Presentatie digitalHusserl: a platform for digital access to the Husserl archives


Het Husserl-Archief vierde vorige week haar 80st verjaardag met de academische conferentie 80 Years of Research, Editing, and Advanced Teaching in Phenomenology en een workshop in het teken van het Digital Husserl project. Dit project, een samenwerking tussen het Husserl-Archief en LIBIS, heeft als voornaamste doel de digitale toegankelijkheid tot het archief mogelijk te maken en zo het onderzoek naar de teksten en het denken van Edmund Husserl te bevorderen. In dit kader werd er een infrastructuur uitgetekend die het Archief de komende jaren in staat moet stellen om enerzijds hun collecties op professionele wijze te beheren en te digitaal te bewaren, maar ook om onderzoekers de nodige tools aan te rijken om met de collecties aan de slag te gaan. Roxanne Wyns van LIBIS gaf in dit kader een presentatie van de DigitalHusserl infrastructuur.


Programma van de workshop: https://hiw.kuleuven.be/hua/events/agenda/80-years-conference
Presentatie Roxanne Wyns, klik hier.LIBISzine 15 online beschikbaar

LIBISzine 15 is uit en bevat weer heel wat gevarieerde onderwerpen.  

https://www.yumpu.com/nl/document/view/62250377/libiszine15 

Inspiratie
GDPR door de ogen van een expert P4
Innovatie
Het Husserl-Archief: binnenkort online P8
Interactie
TU Delft Library & Heron. Een nieuw partnerschap P11
Integratie
Lean Library.  Vlottere toegang tot e-bronnen. Een pilootproject voor off-campus toegang P13
Van Lirias naar Lirias 2.0.  A long and windy road P15

In team
Aangename kennismaking met Michiel De Clerck en Peter O P18
Heron
(Standaard)aanbod Heron P20
LIBISnet
Bib in de kijker: op bezoek bij KBC Verezkeringen P21
LIBISnet gebruikersdag editie 2018 P24
Scan on demand P26
Alma Analytics P28
De mens achter LIBISnet P30


Conference Husserl Archief te Leuven: 80 Years of Research, Editing, and Advanced Teaching in Phenomenology

Het Husserl Archief viert dit jaar zijn 80st verjaardag. In dit kader gaat van 13 tot en met 15 December het event 80 Years of Research, Editing, and Advanced Teaching in Phenomenology door. Roxanne Wyns van LIBIS zal samen met de partners van het DigitalHusserl project (FWO middelzware infrastructuur) een presentatie geven over de totstandkoming en toekomstplannen van het digitale platform.

 Meer informatie over het event: https://hiw.kuleuven.be/hua/events/agenda/80-years-conference
U kunt meer lezen over het DigitalHusserl project in onze 15de editie van het LIBISzine.Digital preservation day 2018

Vandaag, 29 november 2018 is het wereldwijd “Digital Preservation Day”. De Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (voorheen International Digital Preservation Day) vindt ieder jaar plaats op de laatste donderdag van november. De dag is een initiatief van de Britse Digital Preservation Coalition en een groot aantal internationale partners. Er wordt aandacht gevraagd aan duurzame toegang en het veilig stellen van digitaal materiaal (archieven, bibliotheken, erfgoedinstellingen, musea, onderwijsinstellingen, wetenschap, … )

Ook verschillende van onze LIBIS-partners dragen digitale preservatie hoog in het vaandel. Via onze Lias dienstverlening  kiezen ze voor duurzame en beveiligde opslag van hun digitaal en analoog materiaal om dit ook in de toekomst veilig te stellen en te ontsluiten.Vlaams Parlement werkt Unified!

Het Vlaams Parlement was eind 2017 pionier binnen LIBISnet om te starten met Alma-D. Naast het beheer van fysieke en elektronische bronnen in Alma, besliste het Parlementair Informatiecentrum om eigen digitale pdf bestanden volledig te beheren binnen Alma. Het URM principe nl. Unified Resource Management, werd daarmee praktijk i.p.v. (enkel) theorie.

In de 2e helft van 2018 werd vervolgens geopteerd voor een bulk operatie waarbij meer dan 5.100 digitale documenten vanop een lokale server gemigreerd werden naar de Alma-D Amazon cloud.


Alma Viewer: Vlaams Parlement

Samenwerking Bibliotheek van het Europees Parlement

Enkele collega’s van LIBISnet (Gijs Noels, Pieter De Veuster en Veerle Kerstens) verzorgen consultancy voor de bibliotheek van het Europees Parlement. Deze bibliotheek maakte onlangs de overgang naar Alma en Primo en had nood aan extra ondersteuning. Naast het geven van opleidingen geeft LIBIS consultancy rond de configuratie van Alma en Primo (Limo binnen LIBISnet), data clean-up, normalisatieregels, enz ...

