgebruikersdocumentatie.
 • U begeleidt de eindgebruikers bij de ingebruikname en geeft opleidingen.
 • U staat in voor de opmaak van overeenkomsten rond ingest van het materiaal in Rosetta, volgt deze op of voert deze uit en voert controles uit op de aangeleverde data en het uiteindelijke resultaat.
 • U doet opvolging van de meldingen in de helpdesk.
 • U begeleidt nieuwe partnerinstellingen bij de overgang naar LIBIS en bent in deze het aanspreekpunt voor de nieuwe partner. 
 • U werkt hierbij nauw samen met de collega’s en de medewerkers van de partnerinstelling.
 • U assisteert bij de werving van nieuwe partnerinstellingen en het accountmanagement.
 • U leidt kleine, kortlopende projecten waarvoor u in overleg met collega’s de planning opmaakt en opvolgt.
 • U werkt permanent aan uw eigen expertise. 

Profiel 

 • U heeft een masterdiploma of hebt een gelijkwaardig niveau verworen door ervaring.
 • U heeft een grote affiniteit voor erfgoed en IT.
 • U kan analytisch denken en kan creatief zoeken naar oplossingen voor complexe problemen.
 • U kan in teamverband, maar ook zelfstandig werken.
 • U werkt nauwgezet met oog op kwaliteit.
 • U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, u komt overtuigend over.
 • U heeft kennis van Office pakketten,een basiskennis van Unix strekt tot aanbeveling of u bent bereid deze kennis te verwerven.
 • U heeft een klantgerichte houding.
 • U bent stressbestendig en kan projectmatig werken met aandacht voor deadlines en een kwalitatief resultaat.
 • U heeft een actieve kennis van het Nederlands en Engels.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (maar deeltijds kan ook) tewerkstelling van bepaalde duur van 2 jaar, met vooruitzicht op een contract van onbepaalde duur. Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad 5, 6 of uitzonderlijk 7, afhankelijk van ervaring en competenties.


Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Jo Rademakers, tel.: +32 16 32 22 64 of mevrouw Charlotte de Roey, tel.: +32 16 37 60 06.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 29/08/2016 via onze online sollicitatietoepassing :
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/53812414

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.LIBISzine11 is uit. Lees het nu online!  Inspiratie 
  Menselijke aandacht: een gesprek met Dirk De Wachter P2
  Innovatie
  Research Data Management P4
  Europeana Space P8
  jQuery.PRIMO P11
  Interactie
  Citizen Science & Civic Epistemologies P12
  5 parameters voor een succesvol Citizen Science Project P14
  IntegratieAlma Analytics P16
  In teamDe LIBIS Helpdesk P19
  LIBISnet Limo's nieuwe UI P20
  Bib in de kijker: LUCA School of Arts Campus C-Mine P24
  LIBISnet werkgroepen P26
  De mens achter ... P28
   

European Congress of Qualitative Inquiry - call for abstracts

The first European edition of the International Congress of Qualitative Inquire will be hosted in the beautiful city of Leuven Belgium. From Febrary 7th until Februari 10th 2017, the Network Qualitative Research Leuven and its distinguished partners, extend a very warm welcome to qualitative researchers worldwide. The venue of ECQI 2017 will be KU Leuven.

The 1st edition of the European Congress of Qualitative Inquiry is a unique event for sharing knowledge and seeking new collaboration and partnerships. It provides opportunities for addressing the common challenges that qualitative researchers face in their own geographical regions or research disciplines. ECQI2017 offers you a space where you may feel comfortable experimenting with new ideas and critical thoughts and push the boundaries of what we currently perceive as best practice in qualitative research.
Committed to strengthen the qualitative research agenda in Europe, we particularly invite contributions that address the important aspect of quality and reflexivity in qualitative inquiry.

Conference team: Quality and reflexivity in qualitative inquiry
Call for abstracts: the abstract submission deadline is 15/08/2016
More information: Contact the conference website

Alma usability testing project: testers gezocht

LIBIS zal meedoen aan het Alma usability testing project dat door Ex Libris georganiseerd wordt. Bedoeling van dit project is om de Alma gebruikerservaring te verbeteren: minder muis clicks, sneller veelgebruikte functies gebruiken, makkelijker terugkeren naar vorige schermen, enz. ... Focus van het project ligt op een verbetering van het visuele ontwerp van de schermen, van de navigatie, van systeembrede interface elementen, van veelgebruikte workflows, van de scherm lay-out en van boodschappen en alerts.

