Openstaande vacatures bij LIBIS

LIBIS bestaat momenteel uit een team van 17 enthousiaste collega's, omwille van de verbreding van ons dienstengamma en een steeds groeiend aantal projecten zijn wij op zoek naar :

- een Business Consultant (voltijds - contract van onbepaalde duur)
- een Software architect (voltijds - een contract van 2 jaar met kans op een vast contract)

Interesse?
Surf naar http://www.kuleuven.be/vacatures en solliciteer online.
Meer informatie is te verkrijgen bij Sammy Brié, tel: 016 37 37 24
Solliciteren kan tot en met 04/12/2012

LIBIS 35 jaar

Met de invoering van “Realismus und Relativität” van Joachim Hölling in DOBIS/LIBIS werd het startschot gegeven van de bibliotheekautomatisering in Leuven. Nu, 35 jaar later hebben we DOBIS/LIIBIS vervangen door Aleph dat binnenkort op zijn beurt zal vervangen worden door Alma, bedienen we meer dan 120 bibliotheken en is onze dienstverlening sterk uitgebreid. Met de opkomst van elektronisch en digitaal materiaal werden nieuwe materiaaltypes toegevoegd en nieuwe uitdagingen – zoals lange-termijn preservatie – werden beantwoord. Nieuwe domeinen werden benaderd met archieven en museale collecties.

Nieuwe uitdagingen staan ons te wachten…

Flandrica.be op ROB-TV

Gisteren werd Flandrica.be gelanceerd, bekijk hier het filmpje van ROB-TV met Veronique Verspeurt (faculteitsbibliothecaris van de Bibliotheek Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven)  en Minister van Cultuur Joke Schauvliege .

De toespraak die Minister Schauvliege op het lanceringsevent van Flandrica.be – Erfgoedbibliotheek KULeuven gaf, kan u lezen op haar website.



LIBIS technische partner van Flandrica

Flandrica.be is een portaalsite waarin je allerlei topwerken uit Vlaamse erfgoed-bibliotheken terugvindt. Deze site is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar zes partnerbibliotheken. Samen werkten zij aan het tot stand komen van deze online erfgoedbibliotheek die de ambitie heeft het rijke Vlaamse bibliotheek-erfgoed zo breed mogelijk te verspreiden. Zo wordt vanuit Flandrica.be ook een doorstroming naar Europeana.eu gerealiseerd.

LIBIS werkte mee aan de technische uitvoering van deze portaalsite. Hiervoor werden ondermeer applicaties uit Heron benut.  Omeka is speciaal ontworpen voor het in de kijker stellen van collecties, vandaar dat er voor de creatie van de  Flandrica portaalsite gebruik is gemaakt van Omeka.  Voor de opslag van het beeldmateriaal werd er met DigiTool gewerkt, een belangrijk voordeel van DigiTool is dat beelden eenvoudig in het juiste formaat kunnen worden weergegeven op de portaalwebsite. 

Digitale tentoonstelling

Via Flandrica.be kan het grote publiek op verschillende manieren kennismaken met de erfgoedschatten uit de bibliotheken: via zoekboxen, een tijdsbalk en een kaart van België. Daarnaast biedt het portaal digitale tentoonstellingen aan, telkens rond een populair thema.

Het team van LIBIS zorgde voor de technische ontwikkeling van dit portaal, een huzarenklus waarbij de verschillende standaarden en zoekinterfaces van de bibliotheken op elkaar afgestemd moesten worden. Naast de coördinator digitalisering waren vanuit de universiteit ook catalografen, erfgoedmedewerkers, bibliothecarissen, het scanatelier en de juridische dienst betrokken bij het project.


Het Radio 1-programma "De Ochtend" wijdde een item aan Flandrica"


Foto: Toespraak door rector Mark Waer (c) KU Leuven - Rob Stevens

Foto: Toespraak door minister Joke Schauvliege (c) KU Leuven - Rob Stevens
 

Nieuwe website Lias

Lias biedt een samenhangend geheel van oplossingen voor het duurzaam bewaren en beheren van archieven en erfgoedcollecties. Dit geldt zowel voor digitaal als analoog materiaal.

Hoe Lias werkt, kun je zien op de nieuwe site www.lias.be. Deze nieuwe site toont je aan de hand van een paar voorbeelden hoe Lias in de praktijk gebruikt kan worden.

 Meer info op www.lias.be

LIBIS legt laatste hand aan grafisch ontwerp website Flandrica.be

LIBIS, de technische partner van Flandrica.be, legt momenteel de laatste hand aan onze website. Daarbij baseren ze zich op het grafisch ontwerp dat communicatiebureau Shortcut-Change Designers met ons uitwerkte.Hoe Flandrica.be er precies zal uitzien blijft een verrassing tot 15 november. Hier lichten we wel al een kleine tip van de sluier op. Dat er er veel zwart en rood aan te pas zal komen is alvast duidelijk. Deze kleuren versterken niet alleen de weergave van de historische documenten, ze refereren ook naar de opmaak ervan. Want bij de eerste drukwerken die van de persen rolden werd er, naast de zwarte hoofdtekst, soms ook rode inkt gebruikt. Deze techniek werd al in middeleeuwse handschriften toegepast om de aandacht te trekken naar bepaalde elementen zoals opschriften, beginletters en paragraaftekens om de structuur voor de lezer duidelijker te maken. Dergelijke tweekleurendrukken namen veel tijd in beslag en waren dus kostbaarder.





 Bron: Nieuwbrief Flandrica.be 05.11.2012