Daarnaast zal Gijs Noels een acquisitie workshop organiseren voor Eurolib, het netwerk van bibliotheken en documentatiecentra van de Europese Unie en geassocieerde instellingen.
Afbeelding - European Library Facebook

Keynote presentation Colloquium DANS

Op 27 en 28 september vond in Den Haag het ‘Colloquium Research Information Systems and Science Classifications: revisiting the NARCIS classification’ plaats.

Het NARCIS-portaal biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten. De NARCIS-classificatie speels hierin een belangrijke rol met het oog op een efficiënte vindbaarheid en zichtbaarheid van onderzoeksdomeinen en onderzoeksexpertises. Met het colloquium wil DANS (Data Archiving and Networked Services), de beheerder van het NARCIS-portaal en de NARCIS-classificatie, de discussie op gang trekken rond de uitbreiding van de NARCIS-classificatie. In het kader van technologieën rond de ontsluiting en interoperabiliteit van classificatiesystemen gaf Roxanne Wyns van LIBIS een keynote met als onderwerp ‘Mashing up ontologies’. 

Meer informatie over het colloquium
Klik hier om de presentatie op de LIBIS Slideshare te consulteren.

https://www.slideshare.net/Slidelib/presentation-mashing-up-ontologies

TU Delft gaat live met CollectiveAccess

Eind 2017 koos TU Delft voor een samenwerking met LIBIS voor de opzet van een CollectiveAccess database als professioneel systeem voor het beheer van hun uitgebreide academische erfgoedcollecties. In 2018 werd volop gewerkt aan de configuratie van de database op basis van de Spectrum standaard, maar met de nodige aanvullingen ter ondersteuning van het onderzoek naar deze unieke en diverse academische collecties. Na een migratietraject van de oude datasets naar de nieuwe database werd in mei 2018 de database door TU Delft in gebruik genomen voor de beschrijving van de erfgoedcollectie, prentencollectie, onroerend erfgoed van TU Delft (gebouwen) en hooglerarendatabase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de mapping van de export in Dublin Core en LIDO standaard.

www.tudelft.nl

LIBER presentatie: Challenges for Researchers in the Digital Humanities

Van 4 tot 6 juli vond in Lille de 47st LIBER-conferentie plaats. Een veelbesproken onderwerp was Open en FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) Data.  Daarnaast kwamen ook thema’s als het Semantische Web en Linked Data, Citizen Science, en Digital Humanities aan bod. Roxanne Wyns gaf in het kader van dit laatste thema een presentatie met als titel ‘Challenges for Researchers in the Digital Humanities. Custom development vs. sustainable research infrastructures’.

The digital evolution of our society is increasingly affecting and enabling research in  the  humanities where digital resources and cultural data sets are now being considered as valuable research  material.  This evolution has increased the need for infrastructures and web environments where  researchers from the humanities can collaboratively work on their data and even actively involve citizens.  In addition, policymakers and funders are strongly in favour of projects with such an IT  component. As a result, new tools, databases, and data models sprout from every research project; the original goal of sharing and collaboration surpassed by the conviction that there is a need for this particular software or that custom developed database.  This is not entirely a bad thing since it also drives innovation and brings new perspectives to the use of digital components in research. The problem  lies  more  in  the  sustainability  of  the  developed tools and databases after the projects’ lifetime. Neither funders nor universities are able to  maintain  all  the  infrastructures  conceived.  And  while  providing  storage  and  access  to  the  data  produced  is  more  manageable,  data  sets still often lack the information  needed to find, interpret and reuse them. Also  for  university  service  providers,  there  are many challenges to overcome when collaborating with humanities research groups in  the development of their research infrastructures.

At LIBIS, the library information department of KU Leuven  (Belgium),  we collaborate with multiple research groups from the Humanities for the development and continued support of their virtual research environment.  In these projects,  we experienced multiple challenges, the main ones being a lack of clear use cases and requirements, a sometimes-limited technical know-how of  the  researcher,  a too small development budget in comparison to the high expectations and especially a lack of financial means for the continued maintenance and support of the systems after  the project’s lifetime. Together with the research groups, we try to find the best solutions and  compromises. This has resulted in the use of tools that we traditionally use for our museum and  heritage partners such as CollectiveAccess and Omeka.  While these open source systems were mainly conceived for the management and display of heritage collections, both are extremely flexible in  the configuration and have a large user and developer community contributing to new plug-ins   and functionalities.  In combination with new open source software components such as Mirador (IIIF), we help them build a sustainable research  environment  based  on  open  principles  and web standards.

This presentation focuses on a growing number of Digital Humanities infrastructure projects in which tools such as CollectiveAccess and Omeka have been used in combination with other open source and proprietary systems in order to provide a sustainable and innovative environment for different  humanities research groups. We like to share our experiences on the active collaboration with the researchers in the writing of project proposals and the design and development of their infrastructures as well as provide a set of recommendations concerning the selection of tools and standards to guarantee a long-lasting collaboration. LIBIS is a service provider of digital information solutions  at  KU Leuven and a division of  Leuven  Research and Development (LRD) as well as a part of the University Library.


