Evaluatie LIBISnet Gebruikersdag


Op 7 mei laatstleden waren er een 80-tal aanwezigen op de LIBISnet Gebruikersdag 2010 in de Faculty Club in Leuven. Er werd voor de eerste keer met parallelsessies gewerkt waardoor het programma beter in evenwicht was. Daarnaast werd ook geprobeerd om de sessies meer interactief te maken. Om de gebruikersdag nog verder te optimaliseren werd een vragenlijst verspreid; 39 formulieren werden terug ingediend (waarvoor dank).

De vragenlijst bevatte 5 vragen:












In het algemeen werd de vernieuwde aanpak erg gewaardeerd al werd wel opgemerkt dat er in de parallelle programmatie meer rekening moet worden gehouden met de interesses.