LIBIS is binnen LIBISnet nog op zoek naar een aantal Almagebruikers die gedurende enkele uren per maand tijd hebben om testen uit te voeren: bv om een aantal workflows uit te voeren, om een aantal nieuwe schermen te beoordelen, feedback te geven enz... Onze bijdrage is zeer belangrijk omdat wij specifiek en als enige usability testing zullen doen voor de Alma Network zone.

Iedereen die Alma regelmatig gebruikt en interesse hierin heeft, ook al is het maar rond één bepaald aspect of module van Alma komt in aanmerking. De testen worden op voorhand aangekondigd en in onderling overleg met LIBIS vastgelegd. In een eerste fase worden de “repository search” en de “manage patron services” schermen aangepakt.
Als je dus geïnteresseerd bent om Alma mee te verbeteren of nog vragen hebt, mag je altijd contact opnemen met Bart Peeters.

UPLA voor schaderegistratie in de erfgoedbibliotheek

Op dinsdag 17 mei is het UPLA-traject gestart voor de erfgoedbibliotheek van KADOC. UPLA staat voor ‘Universal Procedure for Library Assessment’ en is ontwikkeld door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Aan de hand van een representatieve steekproef worden de meest voorkomende schadebeelden van de collectie in beeld gebracht. Zo krijgt de instelling een totaalbeeld van de schade in haar bibliotheekcollectie en kan ze een aangepast bewaarbeleid ontwikkelen.

Het traject wordt in KADOC uitgevoerd door een professionele boek- en papierrestaurateur, daarin bijgestaan door medewerkers van de erfgoedbibliotheek die een opleiding rond schadeherkenning hebben gevolgd. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Schadeatlas bibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. http://www.libisplus.be/libisplus/themes/LIBIS_PLUS/images/Afbeeldingen_blog/schadeatalas_bibliotheken.jpg

Het UPLA-project fungeert als pilotproject in de context van de Leuvense erfgoedbibliotheken (naast KADOC ook de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven en de Maurits Sabbebibliotheek). Zij hebben samen een traject opgestart dat tot doel heeft een vervolgplan uit te werken voor de schaderegistratie, gekoppeld aan hun preservatie- en digitaliseringsbeleid. Voor de schaderegistratie op stukniveau wordt een procedure ontwikkeld waarbij de schade op een consistente manier in de catalogus wordt geregistreerd. Dat moet leiden tot een beleidsinstrument rond schaderegistratie. Op die manier kunnen preservatiebeleid en investeringen op een meer gerichte manier op de schadebeelden worden afgestemd.

BRON: KADOC e-nieuwsbrief

Digital Humanities Benelux: presentatie Roxanne Wyns Open Sourcs tools for DH projects

Op 9 juni geeft Roxanne Wyns (Heron Business consultant bij LIBIS) tijdens de Digital Humanities Benelux conferentie een demonstratie met als titel “Open Source tools for DH projects. CollectiveAccess and Omeka use cases” Verschillende digital humanities projecten binnen de KU Leuven hebben CollectiveAccess en Omeka gebruikt als onderdeel van hun onderzoeksprojecten. De demo toont a.d.h.v. praktijkvoorbeelden hoe deze open source software succesvol geïmplementeerd werd voor verschillende projecten zoals bijvoorbeeld: “Integrated Database for Early Music (IDEM)” en “Nabucco, The Neo-Babylonian Cuneiform Corpus database“. Het volledige (Engelstalige) abstract kan je hier lezen. Meer informatie over de projecten vind je terug op de LIBISplus website.

Afbeelding: IDEM - Manuscript B-Br-ms-6428 IDEM via de Mirador viewer

Lancering website Collegedictaten van de Oude Leuvense Universiteit (1425-1797)


Collegedictaat in de Mirador viewer (klik hier)

In het kader van het Magister Dixit-project van het Leuvens Centrum voor de Studie van de Transmissie van Teksten en Ideeën in Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance (LECTIO) werden 315 handschriften met oude collegedictaten, nu bewaard in KU Leuven en UCL, gedigitaliseerd.

De Leuvense collegedictaten zijn handgeschreven studentennota's uit de Oude Leuvense Universiteit, van bij de stichting tot de sluiting onder Frans bewind (1425-1797). Ze geven een uniek beeld van het onderwijs en het intellectuele klimaat aan de Oude Universiteit.  Het Magister Dixit Project heeft tot doel deze collegedictaten voor verder onderzoek open te stellen. Door middel van virtuele ontsluiting worden de collecties van KU Leuven, UCL en de Koninklijke Bibliotheek van België samengebracht in één portaal. Onderzoekers krijgen zo 'vanop de eerste rij' een unieke toegang tot het bronnenmateriaal van deze cruciale periode in de wetenschapsgeschiedenis, in een tijd van grote culturele en intellectuele bloei in de Zuidelijke Nederlanden.