Link naar de presentatie
Meer info over het eventReIRes update vanuit LIBIS en nieuwsbrief2

Het ReIReS project, dat als doel een onderzoeksinfrastructuur voor religieuze studies binnen Europa heeft, maakt snel vorderingen. Binnen dit project speelt de KU Leuven, vertegenwoordigd door de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en LIBIS, een belangrijke rol.

In het kader van werkpakket 6 heeft LIBIS reeds een overzicht van de bestaande datasets binnen het ReIReS consortium gemaakt. Dit overzicht is een eerste stap naar een eengemaakt zoekplatform en geeft onderzoekers een beeld van de collecties die ter beschikking gesteld worden door de partners in het project.

De ReIReS partners beheren hun eigen collecties met manuscripten, documenten en zeldzame werken, waarin ze belangrijke werken verzamelen uit de tradities van het Christendom, Jodendom en de Islam. Het consortium heeft de ambitie om op basis van die collecties een platform voor religieuze studies tot stand te brengen dat al deze data samenbrengt en gezamenlijk doorzoekbaar maakt. Dit zou onderzoekers uiteindelijk virtueel toegang moeten verschaffen tot verscheidene catalogi van collecties en bibliotheken binnen Europa.

In de tussentijd biedt de ReIRes website reeds een overzicht van de betrokken datasets aan voor geïnteresseerde onderzoekers. De volledige nieuwsbrief (engelstalig) en meer nieuws over het ReIRes project vind je hier terug. 

Meer info over ReIReS: zie onze blog 
Schrijf je in voor de ReIRes Nieuwsbrief

Website van het ReIRes Project
ReIReS Newsletter #1 
ReIReS Newsletter #2

www.reires.eu

www.kuleuven.be
www.libis.be

Colloquium revisiting the NARCIS Classification

Op 27 en 28 september organisatieert DANS een colloquium "Revisiting the NARCIS Classification" dat in Den Haag plaatsvindt.  Onze collega Roxanne Wyns is één van de gastsprekers.

Registreren voor dit colloquium kan t.e.m. 15/7.
Meer info vind je hier terug.

Presentaties LIBISnet gebruikersdag 2018

Op donderdag 30 mei ging de LIBISnet gebruikersdag door, er waren een 100-tal aanwezigen.  Het was een goedgevuld programma met naast de gebruikelijke updates van LIBIS een aantal zeer interessante externe sprekers. Zowel de presentaties van het plenaire gedeelte als de workshops zijn via slideshare beschikbaar.

Presentaties - voormiddag plenair gedeelte
 Workshops - namiddagsessies 

ReIReS - eerste stappen binnen WP6


Roxanne Wyns (LIBIS @KU Leuven) is binnen het ReIReS project - een Europees project met als doel de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur voor Religieuze studies binnen het Europese onderzoekslandschap -  werkpakketleider van WP6 (Resource Discovery and Linking for Religious Studies). Drie maanden na de intiële kick-off vergadering van ReIReS zijn er binnen dit werkpakket al heel wat vorderingen gemaakt.

 “As a starting community the ReIReS consortium has the challenging ambition to create a research infrastructure to facilitate religious studies on a pan-European scale from the ground up. To achieve this, the work is focused on two main aspects: 1) bringing together people and sharing knowledge; 2) bringing together the dispersed digital sources to improve digital access to the research material such as archival documents, databases, texts and books used as a core part of religious studies. Work package 6 has already kick started its work in order to bring together the numerous digital resources and databases already available in the domain of religious studies, both from public research institutions and from commercial publishers. The ambition is to make them findable via is single data discovery service and present them in a unified and standardized manner. The benefits are plentiful, the most obvious ones being only having to search for relevant sources for religious studies in a single location and finding the less visible datasets often still hosted on local networks or personal computers.

The first task of our work package was to map the existing datasets within the ReIReS consortium and get an overview of the used standards, export formats and automated exchange options. We are currently in the process of analysing these datasets. An overview of all of them will be published shortly on the ReIReS website (reires.eu) so researchers from within and outside of the consortium can already enjoy the material available in an early stage.

Of course, it will take a bit longer to develop the ReIReS discovery platform, so stay tuned for more news in the following newsletters to come…”

------------------------------------------------

Één van de ambities van het ReIReS project is het ontwikkelen van een platform waarop verscheidene digitale hulpbronnen en databanken op één plaats doorzoekbaar zijn op een gestandaardiseerde manier. LIBIS, als hoofdverantwoordelijke voor werkpakket 6, zette een eerste stap in dit proces door de bestaande datasets binnen het ReIReS consortium in kaart te brengen. Die datasets zullen de basis vormen voor het eengemaakt zoekplatform. De resultaten van die specifieke taak zijn reeds te bekijken op http://reires.eu/datasets/.

