ReIRes project: imports van datasets en bouw gebruikersinterface

ReIReS is een Europees project gefinancierd door het Horizon 2020 kaderprogramma van Europa met als doel de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur voor religieuze studies binnen het Europese onderzoekslandschap. Sinds de start van dit project in 2018 werkt LIBIS aan een geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religieuze studies. In eerste instantie is het de bedoeling dat de relevante bronnen en collecties beheerd door de 12 partners van dit project geïntegreerd worden in deze unieke discovery omgeving.

Die datasets zijn reeds in kaart gebracht en enkele collecties zijn al omgezet naar een gedeeld datamodel, waardoor ze gezamenlijk doorzoekbaar zijn vanop één platform. Dit opzet wil tegemoetkomen aan de groeiende noden van onderzoekers rond het ontdekken van onderzoeksbronnen die verspreid zijn over verschillende, vaak kleine, collecties. Die noden en de digitale oplossingen die daartoe aangewend kunnen worden, vormden het onderwerp van een lezing gegeven door Roxanne Wyns van LIBIS tijdens Informatie aan Zee, waarbij veel van de lessen geleerd tijdens het ReIReS project aan bod kwamen. Tijdens de posterbeurs van dit congres werd eveneens een poster gepresenteerd rond het gedeelde ReIReS datamodel dat de collecties die geïmporteerd zullen worden in deze discovery omgeving interoperabel moet maken.

Om verder de betrouwbaarheid van het datamodel en de technische infrastructuur te testen en op punt te stellen, is het technisch personeel van LIBIS momenteel bezig met het importeren van nieuwe datasets. Terwijl ze verder aan de back-end en front-end sleutelen, wordt er ook al gewerkt aan de gebruikersinterface. Tegen 2020 zou het systeem gereed moeten zijn voor een demonstratie van de basisfunctionaliteiten.  Door middel van presentaties en tests door mogelijke gebruikers kan er vervolgens feedback verzameld worden om verdere verbeteringen aan te brengen, naast het uitbreiden van de functionaliteiten en het importeren van bijkomende datasets.

Lees meer over ReIRes in LIBISzine 16.


Officiële lancering Book-a-BookBook-a-Book


Bart Peeters (LIBIS) en Roel Vuegen (KU Leuven Bibliotheken) gaven een presentatie en demo van Book-a-Book op de internationale conferentie van SIHO: “Enhancingstudent experience: innovative support tools for students with disabilities”. Deze conferentie ging door te Brussel op 12 september 2019 en betekende de officiële lancering van deze nieuwe toepassing die werd ontwikkeld door LIBIS in samenwerking met de Bibliotheekdiensten voor het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).
Met Book-a-Book kunnen studenten met een functiebeperking en die studeren aan één van de Vlaamse hogescholen of universiteiten de digitale versie van handboeken en cursussen aanvragen.

De Engelstalige presentatie over Book-a-Book kan u hier terugvinden, ook de andere presentaties van de conferentie zijn online beschikbaar.

Presentatie Roxanne Wyns discovery van onderzoeksbronnen


Op 19 en 20 september was LIBIS aanwezig op Informatie aan Zee. Roxanne Wyns gaf op vrijdag een presentatie over de noden van onderzoekers rond de discovery van onderzoeksbonnen. Michiel De Clerck presenteerde op donderdag een poster over het ReIReS project, een H2020 project waar LIBIS als technisch partner instaat voor de ontwikkeling van een unieke discovery omgeving voor verbeterde toegang tot onderzoeksbronnen voor religieuze studies. Daarnaast was het gezellig bijpraten met oude en nieuwe gezichten aan de LIBIS stand.

De presentatie vind je hier terug.

