LIBISzine 8, december 2014  Op weg naar 2015 Interviews met:
 • Herman Bruyninckx
 • Johan Braeckman
 • Guillaume Van der Stichelen


 • Alma Katern
 • Welkom bij Alma P17
 • 5 Goede redenen P19
 • De Alma-Modules P23
 • Onze diensten P27
 • Getuigenissen P31
 • Alma & u P36


 • Nieuwjaarswensen van het LIBIS-team

Help us develop a roadmap on innovative citizen engagement in the CH institutions context


The Civic Epistemologies project launched an online questionnaire on citizen science. LIBIS and MediaLab Institute for Cultural Studies are a partner in this project (more info).

Citizen Science is the practice of involving citizens in research driven by professional researchers; nowadays it benefits from technological tools which allow to achieve unprecedented scale of citizen engagement. One of its forms is crowdsourcing which might not aim research contribution but helps in gathering, encoding or contextualising data with the help of citizens. 

Civic Epistemologies has the objective to consolidate a roadmap on the use of e-Infrastructures to support the participation of European citizens in research on cultural heritage and digital humanities. The questionnaire is designed to capture the current experiences and opinions of cultural heritage professionals and we would appreciate if you could invest up to 10 minutes of your time to help us understand better the current context and integrate your point of view in the Roadmap.

Please follow this link to the questionnaire: 
http://www.civic-epistemologies.eu/project/complete-the-online-survey/ 

For more information on the project, please visit the website


Presentatie LIBIS seminar Preservation Policies beschikbaar

De presentatie van Barbara Sierman over Preservation policies is beschikbaar op de LIBISplus website. Een interview met mevrouw Sierman zal ook verschijnen in de volgende LIBISZine.

CIVIC Epistemologies – Project Kick-off

Op 1 augustus ging het Europese project CIVIC Epistemologies van start. Tijdens dit 16 maanden durende project werken 12 partners uit de academische en culturele wereld samen aan een Roadmap voor de ontwikkeling van e-infrastructuren die de deelname van de Europese burger aan Wetenschappelijk onderzoek moet faciliteren. ICT is een belangrijke stimulans voor de creativiteit, toch is de kennis van zowel de creatieve industrie als van de humane en culturele sector beperkt als het gaat om interactie met een groter publiek d.m.v. ICT. Dit project zal dan ook onderzoek verrichten naar de behoeften en (technische) vaardigheden van zowel onderzoekers, burgers, culturele instellingen en creatieve bedrijven. De Roadmap zal getoetst worden aan de hand verschillende pilots en case studies.

Ook het MediaLab Institute for Cultural Studies (CS Digital) en LIBIS zijn partner in dit project, met als belangrijkste taak de realisatie van de “Strategic Research Agenda” (SRA) en het formuleren van voorstellen en beschikbaar stellen van informatie (Learning resources) om een succesvolle samenwerkingen tussen onderzoekers en burgers tot stand te brengen.


Bijkomende info:

LIBIS neemt deel in het Preforma project

LIBIS is geselecteerd om deel te nemen in het Preforma project. Het doel van dit project is om een 'conformance checker' te maken om de overeenstemming tussen bestandsformaten en hun specificaties te controleren. LIBIS zal een conformance checker maken voor TIFF.

Nieuw LIBIS seminar: Barbara Sierman over Preservation Policy resultaten in het SCAPE project


Abstract:

Het Europese project SCAPE (2010-2014) heeft zich onder meer bezig gehouden met de functies Preservation Watch en Preservation Planning gebaseerd op het OAIS model. Voor beide functies is het van belang dat een instelling zijn "preservation policies" formuleert. Daarbij kan de SCAPE Catalogue of Preservation Policy Elements helpen. Deze presentatie vertelt over het nut van preservation policies, het SCAPE policy Framework en licht de Catalogus toe, waarbij vooral de praktische toepasbaarheid belangrijk is.

Links:

Project website Scape
Publicaties Barbara Sierman
Biografie Barbara Sierman

Registratie

U kunt zich inschrijven via de LIBISplus website.

Update: Presentatie van het seminar is beschikbaar op LIBISplus website.