De volgende stap binnen het werkpakket was het documenteren van de noden en verwachtingen van de mensen en instituten betrokken bij ReIReS. Het is namelijk even belangrijk om te begrijpen wat onderzoekers verwachten te kunnen bereiken met het zoekplatform waarmee deze collecties doorzoekbaar gemaakt zullen worden.

Door middel van een rondvraag gaf werkpakket 6 de kans aan geïnteresseerden binnen het consortium om de functionaliteiten te beschrijven die zij geïmplementeerd willen zien. Deze zaken werden vervolgens geïntegreerd in een requirement analyse die het uitgangspunt zal vormen voor de ontwerpfase.  Op basis van deze requirements kan het technische personeel functionaliteiten prioriteren tijdens de ontwikkeling van het zoekplatform. Door in opeenvolgende iteraties te werken, kunnen de betrokken onderzoekers en dataproviders doorheen het proces input blijven geven. Zo hopen we door het samenbrengen van de versnipperde data binnen de religieuze geschiedenis, ook te voldoen aan hun verwachtingen.


Nu dat de requirement analyse achter de rug is, kan het technisch personeel hun eerste stappen zetten in de ontwikkeling van het eengemaakte zoekplatform van ReIReS. Daarmee gelijklopend wordt er gewerkt aan een gedeeld datamodel, zodat de metadata van de betrokken digitale hulpbronnen en databanken op een geüniformeerde manier wijze doorzoekbaar en toonbaar zal zijn. Dit zal de omgang met de data vergemakkelijken voor de uiteindelijke gebruiker en structureert mee de ontwikkeling van het platform. Er is uiteraard nog veel werk voor de boeg, maar via deze weg houden we jullie op de hoogte.


Meer info over ReIReS: zie onze blog 
Origineel bericht ReIRes:  klik hier
Website van het ReIRes Project
Schrijf je in voor de ReIRes Nieuwsbrief
ReIReS Newsletter #1

www.reires.eu

www.kuleuven.be
www.libis.be

Nieuwe LIBIS-collega Michiel De Clerck is gestart!

Op 28 mei startte Michiel De Clerck bij LIBIS. Hij studeerde geschiedenis en sociaal-culturele antropologie aan de KU Leuven. Michiel zal als Business Consultant aanvankelijk vooral werken op een aantal projecten, waaronder ReIRes. ReIReS is een Europees project gefinancierd door het Horizon 2020 kaderprogramma van Europa met als doel de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur voor Religieuze studies binnen het Europese onderzoekslandschap. Het project verenigt belangrijke Europese onderzoeksinstellingen om voor onderzoekers de toegang te verbeteren tot data, informatie en bronnen betreffende de studie van de historische en culturele invloed van het diverse religieuze erfgoed van Europa.
Uiteraard zal Michiel eerst een doorgedreven opleiding krijgen om zich in te werken in de materie en de andere diensten aangeboden door LIBIS. Zou je graag wat meer te weten komen over wie Michiel is? Lees dan zeker de volgende LIBISzine, dit najaar, waarin we hem graag aan u voorstellen. Het volledige LIBISzine, eens gepubliceerd, en oudere nummers zijn hier terug te vinden.

Lirias 2.0 nieuw platform voor het beheer van publicaties van onderzoekers van KU Leuven en haar Associatie is live!

Op donderdag 31 mei ging Lirias 2.0 live, een nieuw platform voor het beheer van publicaties van onderzoekers van KU Leuven en KU Leuven Associatie. LIBIS heeft daarvoor nauw samengewerkt met de Dienst Onderzoekscoördinatie van KU Leuven en ICTS. Terwijl de infrastructuur van het oude platform volledig gebaseerd was op DSpace, wordt nu enkel nog de full-text bewaard in DSpace. Voor het beheer van de publicaties en de metadata werd geopteerd voor Elements van de firma Symplectic. Via een nieuw ontwikkelde tussenlaag (Elements  Cache) worden de data uit Elements gepubliceerd en ter beschikking gesteld.
In Limo werd ook een volledig nieuwe publieksinterface gebouwd. LIBIS Resolv zorgt voor persistente links naar de bestanden in DSpace. Het nieuwe systeem betekent een aanzienlijke tijdswinst voor onderzoekers. Het systeem gaat proactief op zoek naar publicaties in externe databronnen (zoals Web of Science, PubMed, EPMC, Scopus). Als blijkt dat er een match gevonden is tussen de auteur en de publicaties, dan kan die publicatie automatisch geclaimd worden.
Verder zijn er nieuwe publicatietypes beschikbaar zoals software/code, datasets en science outreach. En ten slotte werden nieuwe vormen van metrics toegevoegd zoals Altmetric, waardoor men inzicht krijgt in het aantal vermeldingen op online platforms zoals sociale media, kranten, blogs en Wikipedia...

Meer info vind je hier terug. 