Lovaniensia.be herenigt oude academische collectie KU Leuven en UCLouvain

In 2025 viert de KU Leuven haar zesde eeuwfeest. Ter voorbereiding van die bijzondere verjaardag wordt er momenteel al volop ingezet op de digitalisering van de academische collecties.  Zo zijn de thesissen van de Oude Universiteit Leuven beschikbaar via de Collection Discovery-toepassing in Limo en kan al wie geïnteresseerd is in collegedictaten terecht op het Magister Dixit-platform. Dit platform bevat 529 Leuvense collegedictaten, voornamelijk van de Artesfaculteit, die bewaard worden aan de KU Leuven, UCLouvain, KBR en M - Museum Leuven.

Wie het collectiebeleidsplan erfgoed van KU Leuven Bibliotheken leest, merkt ook daar meteen op dat er veel aandacht gaat naar universiteitsgeschiedenis. Ondanks twee branden bezit KU Leuven Bibliotheken immers een aanzienlijke collectie handschriften (vooral collegedictaten), oude drukken en grafiek die gelinkt kan worden aan de Oude Universiteit Leuven (1425-1797), de Rijksuniversiteit (1817-1835) en de Katholieke Universiteit Leuven (1835-).
Lovaniensia.be

Bij dat rijke erfgoed horen onder meer ook de meer dan 350 oude drukken die gedigitaliseerd zijn voor het Lovaniensiaplatform. Met dit platform hebben KU Leuven Bibliotheken en de Bibliothèques de l’UCLouvain de intentie om de gesplitste oude academische collectie of Collectio academica antiqua (Caa) virtueel te herenigen op een gemeenschappelijk portaal. Die Caa-collectie groepeert alle werken gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan de sluiting door de Franse overheid in 1797. Verschillende van de drukken uit deze collectie werden door de Vlaamse overheid erkend als topstuk.

.... Lees verder: het volledige artikel vind je op de blog van Faro terug.

Library of Voices ontraadselt eeuwenoud muziekerfgoed

Onze partner* Alamire Foundation, die met haar Library of Voices gevestigd is in de Norbertuspoort van de Abdij van Park, werd genomineerd voor de Onroerenderfgoedprijs.

Pieter-Jan Borgelioen van de KU Leuven Nieuwsdienst ging langs bij Bart Demuyt voor een interview.  Het volledige artikel  kunt u hier lezen.

Stemmen voor de publieksprijs 2019 kan nog t.e.m. 08/09/2019 via de website onroerenderfgoedprijs.be !!

In de Library of Voices vind je onder meer het vijftiende-eeuwse Leuven Chansonnier (rechts), en een zeldzaam liturgisch liedboek uit dezelfde periode (links).  | Foto: Rob Stevens


* LIBIS is partner voor IDEM - Integrated Database voor Early Music.  Meer informatie over deze geïntegreerde omgeving voor onderzoek naar- en ontsluiting van het muzikale erfgoed van de Lage Landen  vindt u hier terug.

Geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religieuze studies (persbericht ReIRes)

Binnen het netwerk ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies) slaan twaalf Europese onderzoeksinstellingen de handen in elkaar. Met de steun van Europa  bouwen ze aan een internationale onderzoeksinfrastructuur voor historische religiestudies. ReIReS zorgt voor eenvoudig bereikbare databanken, online archieven, opleidingen en netwerkevents. Het doel? Kennis verspreiden over de verschillende religieuze stromingen die Europa gekend heeft, en daarmee bijdragen tot een tolerante samenleving. 

“ReIReS betekent een enorme vooruitgang voor de toegang tot historisch bronnenmateriaal voor religieuze studies. Waar onderzoekers vroeger verschillende databases moesten doorzoeken op het web, kunnen ze binnenkort met één enkele zoekopdracht collecties uit verschillende bibliotheken, archieven, erfgoed- en onderzoeksinstellingen raadplegen. Moderne technologieën zorgen voor gelinkte gegevens die eenvoudig hergebruikt kunnen worden door onderzoekers. ” Roxanne Wyns, LIBIS – KU Leuven

De eerste stappen voor dit plan zijn inmiddels gezet: software-analisten van KU Leuven – LIBIS en Brepols hebben de noden van de partners rond de toegang tot religieuze onderzoeksbronnen in kaart gebracht. Op basis van die gegevens heeft LIBIS, het Leuvense ondersteuningscentrum voor digitale collectietoegang, een plan gemaakt voor de integratie van de verschillende databanken die afwisselend publiek, privé, commercieel en non-profit zijn: een technisch huzarenstukje. De databanken zijn namelijk allemaal op een andere manier gestructureerd, naargelang de aard van de collectie en de noden van de gebruikers.