De extensieve beschrijving en digitalisering van zowat 129.000 afbeeldingen van hoge kwaliteit werd, mede dankzij de steun van het Fonds InBev Baillet-Latour, uitgevoerd door de dienst Metadata en dienst Digitalisering van de  Universiteitsbibliotheek KU Leuven.

LIBIS  heeft de virtuele ontsluiting van de collectie op zich genomen, door o.a.
 • het klaarmaken en ingesten van de afbeeldingen voor langetermijnbewaring in Teneo 
 • het integreren van de Mirador viewer (hoge resolutieviewer voor manuscripten) *
 • het linken van de afbeeldingen met de beschrijvingen in Alma
 • het beschikbaar stellen van de metadata en beeelden via Limo (Via deze web-gebruikersinterface kun je een uitgebreide mix van wetenschappelijke bronnen doorzoeken en tegelijkertijd deze bronnen raadplegen)
 • de ontwikkeling van een uniek virtueel publicatieplatform voor toegang tot de uitgebreide metadata en de beelden via de Mirador viewer (Omeka)
Meer informatie over Lectio en het het Magister Digit project: www.kuleuven.be/lectio
Voor directe toegang tot de metadata en de digitale beelden kunt u hier klikken. De Mirador viewer opent bij het aanklikken van de thumbnail in de detailbeschrijving.

* Deze gespecialiseerde manuscript viewer maakt gebruik van open standaarden  en wordt gekenmerkt door zijn uitzonderlijke zoomopties en hoge kwaliteitsweergave van de gedigitaliseerde beelden. Deze viewer is zeer geschikt voor onderzoek omwille van de verschillende consultatiemogelijkheden. Zo kan de onderzoeker naast een pagina view en boekview op eenvoudige manier verschillende manuscripten naast elkaar plaatsen voor vergelijkend onderzoek. Om het gebruik van de viewer ook voor het groot publiek interessant te maken voorzien we tevens de inbedding in de website. Zo kan de gebruiker zelf kiezen in welke omgeving de viewer geraadpleegd wordt (als onderdeel van de website of in een afzonderlijk tabblad).

Show & Tell & Touch: Digital Culture and Education by EuropeanaSpace Project


Show & Tell & Touch: Digital Culture and Education is the second workshop organized by E-Space on education, and aims to reflect on how digital cultural content may be creatively re-used in an educational setting. This interactive and involved re-use not only improve the quality of education but engages younger audiences in a way more insync with their daily lives. Premiere speakers from around Europe will will discuss first class examples of digital culture education in practice, look at current trends in the field as well as (European) politics and set the scene for facilitating reuse.
This event will be held at the Future Classroom Lab, an inspirational learning environment in Brussels, challenging visitors to rethink the role of pedagogy, technology and design in their classrooms. The educational demonstrators that have been created in the EuropeanaSpace project will be showcased live in this experimental setting.

When: Friday, May 13, 2016 from 9:30 AM to 6:00 PM (CEST)
Where: Future Classroom Lab – Rue de Trèves 61, Brussels, Belgium

More information and registration HERE

Op vrijdag 13 mei 2016 organiseert PACKED vzw in het kader van het EuropeanaSpace project een conferentie rond het thema ‘digitaal erfgoed & educatie’. We benaderen educatie in zijn brede vorm, van het klassieke klaslokaal tot educatieve programma’s of toepassingen binnen de museumwerking.  Voor meer informatie in het Nederlands zie www.packed.be .  De voertaal van deze conferentie is Engels!

Deelname KU Leuven - LIBIS aan het Europeana Space project: Het MediaLab Institute for Cultural Studies (CS Digital) van KU Leuven is partner in dit project. Zij staan in voor de coördinatie van de ESpace Photography pilot en de bijhorende hacketon. LIBIS zal meewerken aan de ESpace Photography pilot. Naast ondersteuning bij de Photography hacketon (Leuven) zal LIBIS ook zelf ontwikkelen en een technische basis bieden voor de samenwerking tussen verschillende app developers. De beste ideeën en voorstellen worden tevens voorgesteld tijdens een event in London waar ook investeerders op worden uitgenodigd.  Meer info over het Europeana Space project vind je terug op de LIBIS+ projectpagina www.libisplus.be/libisplus/europeanaspace


The "Hack Your Photo Heritage” event is fast approaching. Join us at the Fablab in Heverlee, Leuven on February 25- 27.


The "Hack Your Photo Heritage” event is fast approaching. Join the KU Leuven and LIBIS team at the Fablab in Heverlee, Leuven on February 25- 27.