Open Science als thema van de Dariah conferentie in Parijs

Open Science was dit jaar het thema van de Dariah conferentie ( 23 & 24 mei, Parijs). Workshops met onderwerpen zoals copyright, licentiemodellen en open peer review en twee inspirerende keynotes vormde in combinatie met een prachtige locatie in het Bois de Vincennes de ideale atmosfeer voor discussie en reflectie over de mogelijkheden en uitdagingen van Open Science in de Digital Humanities. Roxanne Wyns van LIBIS was aanwezig op dit event.

Programma van deze conferentie: https://dariah2018.sciencesconf.org/
Keynotes: Open Science is just good science by Dr. Jon Tennant, Intellectual Property Rights in Ethically Open Science by Prof. Teresa Scassa

DigitalHusserl Workshop "Digital Environments for Philosophy as a "Rigorous Science"

Op maandag 14 mei vond de workshop ‘Digital Environments for Philosophy as a “Rigorous Science’ plaats in het Husserl archief te Leuven. Onderzoekers uit binnen en buitenland kwamen er samen om hun ervaringen te delen over het gebruik van digitale tools in de Filosofische studies. Voor het Husserl archief was dit een uitgelezen kans om het DigitalHusserl platform aan collega-onderzoekers voor te stellen. Dit digitaal platform wordt momenteel ontwikkeld door LIBIS in het kader van een FWO financiering voor middelzware onderzoeksinfrastructuren. Het project geeft het Husserl archief de mogelijkheid om een professioneel collectieomgeving uit te rollen voor het beheer- en de digitale langetermijnbewaring van de waardevolle documenten van de hand van de Duitse filosoof Edmund Husserl. Daarnaast werd er afgelopen jaar ook gewerkt aan de implementatie van een uitgebreid datamodel dat de relaties tussen de verschillende archiefdocumenten, personen, plaatsen, historische events etc. in kaart brengt. Dit datamodel geeft de onderzoekers van het Husserl archief nu de mogelijkheid om nieuwe digitale onderzoeksobjecten te creëren op basis van verscheidene archiefdocumenten. Een voorbeeld hiervan is het digitale onderzoeksobject "Einleitung in die Phänomenologie". Vorlesungen aus dem Sommer 1912, een nooit eerder gepubliceerd manuscript dat nu in digitale vorm en volledig getranscribeerd (Husserl schreef namelijk in steno) beschikbaar zal worden gesteld. In de voormiddag gaf Roxanne Wyns (LIBIS) samen met Thomas Vongehr (Husserl archief) een uitgebreide presentatie over het platform en het pilootproject ‘Einleitung in die Phänomenologie’. Vorlesungen aus dem Sommer 1912. Daarna deelden ook collega’s uit binnen en buitenland hun digitale ervaringen en platformen.

Programma van de workshop: https://hiw.kuleuven.be De presentatie "Digital Husserl infrastructure is beschikbaar via Slideshare

ReIReS officieel persbericht

ReIReS officieel gelanceerd in Bologna (officieel persbericht)

De kick-off meeting van het door Horizon 2020 gesubsidieerde project "Research Infrastructure on Religious Studies" (ReIReS) vond op 7 en 8 maart jl. plaats in Bologna. Deelnemers van twaalf Europese instellingen uit zeven landen kwamen bij elkaar om te spreken over de projectorganisatie, om te leren hoe ze het beste met elkaar kunnen samenwerken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en om inzicht te krijgen in de verdere ontwikkeling van het project.

ReIReS is een startende community met als doel een unieke en baanbrekende onderzoeksinfrastructuur te realiseren voor religiestudies binnen het Europese onderzoeksgebied.

In de visie van de twaalf instellingen speelt religie een centrale rol in de huidige Europese samenleving. Gedeelde kennis en academische reflectie kunnen een vreedzaam samenleven stimuleren en religieus analfabetisme vermijden. Daarom zijn goede onderzoeksinstrumenten van groot belang. ReIReS biedt grensoverschrijdende en virtuele toegang tot de belangrijkste bronnen op het gebied van religiestudies en tot de middelen deze bronnen te gebruiken. Dit aanbod is uniek, omdat het data van grote Europese onderzoeksinstellingen combineert, waardoor kennis wordt aangeboden die van groot belang is, niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor besluitvormers. Jonge wetenschappers zullen worden getraind in het gebruik van deze hulpmiddelen voor hun onderzoek. Daarnaast zal het project werken aan impact op de Europese samenleving als geheel, omdat het ook gericht is op het bevorderen van kennis en innovatie in het begrijpen van de interreligieuze samenleving.

De tweedaagse meeting bestond uit drie onderdelen: het opzetten van besluitvormende organen, adviesorganen en uitvoerende organen van ReIReS; de presentaties van de verschillende workpackages; en de technische en administratieve afspraken die nodig zijn om het project goed uit te voeren.