Europeana publiceert nieuw strategisch plan 2015 - 2020

Met het nieuwe strategische plan reflecteert Europeana over haar toekomst en de evolutie van portaal naar platform. Volgens Nick Poole, CEO van CollectionsTrust en voorzitter van het Europeana Netwerk, ligt het succes van het strategische plan bij de vele bibliothecarissen, conservatoren, experten en Wikepedianen die hun inzichten en enthousiasme kunnen delen door zich aan te sluiten bij het Europeana Netwerk.

Voor meer informatie:

Europeana Space project - Digital Cultural Content Re-imagined

Het Europese Best practice project Europeana Space zet in op de samenwerking tussen Culturele instellingen en de Creatieve sector en het hergebruik van culturele data. Tijdens dit 36 maanden durende project (2/2014 – 1/2017) werken 29 partners uit de culturele en creatieve sectoren samen rond het innovatief hergebruik van culturele data die gedemonstreerd zullen worden aan de hand van 6 thematische pilots: Europeana TV, Photography, Dance, Games, Open en Hybrid Publishing, en Museums.

Ook het MediaLab Institute for Cultural Studies van KU Leuven is partner in dit project. LIBIS zal meewerken aan de ESpace Photography pilot waarvoor MediaLab verantwoordelijk is.

Op 16 en 17 oktober vindt in Venetië de opening conferentie “Digital Cultural Content Re-imagined: New Avenues for the Economy and Society” van het Europeana Space project plaats. Tijdens deze tweedaagse conferentie ligt de focus op het hergebruik van culturele data door de Creatieve sectoren en de 6 thematische pilots die nieuwe mogelijkheden verkennen.

Voor meer informatie over het Europeana Space project: http://www.europeana-space.eu/

Meer informatie over de opening conferentie “Digital Cultural Content Re-imagined: New Avenues for the Economy and Society”: veniceconference2014.europeana-space.eu
 

Europeana Inside, Newsletter 4

Het Europese Best Practice project Europeana Inside verstuurde onlangs een nieuwe nieuwsbrief,  Newsletter #4

LIBIS werkt als technische partner momenteel aan de finalisatie van de ECK of Europeana Connection kit, een tool om de verbinding tussen de door LIBIS aangeboden systemen en Europeana te vergemakkelijken.

Deze nieuwebrief brengt o.a. een update over de ECK en werpt een blik op de Europeana Inside collecties die recent gepubliceerd werden op het Europeana portaal. LIBIS partners KADOC en RBINS publiceren deze maand nog hun content.

Voor meer informatie over het Europeana Inside project, zie www.europeana-inside.eu.
Inschrijven op de Europeana Inside nieuwsbrief kan hier.

Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen

Onze partner Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) brengt met de Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen voor het eerst het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed van de zes erkende erediensten in Vlaanderen in kaart. Het rapport wil een instrument zijn om het beleid rond behoud en beheer van religieus erfgoed op een duurzame manier verder uit te bouwen.

Bestellen kan hier
Website: www.crkc.be
Online beeldbank: www.religieuserfgoed.be


CAG publiceert rapport Traject Voeding

Onze partner CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis) presenteert met 'Traject Voeding' een stand van zaken van het culinair erfgoed in Vlaanderen en Brussel. In 2012 startte CAG met de inventarisatie van publiek toegankelijke collecties met objecten over voeding. Meer informatie over deze objecten en interessante verhalen over voeding kunt u ook terugvinden op hun website 'Het Virtuele Land'. Het rapport van dit onderzoek kan u downloaden via deze link. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Sarah Luyten via sarah.luyten@cagnet.be.

Museumprijs 2014, uw stem uitbrengen kan nog tem 27 mei

België telt honderden unieke musea. Allemaal koesteren en bewaren ze ons kunstbezit en erfgoed dat ze aan het publiek tonen. Daarom verdienen musea een prijs. De MuseumPrijs is een initiatief van het tijdschrift Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, met de steun van het advocatenkantoor Linklaters. De jury legt bij de selectie alle aspecten van de museumwerking in de weegschaal, met bijzondere aandacht voor publieksvernieuwing. De winnende musea worden uitgenodigd het geldbedrag te besteden aan projecten die een nieuw publiek aantrekken: kinderen en jongeren, personen met een handicap, kansarmen…

Publieksprijs:
Wie meedoet aan de MuseumPublieksprijs kan talrijke mooie prijzen winnen.
Breng hier je stem uit voor de publieksprijs!

