LIMO bèta


LIMO is nu beschikbaar in bètaversie (voor de K.U.Leuven). Via LIMO kan de gebruiker in één zoekactie diverse bronnen van de bibliotheek doorzoeken, met name:

  • de records uit de LIBISnet-catalogus, LibriLinks (e-journals en e-books) en LibriSourcePLUS (databanken);
  • de publicaties uit Lirias;
  • Primo Central: een centrale index van publicaties uit een groot aantal wetenschappelijke databanken en e-tijdschriftencollecties waar de K.U.Leuven gratis of via licenties toegang toe heeft.

Limo is gebaseerd op Primo, een product van Ex Libris en een systeem voor Unified Resource Discovery and Delivery waarin zowel het zoeken (discovery) als de toegang tot het document (delivery) binnen dezelfde interface gebeuren.

We willen u graag uitnodigen om een kijkje te nemen op: http://limo.libis.be. Rechts bovenaan kan u een feedback-knop vinden als u suggesties of opmerkingen heeft.

Lancering LIAS


Op vrijdag 22 oktober wordt LIAS, het Leuvens Integraal Archiveringssysteem, voor de eerste maal publiek gepresenteerd. LIAS biedt een geautomatiseerd en gestandaardiseerd beschrijvingssysteem van digitale en niet-digitale archiefbestanddelen (ScopeArchiv) in combinatie met een digitaal depot (Digitool). Dat laatste zorgt voor de duurzame en beveiligde bewaring van digitale objecten, waarbij de authenticiteit, integriteit en uniciteit worden gegarandeerd en bovendien de onderlinge samenhang en structuur worden gevrijwaard.

Deze voorstelling sluit aan op een studiedag Plannencollecties. De geautomatiseerde ontsluiting van de tekeningen- en plannencollecties van de Sint-Lucasschool Gent en van het glazeniersatelier Capronnier werd onlangs afgerond. Diverse aspecten van de beschrijving, de ordening, de ontsluiting en de bewaring van die bestanden, evenals hun inhoud en hun historisch belang worden toegelicht, waarna een panel van deskundigen voor elk van beide verzamelingen verder ingaat op hun potentieel op het vlak van het kunsthistorisch onderzoek, de restauratiepraktijk en de monumentenzorg. De archieven zijn ontsloten via ScopeArchiv en opgenomen in LIAS.

Deze studiedag vindt plaats in de Justus Lipsiuszaal van de Faculteit Letteren K.U.Leuven, Blijde Inkomststraat 21, Leuven op vrijdag 22 oktober van 9.00 u. tot 18.00 u. De presentatie van LIAS start om 16.00 u.

Meer informatie kan u hier vinden.

Inschrijven kan via deze link.