Het consortium van deelnemende instellingen is als volgt samengesteld:
1. Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Italië.
2. Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, Bulgarije.
3. KU Leuven, België.
4. Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Italië.
5. Universiteit Hamburg, Duitsland.
6. Universiteit Warschau, Polen.
7. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Duitsland.
8. École Pratique des Hautes Études, Frankrijk.
9. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Duitsland.
10. Brepols Publishers NV, België.
11. Stichting Refo500, Nederland.
12. Theologische Universiteit Apeldoorn, Nederland.

ReIReS is in februari 2018 begonnen en heeft een looptijd van drie jaar. Het project heeft subsidie ontvangen van Horizon 2020 via de Grant Agreement No 730895. Horizon 2020 is het grootste Europese subsidieprogramma op het gebied van onderzoek en innovatie.

Ga voor meer informatie over het project naar www.reires.eu.
www.reires.eu

www.kuleuven.be

Presentatie Roxanne Wyns - Een nieuwe manier om hoge resolutie beelden te delen met uw online bezoekers

Op donderdag 19 april gaf Roxanne Wyns (Innovation Manager bij LIBIS), tijdens de derde editie van de Museum Vakdagen te Eindhoven een presentatie en enkele demonstraties over een nieuwe manier van hoge resolutie beelden te delen met online bezoekers van musea en erfgoedinstellingen.

Musea en erfgoedinstellingen digitaliseren hun topstukken vaak op zeer hoge resolutie. Hoewel deze hoge kwaliteitsbeelden steeds vaker voor de online bezoeker ter beschikking worden gesteld via de websites en online catalogi van musea, is de gebruikservaring in de meeste gevallen beperkt wegens ongeschikte web viewers. Het International Image Interoperability Framework (IIIF) en de bijhorende hoge resolutie viewers zoals Mirador en Universal viewer bieden de bezoeker de optimale digitale gebruikservaring om beelden in uitzonderlijk detail te bekijken. Daarnaast biedt de standaard nog tal van andere voordelen voor de eindgebruiker zoals de interoperabiliteit van beeldbanken op het web, annotatiemogelijkheden, bookmark functies etc. Geen wonder dat gerenommeerde instellingen als het British Museum en de Getty Museums ermee aan de slag gaan. Tijdens deze sessie wordt het International Image Interoperability Framework en bijhorende viewers gepresenteerd waardoor u zelf kan kennis maken met deze nieuwe manier om hoge resolutie beelden te ontsluiten en te delen met uw online bezoekers. 

Haar presentatie is online beschikbaar via de LIBIS SlideShare
Meer informatie over Heron

IIIF National Gallery of Art - Mirador

Presentatie Mirador en het III Framework, een nieuwe manier om hoge resolutie beelden te delen met uw online bezoekers


Op donderdag 19/04 geeft Roxanne Wyns (Innovatiemanager bij LIBIS) een presentatie tijdens de Museum Vakdagen in Eindhoven. 

Mirador en het International Image Interoperability Framework. Een nieuwe manier om hoge resolutie beelden te delen met uw online bezoekers:  

Musea en erfgoedinstellingen digitaliseren hun topstukken vaak op zeer hoge resolutie. Hoewel deze hoge kwaliteitsbeelden steeds vaker voor de online bezoeker ter beschikking worden gesteld via de websites en online catalogi van musea, is de gebruikservaring in de meeste gevallen beperkt wegens ongeschikte web viewers. Het International Image Interoperability Framework (IIIF) en de bijhorende hoge resolutie viewers zoals Mirador en Universal viewer bieden de bezoeker de optimale digitale gebruikservaring om beelden in uitzonderlijk detail te bekijken. Daarnaast biedt de standaard nog tal van andere voordelen voor de eindgebruiker zoals de interoperabiliteit van beeldbanken op het web, annotatiemogelijkheden, bookmark functies etc. Geen wonder dat gerenommeerde instellingen als het British Museum en de Getty Museums ermee aan de slag gaan. Tijdens deze sessie wordt het International Image Interoperability Framework en bijhorende viewers gepresenteerd waardoor u zelf kan kennis maken met deze nieuwe manier om hoge resolutie beelden te ontsluiten en te delen met uw online bezoekers.

De Museum Vakdagen is meer dan een vakbeurs. Op de beursvloer worden een groot aantal interessante inloop lezingen gehouden. Tevens worden er workshops gegeven en zijn er demonstraties te zien. Het volledige programma van de Museum Vakdagen vind je hier terug.

LIBIS is aanwezig met een stand (Nr. 2.6.) (download hier de plattegrond). Gratis kaarten zijn te verkrijgen via into-info@libis.be of vraag je gratis e-ticket aan via www.museumvakdagen.nl 


Museumvakdagen.nl


Bezoek LIBIS op de Museum Vakdagen van 18 en 19 april te Eindhoven

De derde editie van de Museum Vakdagen gaat door op woensdag 18 en donderdag 19 april in Evoluon te Eindhoven. De Museum Vakdagen is meer dan een vakbeurs. Op de beursvloer worden een groot aantal interessante inloop lezingen gehouden. Tevens worden er workshops gegeven en zijn er demonstraties te zien.