Prijs van de Kinderjury:
De prijs van de KinderJury richt zich voornamelijk op de kindvriendelijkheid en de toegankelijkheid voor kinderen. In elk van de drie regio's (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) mogen alle kinderen tot en met 14 jaar stemmen op hun favoriete museum.
Breng hier je stem uit voor de prijs van de Kinderjury!

MuseumPrijs is een initiatief van het tijdschrift Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, met de steun van het advocatenkantoor Linklaters.

Bron: www.museumprijs.be

Verslag Werkgroep Limo van 5 mei 2014

De laatste vergadering van de werkgroep Limo vond plaats op 5 mei 2014, het verslag hiervan is nu ook beschikbaar op het extranet. Ook verslagen van de vorige vergaderingen kan je hier terugvinden.

In de vergadering van 5/05 werd onderstaande agenda besproken:
- Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering
- Toegang tot Limo - Ezproxy
- Vervanging LIBISnet view
- Alma nieuws en keuzes
- Testen

Lancering Europeana Labs

Europeana launched the new Europeana Labslabs.europeana.eu/ website as part of the Europeana Creative project*.

Europeana Labs provides you access to the Europeana API's services, information about the Linked Open Data pilot, open datasets and many examples of API's implementations, prototypes.

Europeana heeft een nieuwe website gelanceerd labs.europeana.eu/. Europeana Labs maakt deel uit van het Europeana Creative project en geef toegang tot de Europeana API's, informatie over de Linked open Data pilot, open data sets en concrete voorbeelden van succesvolle API-implementaties en prototypes.

* Europeana Creative project

E-boeken in de bib


Gisteren is de aftrap gegeven voor E-boeken in de bib. Dit is een pilootproject van Bibnet.be en openbare Bibliotheken. Met E-boeken in de Bib wil de Vlaamse overheid Nederlandstalige e-boeken (fictie en non-fictie) breed toegankelijk te maken voor de Vlaamse lezers.

LIBIS participeert in dit project als technische partner. Wij ontwikkelen, installeren en configureren een ICT- platform dat dient voor de opslag, het beheer en de exploitatie van digitale boeken in Vlaanderen. Dit platform kan door de opdrachtgever in eigen beheer uitgebaat worden. Achter de schermen blijft LIBIS instaan voor het onderhoud, de functionele ondersteuning en het actualiseren van dit platform.

Meer info: e-boeken.bibliotheek.be

Verscheen hierover in de media:
De Morgen: Straks e-boeken ontlenen in de bibliotheek
Het Belang van Limburg: E-boeken in de bib
zdnet.be: Vlaamse bibliotheken lenen e-books uit

Bron: Bibnet.be

Save the date: 05/06/2014 Secure our InformationOp 05/06/2014 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België INFORUM 2014, hou alvast deze datum vrij.

Weldra meer info beschikbaar op www.adb-bvd.be

(Bron: ABD BVD)

Verslag werkgroep Limo van 02/04/2014

De laatste vergadering van de werkgroep Limo vond plaats op 2 april 2014, het verslag hiervan is nu ook beschikbaar op het extranet. Ook verslagen van de vorige vergaderingen kan je hier terugvinden.

In de vergadering van 02/04 werd onderstaande agenda besproken:
- Verslag en opvolging vorige WG-vergadering
- Limo voor Alma: nieuws en keuzes
- LIBISnet view
- Facet doelgroep
- Werkgroep statistieken Limo
- Planning
- Data volgende Werkgroepvergaderingen
- Varia

LIBER 2014: 43ste jaarlijkse conferentie programma beschikbaar

De jaarlijkse LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennese de Recherche) - conferentie gaat dit jaar door in Riga (Letland), met als thema "Research Libraries in the 2020 information Landscape"

Periode: 2-05/07/2014
Taal: Dit is een Engelstalig seminarie
Registratie: Conference website
Programma: Conference website

(Bron: LIBER)

Studiedag VVBAD: Omgaan met onderzoeksdata

Op 13 mei organiseert VVBAD een studiedag "Omgaan met onderzoeksdata: beheer van onderzoeksdata in uw instelling". Deze studiedag gaat door aan de Universiteit Antwerpen.

