Geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religieuze studies (persbericht ReIRes)

Binnen het netwerk ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies) slaan twaalf Europese onderzoeksinstellingen de handen in elkaar. Met de steun van Europa  bouwen ze aan een internationale onderzoeksinfrastructuur voor historische religiestudies. ReIReS zorgt voor eenvoudig bereikbare databanken, online archieven, opleidingen en netwerkevents. Het doel? Kennis verspreiden over de verschillende religieuze stromingen die Europa gekend heeft, en daarmee bijdragen tot een tolerante samenleving. 

“ReIReS betekent een enorme vooruitgang voor de toegang tot historisch bronnenmateriaal voor religieuze studies. Waar onderzoekers vroeger verschillende databases moesten doorzoeken op het web, kunnen ze binnenkort met één enkele zoekopdracht collecties uit verschillende bibliotheken, archieven, erfgoed- en onderzoeksinstellingen raadplegen. Moderne technologieën zorgen voor gelinkte gegevens die eenvoudig hergebruikt kunnen worden door onderzoekers. ” Roxanne Wyns, LIBIS – KU Leuven

De eerste stappen voor dit plan zijn inmiddels gezet: software-analisten van KU Leuven – LIBIS en Brepols hebben de noden van de partners rond de toegang tot religieuze onderzoeksbronnen in kaart gebracht. Op basis van die gegevens heeft LIBIS, het Leuvense ondersteuningscentrum voor digitale collectietoegang, een plan gemaakt voor de integratie van de verschillende databanken die afwisselend publiek, privé, commercieel en non-profit zijn: een technisch huzarenstukje. De databanken zijn namelijk allemaal op een andere manier gestructureerd, naargelang de aard van de collectie en de noden van de gebruikers.


Lees het volledige persbericht hier.

Foto Maurits Sabbebibliotheek - KU Leuven