Ook LIBIS is aanwezig met een stand (Nr. 2.6.) (download hier de plattegrond). Gratis kaarten zijn te verkrijgen via into-info@libis.be of vraag je gratis e-ticket aan via www.museumvakdagen.nl 

Adres Evoluon: (gratis parkeergelegenheid)
Noord Brabantlaan 1A
5652 LA Eindhoven
Nederland


http://www.libis.be/libis/themes/default/images/Afbeeldingen_blog/LIBIS_op_de_museumvakdagen2018.pdf

Vacature LIBIS: (Senior) Business consultant en projectmedewerker

LIBIS biedt uitgebreide informaticadiensten aan voor bibliotheken, musea en archieven die door KU Leuven worden gebruikt en door meer dan 50 andere organisaties in België en het buitenland. Het aanbod van LIBIS is gebaseerd op een breed scala van toepassingen die in verschillende combinaties worden ingezet om steeds de best mogelijke oplossing aan te bieden aan de partnerinstellingen. Met Heron heeft LIBIS een uniek aanbod voor musea en erfgoedinstellingen dat gebaseerd is op Omeka, CollectiveAccess en Rosetta. Deze zijn geïntegreerd met andere diensten van LIBIS zoals Lias, Teneo, Limo en LIBISnet. De Heron-infrastructuur wordt steeds vaker ingezet in (onderzoeks-) projecten in het kader van bv. Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. In dit kader wil LIBIS zijn aanbod verder uitbreiden met nieuwe toepassingen zoals NoSQL-databanken, Linked (Open) Data en nieuwe vormen van zoeken en datavisualisatie.

Functie
Als business consultant voor Heron en projectmedewerker bent u binnen het team medeverantwoordelijk voor de technische ondersteuning en verdere uitbouw van de dienstverlening aan onze partners.

 • U bouwt een grondige kennis op van een cluster van functionele processen en de bijhorende software modules waarvoor u de evoluties en wijzigingen opvolgt. 
 • U signaleert mogelijkheden voor verbeteringen en aanpassingen en bekijkt verschillende alternatieven; u participeert in overleg zowel binnen als buiten de organisatie.
 • U heeft speciale aandacht voor de optimalisatie van de werkprocessen waarvoor u nieuwe oplossingen voorstelt en uitwerkt. U werkt functionele ontwerpen en technische specificaties uit (of werkt er aan mee) en u configureert de software modules.
 • U bent daarbij verantwoordelijk voor één of meerdere modules. 
 • U documenteert de nieuwe functionaliteit, ontwikkelt testscenario’s en bent verantwoordelijk voor de eindgebruikersdocumentatie. 
 • U begeleidt de eindgebruikers bij de ingebruikname en geeft opleidingen. 
 • U doet de opvolging van meldingen in de helpdesk. 
 • U begeleidt nieuwe partnerinstellingen bij de overgang naar de nieuwe toepassingen en bent in deze het aanspreekpunt voor de nieuwe partner. 
 • U werkt hierbij nauw samen met uw collega’s en de medewerkers van de partnerinstelling. 
 • U gaat mee actief op zoek naar (of assisteert bij de werving van) nieuwe partnerinstellingen en neemt mee het accountmanagement op. 
 • U leidt projecten waarvoor u in overleg met collega’s de planning opmaakt en opvolgt. 
 • U zorgt ook voor een correcte inhoudelijke rapportering. 
 • U werkt permanent aan uw eigen expertise.

Profiel
 • U heeft bij voorkeur een masterdiploma of hebt een gelijkwaardig niveau door ervaring.
 • U heeft een interesse voor erfgoed, onderzoek en IT.
 • U kan analytisch denken en kan creatief zoeken naar oplossingen voor complexe problemen.
 • U kan in teamverband, maar ook zelfstandig werken.
 • U werkt nauwgezet met oog voor kwaliteit.
 • U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, u komt overtuigend over.
 • U heeft kennis van Office pakketten, u bent bereid om eventueel noodzakelijke opleidingen te volgen.
 • U heeft een klantgerichte houding.
 • U bent stressbestendig en kan projectmatig werken met aandacht voor deadlines en een kwalitatief resultaat.
 • U heeft een actieve kennis van het Engels. 
Tewerkstellingspercentage: Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling mogelijk
Locatie: Leuven
Werkgever: KU Leuven - dienst LIBIS
Solliciteren tot en met: 1/04/2018
De volledige vacature vindt u hier terug.

Vacature LIBIS: software-architect

LIBIS biedt uitgebreide informaticadiensten aan voor bibliotheken, musea en archieven die naast door KU Leuven ook worden gebruikt door meer dan 50 andere organisaties in België en het buitenland. Het dienstenaanbod van Heron, Lias en Teneo richt zich op musea, erfgoedinstellingen en archieven en maakt gebruikt van onder meer Omeka, CollectiveAccess, ScopeArchiv en Rosetta. Deze toepassingen zijn geïntegreerd met andere diensten van LIBIS zoals Limo en LIBISnet. In het kader van nieuwe projecten wil LIBIS zijn dienstenaanbod verder uitbreiden met toepassingen voor o.a. nieuwe vormen van zoeken en datavisualisatie gebaseerd op bvb. NoSQL-databanken, (open) linked data....