PROGRAMMA

9u30: onthaal
10u00: inleiding door Paul Nieuwenhuyse
10u15: Ellen Verbakel (TU Delft): Data intelligence 4 librarians
12u30: lunch
13u30: Vlaamse cases: UGent, VUB, Inbo, VLIZ, KULeuven, UHasselt

PRIJS

VVBAD-leden: 60 euro
niet-leden: 90 euro

Meer info op www.vvbad.be

OpenCulture Conference 2014 : registratie open

Van 25 tot 26 juni vindt de jaarlijkse OpenCulture Conferentie te Londen plaats. Het is een internationaal en Engelstalige conferenctie voor professionals uit de musea, archief en bibliotheek-sector.

Vroegboekkortingen tot 30 april! Andere kortingen en hoe te registeren: www.openculture2014.org.uk

Meer info en het programma kan je vinden op: www.collectionslink.org.uk

Enumerate project afgerond

ENUMERATE - A European Survey for Statistical Intelligence on Digitization, Digital Preservation and Online Access to Cultural Heritage’ is een door de Europese Commissie ondersteund thematisch netwerk, gericht op het verzamelen van digitaal erfgoedstatistieken in Europa. Dit project liep van 2011 tot 2014 en is ondertussen afgerond. Het rapport (Engelstalig) kan u hier downloaden.

De data zijn afkomstig uit het project ENUMERATE, de resultaten van dit project zullen worden ondergebracht in het nieuwe project Europeana v3.0. Binnen dit project worden onder andere functionaliteiten ontwikkeld voor het verzamelen en analyseren van digitaal erfgoeddata. Meer info over Enumerata (Engelstalig): www.enumerate.eu of Nederlandstalig via één van de 7 partners www.den.nl

Unieke historische kranten en boeken toegevoegd aan Belgische wetenschappelijke bibliotheekcatalogus

Via de Deense leverancier SemperTool krijgt LIBIS toegang tot UniCat (Union Catalogue of Belgian Libraries). Dit is een zoekomgeving voor de verschillende universiteitsbibliotheken waarbinnen je via één zoekinterface de catalogi van de Belgische universiteits- bibliotheken kunt raadplegen. Maar ook de catalogi van de Koninklijke Bibliotheek, hogeschoolbibliotheken, musea- en erfgoedbibliotheken kun je via UniCat inkijken. De som van al die catalogi maakt dat UniCat miljoen records bevat.

Recentelijk werden "Abraham" (catalogus van Belgische kranten) en "STCV" (Bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen) toegevoegd aan Unicat, waardoor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de collecties historische boeken en kranten uit tientallen erfgoedinstellingen in kaart brengt. Voortaan zijn beide databanken dus doorzoekbaar in UniCat, de overkoepelende catalogus van wetenschappelijke bibliotheken in België.

De historische krantencollectie en de zeventiende-eeuwse drukken uitgegeven in Vlaanderen van de Centrale Bibliotheek KU Leuven zijn ook opgenomen in Abraham en STCV.

Zoeken in unicat: www.unicat.be

Digitalisering erfgoed. KADOC participeert aan massadigitalisering

KADOC voert al verscheidene jaren een actief en weloverwogen digitaliseringsbeleid. Het beschikt daarvoor over een eigen ‘scanlabo’. Om tegemoet te komen aan lezersvragen én om bewaarredenen digitaliseert het centrum onderdelen van zijn collectie. Zo is bijvoorbeeld de volledige affichecollectie al lange tijd op het web raadpleegbaar, naast de televisie-uitzendingen van de Christen Democratische Omroep.

Digitale kopieën van archiefdossiers en publicaties die door de lezer worden gevraagd, vinden hun bestemming in het digitaal depot van LIAS, waar ze meteen ook beschikbaar blijven voor toekomstige onderzoekers.