Lees het volledige persbericht hier.

Foto Maurits Sabbebibliotheek - KU Leuven

KU Leuven Bibliotheken zet haar gedigitaliseerde erfgoedcollectie in de kijker via Limo

Tien jaar geleden zette KU Leuven Bibliotheken de eerste stappen in de richting van het digitaliseren van erfgoed. Dankzij een uitgewerkt digitaliseringsprogramma zijn intussen meer dan 85.000 gedigitaliseerde erfgoeddocumenten online raadpleegbaar via het zoekplatform Limo. Daarbij wordt een open beelden beleid gehanteerd: alle werken die in het publiek domein zitten, zijn vrij te raadplegen en te gebruiken. Gezien de grote hoeveelheid werken was het belangrijk om de gedigitaliseerde erfgoedcollectie op een heldere en aantrekkelijke manier te presenteren en om tegelijkertijd ook een brede groep geïnteresseerden aan te spreken.  

Limo biedt met de nieuwe “Collection Discovery” een platform om specifieke collecties op een aantrekkelijke, visuele manier in de kijker te zetten.
De collectiepagina’s geven je de mogelijkheid om je collecties te beschrijven en mooi te presenteren met afbeeldingen. Het publiek kan navigeren door een boomstructuur van collecties en subcollecties, zoeken in collecties, en vanuit een gevonden item andere documenten in dezelfde collectie te ontdekken.
Zo kan je gebruikers leiden naar specifieke selecties uit je bibliotheekaanbod, of het nu gaat om gedigitaliseerde documenten, afbeeldingen, basiswerken, nieuwe aanwinsten of andere items die meer aandacht verdienen. Het is daarbij ook handig dat je rechtstreeks kan linken naar elke collectiepagina vanop de webpagina’s van de bibliotheek.

Exploreer de het gedigitaliseerd erfgoed van KU Leuven Bibliotheken
Meer info over Limo? Klik hier over contacteer LIBIS

Rapport LIBER : Europe's Digital Humanities LanscapeHet rapport is gebaseerd op een Europese survey van de LIBER Digital Humanities & Digital Cultural Heritage Working Group. Het rapport gaat dieper in op hoe bibliotheken omgaan met digitale collecties als belangrijke bron voor onderzoek. De activiteiten van KU Leuven Bibliotheken, met name door LIBIS, Dienst digitalisering en Artes in verschillende Digital Humanities projecten, kreeg een prominente plaats als case study (p. 37-38).MIM: Muziekinstrumentenmuseum - 92e LIBISnet bibliotheek!

Deze maand mogen wij de bibliotheek van het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) als onderdeel van KMKG ‘Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis’ in LIBISnet verwelkomen!

+ 40.000 bib records en + 38.400 items werden verwerkt bij deze migratieprocedure.

 Wouter Claes: “Voor publicaties over muziekinstrumenten en muziekgeschiedenis ben je in het MIM aan het juiste adres. Door deze migratie zijn de rijke en unieke collecties van de bibliotheek van het MIM nu eindelijk ook online opzoekbaar."

Meer info over: 
MIM
KMKG
LIBISnet
iCANDID: Interdisciplinaire en Cross-Culturele Discoursanalyse vervolledigd met Data Mining Tools


Recentelijk is het interdisciplinaire project iCANDID (FWO middelzware infrastructuur) van start gegaan. Het infrastructuurproject, gecoördineerd door het Instituut voor Media Studies van KU Leuven en uitgevoerd door technisch partner LIBIS, heeft als doel ondersteuning te bieden aan onderzoekers die toegang nodig hebben tot grote datasets met betrekking tot nieuws en media (incl. sociale media). Door de toenemende digitalisering van informatiestromen zijn bronnen en data namelijk in steeds grotere volumes beschikbaar, maar moeten ze nog te vaak geconsulteerd worden via verschillende platformen waardoor datacollectie en analyse wordt bemoeilijkt.