Functie
Als software architect bent u binnen LIBIS medeverantwoordelijk voor de implementatie en uitbating van deze nieuwe toepassingen en de verdere uitbouw van de verschillende systemen voor Heron, Lias en Teneo.

 •  U bouwt een grondige kennis op van de diverse betrokken applicaties waarvoor u de evoluties en wijzigingen opvolgt.
 •  U signaleert mogelijkheden voor verbeteringen en aanpassingen, bekijkt de verschillende technische alternatieven en implementeert ze in overleg.
 •  U stelt nieuwe toepassingen voor; u helpt bij het voorbereiden, realiseren, testen en documenteren ervan.
 •  U helpt bij het identificeren, verzamelen, documenteren en prioriseren van stakeholderrequirements.
 •  U participeert aan de technische werkgroepen en zoekt samen met de functionele experten naar de beste oplossingen; u realiseert, test en implementeert ze.
 •  U bent medeverantwoordelijk voor de uitbating van de aangeboden systemen en zorgt dat de systemen beschikbaar zijn zoals gedefinieerd in de Service Level Agreements.
 •  U werkt permanent aan uw eigen expertise

Profiel

 • U heeft een master met een sterke informaticafocus of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • U kan analytisch denken en kan creatief zoeken naar oplossingen voor complexe problemen.
 • U heeft ervaring met verschillende soorten van database technologieën waaronder NoSQLen tools om diverse datasets te verwerken en doorzoekbaar te maken. 
 • U bent thuis in de interpretatie en verwerking van gevarieerde data en bent op de hoogte of bereid snel kennis te verwerven over formaten zoals RDF, JSON-LD...
 • Het is een pluspunt om kennis te hebben of op korte termijn te verwerven over Linux,Ruby, databanken, search engines...
 • U kan zeer zelfstandig werken, maar ook in teamverband.
 • U kan projectmatig werken met aandacht voor deadlines en een kwalitatief resultaat.
 • U bent flexibel ingesteld 
Tewerkstellingspercentage: Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling mogelijk
Locatie: Leuven
Werkgever: KU Leuven - dienst LIBIS
Solliciteren tot en met: 1/04/2018
De volledige vacature vindt u hier terug.

Kick-off ReIRes H2020 project

Op woensdag 7 en donderdag 8 maart vond in Bologna de kick-off meeting van het ReIReS project plaats. ReIReS, Research Infrastructure for Religious Studies, is een Europees project (H2020) dat de komende 3 jaar zal werken aan de uitbouw van een internationaal netwerk en onderzoeksinfrastructuur ter bevordering van religieuze studies.

KU Leuven vervult in het project een cruciale rol door enerzijds toegang te verlenen tot de rijke fysieke collecties aanwezig in Leuven en jonge onderzoekers de nodige ondersteuning te bieden in de consultatie van dit materiaal. In dit kader neemt de faculteit Theologie en Religiewetenschappen de leiding over werkpakket 4 - Transnational Access to Archival Documents. Daarnaast is ook de digitale toegang tot de diverse, wijdverspreide en meertalige collecties en onderzoeksdatabases een Leuvense verantwoordelijkheid.
LIBIS staat met werkpakket 6 - Resource Discovery and Linking for Religious Studies in voor de ontwikkeling van een virtuele onderzoeksinfrastructuur ter bevordering van de digitale toegang tot relevant bronnenmateriaal en databases. De komende 3 jaar wordt er gewerkt aan een datamodel gericht op de uitwisseling van religieuze datasets en een innovatief discovery platform dat onderzoekers toegang biedt tot een verscheidenheid aan datasets afkomstig van zowel publieke instellingen als commerciële uitgeverijen.  


www.reires.eu

www.kuleuven.be
www.libis.be

Alma UX fase 2 van start

Onlangs werd fase 2 van Alma UX op gang getrapt. Met de verlenging van dit project wil Ex Libris verder inzetten op het verbeteren van de Alma gebruikerservaring. Efficientie en gebruiksgemak staan hierin centraal.

LIBIS is gevraagd om ook in deze tweede fase van de Alma User eXperience input te leveren.  Enkele aandachtspunten in fase 2 zijn het verbeteren van bepaalde workflows zoals de activatie van E-collecties en digitalisatie aanvragen, maar ook de metadata editor wordt onder de loupe genomen. Net zoals in de eerste fase gebeurt dit aan de hand van toelichtingen en gesprekken op web- of face-to-face meetings, of via één-op-één sessies waarbij het gedrag en de reacties van de tester worden gemonitored, enz.

Meer informatie over Alma vind je hier, of contacteer Bart Peeters