Lees meer in de Kadoc e-nieusbrief van maart 2014

Keurmerk Erfgoedsoftware (DEN) - Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep

In januari is Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) gestart met het project Keurmerk Erfgoedsoftware. In dit door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesubsidieerde project werkt DEN aan de ontwikkeling van een keurmerk waarmee erfgoedsoftware kan worden beoordeeld. Het keurmerk richt zich in eerste instantie op collectiemanagementsoftware met focus op o.a. de kwaliteit van de implementatie van (informatie)standaarden, interoperabiliteit (uitwisselbaarheid en hergebruik van data), duurzaamheid etc.

Het keurmerk zal zoveel mogelijk in brede samenspraak met de erfgoedsector en de softwareleveranciers worden opgezet. In dit kader kwam gisteren voor het eerst de klankbordgroep samen. Verschillende vertegenwoordigers uit de erfgoedsector bediscussieerden de behoefte van een dergelijk keurmerk voor erfgoedsoftware bij erfgoedinstellingen (vraag) en leveranciers (aanbod). Ook LIBIS steunt dit idee en deelt haar kennis en de ervaringen van onze brede gebruikersbasis in het domein van bibliotheek-, archief-, en museumsoftware in deze klankbordgroep.

Meer informatie over het project: www.den.nl/project/546/

Jeugdboekenweek: in het teken van (vluchten) voor gevaar

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste boeken in de kijker.

De Jeugdboekenweek 2014 vindt plaats van 15 tot 30 maart. Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar is het thema "gevaar". Illustrator Gerda Dendooven maakte samen met vormgever Kris Demey het beeldmateriaal. Lees meer op de websites: www.jeugdboekenweek.be en www.gevaarindebib.be

Arrest van de Raad van State in verband met de federale Archiefwet en het Vlaamse Archiefdecreet

Het beroep, ingesteld door het Vlaamse Gewest tegen de Koninklijke Besluiten van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de Archiefwet van 1955, is verworpen. Wel wordt in het arrest uitdrukkelijk gesteld dat onder het begrip ‘archieven’ van de Koninklijke Besluiten niet zijn inbegrepen: de documenten van gemeenten, provincies en openbare besturen die aan hun controle of administratief toezicht zijn onderworpen en die nog een nut hebben voor de administratie en opgesteld zijn ter uitvoering van regelgeving waarvoor de gewesten thans bevoegd zijn.

Het beroep was eind 2010 ingediend omdat de Vlaamse overheid vond dat de Koninklijke Besluiten bij de Archiefwet haar bevoegdheden inzake de ‘levende archieven’ aantastte.

Meer info: www.bestuurszaken.be

Bron: Johan Vannieuwenhuyse - Archivaris Provincie West-Vlaanderen

www.nederlandslezen.be online

Nederlandslezen.be verzamelt boeken voor volwassenen en jongeren die een boek in eenvoudig Nederlands willen lezen Het is een gezamenlijk initiatief van Wablieft en Stichting Lezen.

Leer je Nederlands en wil je graag een boek? Zoek je een makkelijk leesbaar boek in het Nederlands voor iemand anders? Dan ben je hier aan het juiste adres. Het aanbod boeken in makkelijk Nederlands voor volwassenen is voortaan online gebundeld op www.nederlandslezen.be.

De online databank bespreekt een selectie van boeken in eenvoudig Nederlands, uit verschillende genres, en van een verschillende moeilijkheidsgraad voor zowel jongeren als volwassenen. "Bij elke boekentip vinden lezers en lesgevers de bibliografische referenties, een korte inhoud in makkelijk Nederlands en een fragment uit het boek", verduidelijkt Sofie Dewulf (Stichting Lezen). "Docenten vinden een korte lestip bij elk boek. Zo kunnen ze boeken nog makkelijker inzetten in hun lessen."

De website is er in de eerste plaats voor docenten en cursisten uit het volwassenenonderwijs en de basiseducatie, maar iedereen die in eenvoudig Nederlands wil lezen, kan er ook terecht. "Er is een duidelijke nood en vraag vanuit de sector, want mensen die in het Nederlands willen leren lezen vinden niet makkelijk een boek. Meestal vallen die terug op kinderboeken, maar dan is het verhaal niets voor hen. Boeken uit het gespecialiseerde als het gewone aanbod zijn er, weliswaar beperkt, maar met de website worden die nu gebundeld."

