Presentatie digitalHusserl: a platform for digital access to the Husserl archives


Het Husserl-Archief vierde vorige week haar 80st verjaardag met de academische conferentie 80 Years of Research, Editing, and Advanced Teaching in Phenomenology en een workshop in het teken van het Digital Husserl project. Dit project, een samenwerking tussen het Husserl-Archief en LIBIS, heeft als voornaamste doel de digitale toegankelijkheid tot het archief mogelijk te maken en zo het onderzoek naar de teksten en het denken van Edmund Husserl te bevorderen. In dit kader werd er een infrastructuur uitgetekend die het Archief de komende jaren in staat moet stellen om enerzijds hun collecties op professionele wijze te beheren en te digitaal te bewaren, maar ook om onderzoekers de nodige tools aan te rijken om met de collecties aan de slag te gaan. Roxanne Wyns van LIBIS gaf in dit kader een presentatie van de DigitalHusserl infrastructuur.


Programma van de workshop: https://hiw.kuleuven.be/hua/events/agenda/80-years-conference
Presentatie Roxanne Wyns, klik hier.LIBISzine 15 online beschikbaar

LIBISzine 15 is uit en bevat weer heel wat gevarieerde onderwerpen.  

https://www.yumpu.com/nl/document/view/62250377/libiszine15 

Inspiratie
GDPR door de ogen van een expert P4
Innovatie
Het Husserl-Archief: binnenkort online P8
Interactie
TU Delft Library & Heron. Een nieuw partnerschap P11
Integratie
Lean Library.  Vlottere toegang tot e-bronnen. Een pilootproject voor off-campus toegang P13
Van Lirias naar Lirias 2.0.  A long and windy road P15

In team
Aangename kennismaking met Michiel De Clerck en Peter O P18
Heron
(Standaard)aanbod Heron P20
LIBISnet
Bib in de kijker: op bezoek bij KBC Verezkeringen P21
LIBISnet gebruikersdag editie 2018 P24
Scan on demand P26
Alma Analytics P28
De mens achter LIBISnet P30


Conference Husserl Archief te Leuven: 80 Years of Research, Editing, and Advanced Teaching in Phenomenology

Het Husserl Archief viert dit jaar zijn 80st verjaardag. In dit kader gaat van 13 tot en met 15 December het event 80 Years of Research, Editing, and Advanced Teaching in Phenomenology door. Roxanne Wyns van LIBIS zal samen met de partners van het DigitalHusserl project (FWO middelzware infrastructuur) een presentatie geven over de totstandkoming en toekomstplannen van het digitale platform.

 Meer informatie over het event: https://hiw.kuleuven.be/hua/events/agenda/80-years-conference
U kunt meer lezen over het DigitalHusserl project in onze 15de editie van het LIBISzine.