De bedoeling achter iCANDID is een geïntegreerde toegang tot diverse soorten tekst- en audiovisueel materiaal uit belangrijke nieuwsdatabanken (vb. LexisNexis, GoPress en ENA) en vrij toegankelijke online bronnen (vb. tweets van journalisten en politici). Momenteel vergt het apart consulteren van deze verschillende mediastromen veel tijd. Bovendien is de toegang tot de full text in de meeste gevallen beperkt in het aantal downloads en zelden beschikbaar in een machine leesbaar formaat. Het geplande platform wil dan ook meer dan enkel de gezamenlijke doorzoekbaarheid van deze databanken verwezenlijken door de gegevens op dynamische wijze te visualiseren en aan te bieden in standaard exportformaten voor verdere analyse in domein specifieke tools.

iCANDID ging van start op 01/05/2018 en loopt nog tot 30/04/2022. Na een analyse fase waarin zowel de noden van de betrokken onderzoeksgroepen als de beschikbare data werd geanalyseerd gaat LIBIS nu van start met de ontwikkeling van de omgeving en samenbrengen van de datastromen. Omwille van data licenties zal het platform in eerste instantie enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal gebruikers die betrokken zijn bij het project. Het doel is echter om het platform op lange termijn voor een grotere groep gebruikers beschikbaar te maken. 

 

Projectpartners:
LIBIS (technisch coördinator en ontwikkelaar)

LIBISnet gebruikersdag op 6 iuni 2019

Donderdag 6 juni 2019 vindt de LIBISnet gebruikersdag plaats in de Faculty Club te Leuven.
Naast het plenair gedeelte met een aantal externe sprekers staan er zes workshops op het programma. Meer details over wat je die dag precies mag verwachten en over de inhoud van de sessies vind je hier terug. 

Inschrijven voor de LIBISnet gebruikersdag is noodzakelijk en kan t.e.m. 31 mei 2019 via het LIBIS-extranet .

Workshop Omeka: eenvoudige en gebruikersvriendelijke webpublishing tool voor erfgoed en musea

Tijdens de Museum vakdagen van 17 en 18 april 2019 te Eindhoven gaf Valérie Adriaens (LIBIS) een workshop "Kennismaking met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke webpublishing tool voor erfgoed en musea ".
Ze gaf toelichting over Omeka en Omeka S, een eenvoudige tool waarmee je ZELF informatieve verhalen en online tentoonstellingen kan bouwen (geen technische kennis nodig). Omeka is daarnaast ook naadloos te integreren met uw eigen collectiebeheersysteem en is een Open Scource applicatie.
U vindt de presentatie hier terug.
Meer info over Omeka 
Folder: Zet je digitale collecties en verhalen in de kijker

LIBIS aanwezig op de Museum Vakdagen van 17 en 18 april

Op woensdag 17 en donderdag 18 april 2019 wordt de vierde editie van de Museum Vakdagen georganiseerd, de professionele vakbeurs voor de Nederlandse en Vlaamse musea- en erfgoedsector. Deze gaat door in het Evoluon te Eindhoven. Net als vorig jaar zal LIBIS met een stand aanwezig zijn (stand 1.2) . Onze collega Valérie Adriaens geeft donderdagmiddag een workshop  “Kennismaking met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke webpublishing tool”.

Het volledige programma met lezingen en workshops vindt u hier terug.   Gratis toegangskaarten zijn bij LIBIS (into-info@libis.be) of via de website te verkrijgen.Adres Evoluon:
Noord Brabantlaan 1A
5652 LA Eindhoven
Nederland