Gebruikersgroep CollectiveAccess (startbijeenkomst) donderdag 30 september

 FARO, Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Erfgoed Noorderkempen en LIBIS starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess. Dat is een open-source collectiemanagementsysteem voor het beheer en de online publicatie van museum-, archief- of bibliotheekcollecties.

Doel van de gebruikersgroep

De gebruikersgroep brengt professionals uit de cultureel-erfgoedsector samen om ervaringen te delen over het gebruik van CollectiveAccess. Op basis van de vragen en noden werken we samen een programma uit. De gebruikersgroep komt enkele keren per jaar samen en staat ook open voor nieuwe gebruikers van CollectiveAccess en geïnteresseerden.

Programma startbijeenkomst

 • We starten om 13 uur. 
 • Ronde van de tafel, korte voorstelling van je organisatie en hoe jullie momenteel CollectiveAccess gebruiken.
 • Korte pitches van gebruikers met mogelijkheid tot vragen
 • Input programma voor de volgende editie
 • Einde is voorzien om 15.30 uur
Datum:
Donderdag 30 september

Locatie:
FARO
Priemstraat 51
1000 Brussel

Prijs
Gratis

Inschrijven
Inschrijven kan via de website van FARO.

LIBIS verwelkomt Vangelis als applicatiebeheerder voor de technische implemenatie en uitbating van Alma

Op 9 augustus startte Vangelis Palaskas bij LIBIS als applicatiebeheerder voor de technische implementatie en uitbating van Alma. Vangelis woont in Leuven en werkte reeds eerder bij LIBIS voor de datavisualisatie van het iCandid platform via zijn stage Master Digital Humanities. We wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe job!

Resilience project opgenomen op de ESFRI roadmap

Op 30 juni 2021 heeft het ESFRI-Forum het consortium RESILIENCE, waar KU Leuven deel van uitmaakt, opgenomen in de Research Infrastructure Roadmap 2021. Dit betekent dat RESILIENCE een plaats krijgt in de Europese strategische onderzoeksinfrastructuren en dat het kan werken aan de verdere ontwikkeling van een onderzoeksinfrastructuur voor religiewetenschappen.

Het originele bericht (Engelstalig) vindt u hier terug.
Een Nederlandstalige versie en meer over de rol van partner KU Leuven (Faculteit Theologie- en Religiewetenschappen en LIBIS) is via deze link te consulteren.

RESILIENCE Partners:

 • Albanian University UFO (AL)
 • Bar-Ilan University (IL)
 • École Pratique des Hautes Études (FR)
 • Fondazione per le Scienze Religiose (IT)
 • Institut für Angewandte Informatik (DE)
 • KU Leuven (BE)
 • Leibniz Institute of European History (DE)
 • Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (BG)
 • Theological University of Apeldoorn (NL)
 • University of Sarajevo (BIH)
 • Uniwersytet Warszawski (PL)
 • Volos Academy for Theological Studies (GR)
 • Westfälische Wilhelms-Universität Muenster (DE)

 


 

"Move for Cape Town" - help mee aan de heropbouw van Jagger Library in Kaapstad

 De universiteit van Kaapstad werd in april 2021 getroffen door de hevige bosbranden die de Tafelberg teisterden. Bij deze branden werd de Jagger Library, waar alle unieke en kostbare collecties werden bewaard, in de as gelegd. Zowel het vuur als het bluswater richtten een ravage aan in de kelders van de bibliotheek, waar eveneens grote hoeveelheden collecties waren gehuisvest. Uniek Zuid-Afrikaans erfgoed ging in de vlammen op, duizenden boeken en manuscripten raakten zwaar beschadigd en moeten dringend geconserveerd worden.

De beelden van de brand maakten in Leuven heel wat los. Daags na de feiten riep rector Luc Sels zijn internationale collega’s op tot solidariteit. Bij de medewerkers van de KU Leuven Bibliotheken ontstond het idee om de collega’s in Kaapstad te steunen via een fondsenwervingsactie. De brand in Kaapstad deed niet alleen denken aan de branden van 1914 en 1940 die de Leuvense Universiteitsbibliotheek in de as legden, maar ook en vooral aan de enorme internationale solidariteit die ervoor zorgde dat de bibliotheek twee keer kon worden heropgebouwd. Diezelfde solidariteit wil KU Leuven nu ook zelf uitdragen.