We are targeting people with creative ideas for the reuse of cultural heritage, who would like the opportunity to develop these ideas in a real solution. You do not need to be a developer yourself (of course developers are welcome!), as there will be support teams to help you translate your idea to technology. Maybe you are a student, a cultural heritage professional, a designer, a creative entrepreneur, a photographer or a photo-amateur? Then this hackathon is for you!
 

Main theme: How can creative industries tap into the power hidden in the treasures of past photographic heritage and link it to the world of the smartphone and the web? 

You will have access to huge amounts of cultural heritage resources from Europeana and Europeana Space, Flickr Commons and Wikimedia to build innovative apps that reuse photographic heritage and develop web environments for tourism, culture and education, with monetizing potential and investment appeal. Teams from LIBIS, iMinds, NTUA and Noterik will assist.
 

Do you have an innovative idea for the reuse of photographic heritage? Don’t miss out on this event: contact us or register here for the hackathon!
Want to know more? Visit http://www.europeana-space.eu/hackathons/photography and follow our blog for the latest updates.


Register for the event.

Visit our Hackathon Blog!

Oudste bijbelboek uit de Benelux voortaan online te raadplegen

De Codex Eyckensis, het oudste verluchte handschrift van de Benelux is nu online! Hieraan werkte heel wat partners mee.  Voor de ontsluiting en de langetermijnbewaring van de digitale beelden werd er beroep gedaan op de ervaring van LIBIS.  

Codex Eyckensis (Foto Digitaal Labo KU leuven)

In opdracht van de Stad Maaseik en in samenwerking met het Imaging lab en het  Illuminare Leuven, Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst van de KU Leuven werd onder leiding van prof. Lieve Watteeuw de Codex Eyckensis zorgvuldig gedigitaliseerd op zeer hoge resolutie. In de kerkschatten werd een digitaal laboratorium opgebouwd, waardoor het handschrift ter plaatse onderzocht en gefotografeerd kon worden in optimale omstandigheden.


Er werd gekozen om het manuscript uit de 8ste eeuw te ontsluiten voor het Maaslands en Maaseiker, maar ook voor het nationaal en internationaal publiek en, niet te vergeten, de wetenschappelijke wereld. Vanuit dit oogpunt koos het team voor een ontsluiting via de Mirador Viewer. Deze geeft de mogelijkheid om digitale beelden in zeer hoge resolutie in een werkomgeving te sluiten, waarbij men verschillende afbeeldingen makkelijk met elkaar kan vergelijken.

Daarnaast werd er ook aandacht geschonken aan de bewaring op lange termijn van de digitale beelden, één van de belangrijke doelstellingen van UNESCO. Hiervoor werd er beroep gedaan op de ervaring van LIBIS (KU Leuven). De gegevens werden opgeladen in Teneo (het vroegere Rosettasysteem), dat zorgt voor een goede archivering, preservatie en toegang van de bestanden.


Codex Eyckensis  (Foto: Digitaal Labo KU Leuven )

Doorblader hier de Codex Eyckensis via de Mirador Viewer.

Naast de Codex Eyckensis is er nog een ongekend 10de-eeuws evangeliarium in het depot van de Musea Maaseik. Ook dit handschrift werd gedigitaliseerd en is vanaf heden ter beschikking van de wetenschappelijke wereld. Prof. Vanderputten van de UGent bestudeerde dit handschrift onlangs ter plaatse. De digitale ontsluiting is naar zijn zeggen eveneens een meerwaarde om efficiënt en snel een document te onderzoeken.

Doorblader hier het EvangeliariumThe 8the century Codex Eyckensis digitised and made available online
In close collaboration with Prof. Lieve Watteeuw (Illuminare – Centre for the Study of Medieval Art), the Imaging Lab meticulously digitised the Codex Eyckensis. The codex is the oldest preserved “book” produced in the Low Countries, the wider area encompassing contemporary Belgium, the Netherlands and Luxembourg. The Codex can now be accessed online through LIBIS.
Read more on the website of The Imaging lab of the KU Leuven 

Meer info
Lees hier het volledige persbericht 

Partners:
AGB Infrastructuur Maaseik
Erfgoedplus
Europeana
Illuminare – Centre for the Study of Medieval Art
Imaging Lab of the KU Leuven (Blog)
Musea Maaseik


Artikels in de pers en/of online/Articles in the media:
Deredactie.be
Destandaard.be
GVA
Enriching Heritage @KU Leuven
Kerknet
Knack.be
Maaseik.be
Schepen Gunter Haeldermans
Unesco@Vlaanderen