Met de website willen Stichting Lezen en Wablieft lezers helpen om een boek op maat te kiezen, en hen zo een positieve leeservaring in het Nederlands te bezorgen. "Een succeservaring heb je maar bij een boek dat aanspreekt, dat is wat we met de catalogus net willen stimuleren."Bron: Belga

Museums and the web, Florence: 19 tot 21 februari

Van 19 tot 21 februari vindt de conferentie "Museums and the web" plaats. Deze jaarlijkse, internationale conferentie gaat dit jaar door in Florence. De conferentie is open voor alle geïnteresseerden, de voertaal is Engels.

Museums and the Web Florence (MWF2014) is an international conference dedicated to the relationship between museums and places of culture on the one hand and the new paradigms of digital culture on the other: social media, mobile tours, augmented reality

The theme for 2014 is Open Museums and Smartcities: Storytelling and Connected Culture: strategies, tools, best practices for connecting cultural heritage with the communities of the ‘smartcities’ of the future. We will discuss the new opportunities for mobile engagement in museums and within the spaces of the city. Our discussions will revolve around universal design, social inclusion, accessibility, augmented reality, social media, crowd sourcing, open content, digital collaboration and gamification.

Voor het programma en registratie klik hier
Meer informatie op mwf2014.museaumsandtheweb.com
Volgend jaar gaat de conferentie door in Chicago, hou alvast 8 tot 11 april 2015 vrij voor MW2015.

ELAG 2014: 13 & 14 juni Bath, UK

ELAG staat voor European Library Automation Group en hun jaarlijkse conferentie zal dit jaar van 10-13 juni plaatsvinden. Gastheer is de universiteit van Bath (UK). De voertaal is Engels.

Conference Theme: Lingering gold
We will be elaborating on last year's theme 'the Inside-out library', which was about the changes libraries are making when shifting focus from concentrating on the outside world to concentrating on what is special in our local community, and expose this to the outside world. We have to work on what we have within our libraries: what makes them distinctive, special and unique. Think local, act global.

Subthemes of the conference are: data management of local repositories and research dBeyond bibliographic dataata,LAM (Libraries, Archives, Museums), LAM (Libraries, Archives, Museums), Library User Support and Training, Special digital collections.

Call for papers: deadline 14/2/2014
Meer info, zie www.elag.org

Sparc 2014: 3 en 4 maart Open Access meeting in Kansas CityOp 3 en 4 maart vindt de SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) Open Access meeting plaats. Deze gaat door in Kansas City, Missouri met als thema Convergentie. De Keynote spreker is Dr. Philip Bourne, "Associate Director for Data Science at the National Institutes of Health". De voertaal is Engels.

The SPARC 2014 Open Access meeting will be held March 3 & 4 at the Kansas City Intercontinental Hotel. The Open Access them will be "Convergence".
The past year has seen growing momentum on many fronts of the movement towards "open". Advances in the areas of open access, open data, and open educational resources have grown exponentially since the last SPARC Open Access Meeting was convened in 2012. As this push for greater openness continues, these three fronts are converging in interesting and potentially transformative ways. Join us as leaders from the library community, academia, industry, student community, and other research avenues discuss how open access, open data, and open educational resources are intersecting, and the impact this convergence might have on research and discovery. The meeting is designed to emphasize collaborative actions that stakeholders can take to positively impact publishing, policy, digital repositories, author rights, and licensing.

Het programma vindt u hier.
Registratie open
Meer info en een overzicht van de sprekers vindt u terug op de website

5 handige apps voor boekenlezers

Als boekenliefhebber zit je natuurlijk het liefst met je neus in de boeken. Maar soms vormt een tablet of smartphone een aardige afleiding van het lezen. Wat zijn nu de apps die je als boekenfan zeker ook op je apparaat moet hebben staan?

- GoodReads
- Book Catalogue
- Google Play Books
- Aldiko
- Lees dit boek

Naar een artikel van Martijn Joosse.

Bevraging over de toekomst van het auteursrecht in een digitale samenleving

Nog tot 5 maar kan je je stem laten horen voor een werkbaar auteursrecht. De Europese commissie organiseert hierover een bevraging, het is een bijzonder belangrijke bevraging waarbij ook de macht van het getal speelt. Zoveel mogelijk institutionele gebruikers zoals bibliotheken, archieven en musea moeten reageren. Dit is een unieke gelegenheid om te pleiten voor een auteursrecht dat rekening houdt met de noden van bibliotheken, archieven en musea en hun gebruikers in een digitale omgeving.

