TU Delft gaat live met CollectiveAccess

Eind 2017 koos TU Delft voor een samenwerking met LIBIS voor de opzet van een CollectiveAccess database als professioneel systeem voor het beheer van hun uitgebreide academische erfgoedcollecties. In 2018 werd volop gewerkt aan de configuratie van de database op basis van de Spectrum standaard, maar met de nodige aanvullingen ter ondersteuning van het onderzoek naar deze unieke en diverse academische collecties. Na een migratietraject van de oude datasets naar de nieuwe database werd in mei 2018 de database door TU Delft in gebruik genomen voor de beschrijving van de erfgoedcollectie, prentencollectie, onroerend erfgoed van TU Delft (gebouwen) en hooglerarendatabase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de mapping van de export in Dublin Core en LIDO standaard.

www.tudelft.nl