iCANDID: Interdisciplinaire en Cross-Culturele Discoursanalyse vervolledigd met Data Mining Tools


Recentelijk is het interdisciplinaire project iCANDID (FWO middelzware infrastructuur) van start gegaan. Het infrastructuurproject, gecoördineerd door het Instituut voor Media Studies van KU Leuven en uitgevoerd door technisch partner LIBIS, heeft als doel ondersteuning te bieden aan onderzoekers die toegang nodig hebben tot grote datasets met betrekking tot nieuws en media (incl. sociale media). Door de toenemende digitalisering van informatiestromen zijn bronnen en data namelijk in steeds grotere volumes beschikbaar, maar moeten ze nog te vaak geconsulteerd worden via verschillende platformen waardoor datacollectie en analyse wordt bemoeilijkt.

De bedoeling achter iCANDID is een geïntegreerde toegang tot diverse soorten tekst- en audiovisueel materiaal uit belangrijke nieuwsdatabanken (vb. LexisNexis, GoPress en ENA) en vrij toegankelijke online bronnen (vb. tweets van journalisten en politici). Momenteel vergt het apart consulteren van deze verschillende mediastromen veel tijd. Bovendien is de toegang tot de full text in de meeste gevallen beperkt in het aantal downloads en zelden beschikbaar in een machine leesbaar formaat. Het geplande platform wil dan ook meer dan enkel de gezamenlijke doorzoekbaarheid van deze databanken verwezenlijken door de gegevens op dynamische wijze te visualiseren en aan te bieden in standaard exportformaten voor verdere analyse in domein specifieke tools.

iCANDID ging van start op 01/05/2018 en loopt nog tot 30/04/2022. Na een analyse fase waarin zowel de noden van de betrokken onderzoeksgroepen als de beschikbare data werd geanalyseerd gaat LIBIS nu van start met de ontwikkeling van de omgeving en samenbrengen van de datastromen. Omwille van data licenties zal het platform in eerste instantie enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal gebruikers die betrokken zijn bij het project. Het doel is echter om het platform op lange termijn voor een grotere groep gebruikers beschikbaar te maken. 

 

Projectpartners:
LIBIS (technisch coördinator en ontwikkelaar)

LIBISnet gebruikersdag op 6 iuni 2019

Donderdag 6 juni 2019 vindt de LIBISnet gebruikersdag plaats in de Faculty Club te Leuven.
Naast het plenair gedeelte met een aantal externe sprekers staan er zes workshops op het programma. Meer details over wat je die dag precies mag verwachten en over de inhoud van de sessies vind je hier terug. 

Inschrijven voor de LIBISnet gebruikersdag is noodzakelijk en kan t.e.m. 31 mei 2019 via het LIBIS-extranet .

Workshop Omeka: eenvoudige en gebruikersvriendelijke webpublishing tool voor erfgoed en musea

Tijdens de Museum vakdagen van 17 en 18 april 2019 te Eindhoven gaf Valérie Adriaens (LIBIS) een workshop "Kennismaking met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke webpublishing tool voor erfgoed en musea ".
Ze gaf toelichting over Omeka en Omeka S, een eenvoudige tool waarmee je ZELF informatieve verhalen en online tentoonstellingen kan bouwen (geen technische kennis nodig). Omeka is daarnaast ook naadloos te integreren met uw eigen collectiebeheersysteem en is een Open Scource applicatie.
U vindt de presentatie hier terug.
Meer info over Omeka 
Folder: Zet je digitale collecties en verhalen in de kijker