Elke stem telt! Meer info over hoe je kan meedoen vind je terug op de website van VVBAD

Cultuurforum 23 april 2014 te Leuven

Op woensdag 23 april 2014 nodigt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de cultuursector uit voor het vijfde publieksmoment van het Cultuurforum 2020. Plaats van afspraak: 30CC en M in Leuven.

Dit keer dompelen we ons onder in het thema, ‘de waarde van cultuur’, met Catherine de Zegher als keynotespreker. Catherine de Zegher is directeur van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. In 2013 was ze directeur van de vijfde Moskou Biënnale en curator van het Australisch Paviljoen op de 55ste Biënnale van Venetië. In 2010 maakte ze in het Museum of Modern Art in New York de gelauwerde overzichtstentoonstelling “On Line. Drawing Through the Twentieth Century” en van 2011 tot 2012 was ze artistiek directeur van de 18de Biënnale van Sydney.

Na de middag gaan twaalf parallelsessies dieper in op ‘de waarde van cultuur’. We hebben het onder meer over de UiTPAS, creatieve partnerschappen, hoe nieuw publiek bereiken via sociale media, cultuureducatie voor kinderen en jongeren, Arts Flanders en het Vlaams merkbeleid, een indemniteitsregeling voor musea, …

Meer info

100 jaar Groote Oorlog: bezoek de nieuwe sites en musea

In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. WO I heeft in alle hevigheid gewoed in een deel van de provincie West-Vlaanderen. Deze oorlog heeft aan miljoenen mensen het leven gekost en heeft een blijvende stempel gedrukt op het landschap van de Westhoek. Het project ‘100 jaar Groote Oorlog’ werd opgezet om deze vreselijke gebeurtenissen op een passende wijze te herdenken. Westtoer en de provincie West-Vlaanderen willen zowel volwassenen als jongeren en kinderen bewust maken van het thema ‘nooit meer oorlog’. Lees meer op de website www.flandersfields.be Bestaande musea worden opgefrist en bijgewerkt, nieuwe sites worden uitgewerkt en opengesteld en tal van toeristische initiatieven worden op de sporen gezet. Welke sites/musea kan je bezoeken vanaf 2014?

22.02.2014: Museum Night Fever te Brussel

Op zaterdag 22 februari openen de Brusselse musea voor de zevende keer hun deuren tijdens Museum Night Fever, de jaarlijkse museumhoogmis! Van 19u tot 1u tonen 24 musea het allerbeste van zichzelf. Verwacht je aan een eigenzinnig en grensverleggend programma dat expo, muziek, dans, performance, mode en workshops mixt tot een uiterst aanstekelijk goedje. Feest in het museum! En voor wie nog energie over heeft, is er een exclusieve Bulex afterparty!

De deelnemende musea en meer informatie vindt u terug op de website van Museum Night Fever.

De bibliotheek - Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis

In het najaar van 2013 kwam het boek "De Bibliotheek. De Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis" uit. Dit boek is het eerste overzicht van de geschiedenis van dit gebouwtype, van het ontstaan van het schrift tot de dag van vandaag, van het oude Mesopotamië tot het moderne Japan. Elk tijdperk en elke cultuur heeft de bibliotheek opnieuw uitgevonden, gemodelleerd naar zijn eigen prioriteiten en interesses, en al doende een afspiegeling geschapen van de beschaving zelf.

De fraaiste bibliotheken herbergen niet zozeer boeken als wel kennis, creativiteit en beschouwing; ze belichamen het hoogste van wat de mensheid kan bereiken. James Campbell en Will Pryce hebben de wereld afgereisd en rond de tachtig bibliotheken bezocht en gedocumenteerd. Ze hebben een mijlpaal van een boek gecreëerd, een complete architectuurgeschiedenis van de bibliotheek.

James W.P. Campbell en Will Pryce. De bibliotheek. Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis. Uitgeverijen Thoth en Luster, Bussum en Antwerpen, 2013, 320 p.

Dirk leyman schreef hierover een recentie .

Lees meer