Met de actie Move for Cape Town bundelt KU Leuven de krachten met andere Belgische universiteiten en bibliotheken voor de heropbouw van Jagger Library. Deelnemers kunnen geld inzamelen door zich te laten sponsoren voor sportieve prestaties, zoals lopen, wandelen, fietsen en zwemmen.

Doe mee en steun 'Move for Cape Town'
 Registreer je als deelnemer en loop, wandel, fiets of zwem voor Kaapstad of beloon de sportieve prestaties van anderen via een gift?  Verspreid deze actie ook verder verder onder je collega’s, studenten, vrienden en familie. Samen overbruggen we zo symbolisch de 13 000 km tussen België en Kaapstad, om de heropbouw van de Jagger Library te steunen.
Elke kilometer die jij aflegt, telt mee! Iedere gift maakt het verschil!

Deelnemen of schenken kan via https://www.moveforcapetown.be
LIBIS werft aan Projectmedewerker Research Data - vacaturebericht

LIBIS biedt uitgebreide diensten aan voor bibliotheken, musea en archieven die naast KU Leuven ook worden gebruikt door meer dan 50 andere organisaties in België en het buitenland. Daarnaast is LIBIS ook partner in verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten waar zij instaat voor de ontwikkeling van de IT-infrastructuur, gaande van onderzoeksdatabases, data modelering en normalisatie tot discovery en visualisatie. LIBIS is ook verantwoordelijk voor de uitbouw van een Research Data Repository (RDR) waarvoor wij een projectmedewerker zoeken.

 Het volledige vacaturebericht vind kan je terugvinden via KU Leuven.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36 of Roxanne Wyns: tel.: +32 16 37 94 19.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 19/07/2021 via onze online sollicitatietoepassing
LIBISnet gebruikersdag 01/06/2021 - presentaties online beschikbaar

De LIBISnet gebruikersdag van dit jaar ging opnieuw online door en werd opngenomen zodat u de sessies opnieuw kan bekijken en beluisteren.

Het programma zag er als volgt uit. De presentaties staan eveneens online, klik op de desbetreffende link. 

Verwelkoming - Bart Peeters en Jo Rademakers (Presentatie bekijken)
 Alma update (Gijs Noels) en Limo update (Veerle Kerstens)  

Sessie 1 & 2 Verwelkoming en Alma & Limo Update beluisteren: Opname

Paralellsessies Primo en Alma

Presentatie 'PrimoVE' (Veerle Kerstens)
 • Sessie 3b Nieuwe Alma MDE: Opname
Presentatie 'De nieuwe Alma MDE' (Diederik Lanoye)
 • Sessie 3c Document Delivery Panelgesprek: Opname

 Webinar H2020 project Resilience: Mediating between physical and digital collections - The need for a relegious studies RI

De Faculteit Theologie & Religiewetenschappen (KU Leuven) organiseert 27 mei een open webinar over de rol van de H2020 onderzoeksinfrastructuur RESILIENCE, getiteld: “Mediating Between Physical and Digital Collections - The Need for a Religious Studies RI”. Deze webinar zal zich toeleggen op het werk van de Maurits Sabbebibliotheek, hoe zij bemiddelen tussen hun fysieke collective en elektronische hulpbronnen en het onderzoekswerk van het Book Heritage Lab. De expertise van LIBIS, in onder andere data management, en onze rol in het ontwikkelen van zoekplatform ReIReSearch zal ook aandacht krijgen in een presentatie door LIBIS-collega Michiel De Clerck. Door het werk van en de interactie tussen deze partners toe te lichten, zal de webinar verkennen hoe een onderzoeksinfrastructuur voor religieuze studies voortbouwt op bestaande expertise en kansen biedt aan een nieuwe generatie onderzoekers.
 

Voor meer informatie en registratie klik hier.