Collecties van Europese topuniversiteiten samengebracht in ReIReSearch databank

 Nieuwe bronnen voor religiewetenschappers (persbericht)

Collecties van Europese topuniversiteiten samengebracht in ReIReSearch databank

ReIReS, het Europese onderzoeksproject voor religiestudies lanceert deze maand ReIReSearch, een geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religiestudies. ReIReSearch is ontwikkeld door KU Leuven-LIBIS in samenwerking met een Europees consortium van twaalf partners. Deze partners werken samen binnen het kader van Horizon 2020, een onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie dat onderzoek en innovatie financiert met een focus op de grootste problemen van deze tijd. De databank combineert historische collecties van verschillende Europese onderzoeksinstellingen en biedt religiewetenschappers een nieuw zoekinstrument en een betere toegang tot bronnen. 

 Uitdagingen voor onderzoekers

Religiewetenschappers ze onderzoeken gebeurtenissen die plaatsvonden in verschillende periodes, contexten en culturen. Ze gebruiken een veelheid aan bronnen, soorten data en onderzoeksmethoden. Die bronnen die zijn soms moeilijk te vinden. Zelfs universiteitsbibliotheken met een online catalogus blijven vaak onbekend voor onderzoekers buiten de eigen instelling. Onderzoekers zijn verder beperkt in hun zoektocht naar nieuwe informatie. Heel wat collecties, eenmaal dat ze gevonden zijn, kunnen enkel via eigen interfaces benaderd worden. 

 Betere toegang

ReIReSearch helpt wetenschappers in hun zoektocht met geïntegreerde zoekmachine. Tegelijkertijd maakt de onderzoeksdatabank minder zichtbare datasets beschikbaar voor een breed publiek. Het doel van ReIReSearch is om nog meer gegevens te integreren en beschikbaar te maken op één platform. Het ontwerp van dit platform is tot stand gekomen met hulp van de onderzoekers die hun behoeften uitgebreid hebben beschreven.


Nieuwe technologische mogelijkheden maken het nu eenvoudig om grote hoeveelheden data te vinden, te ontsluiten en opnieuw te gebruiken. Door belangrijke collecties van instellingen uit heel Europa samen te brengen, kunnen onderzoekers de kwaliteit en de efficiëntie van hun onderzoek verbeteren. Academici profiteren daarbij van een betere toegang tot informatie.


ReIReSearch bevat momenteel bijdragen van de academische bibliotheken van de Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz, KU Leuven en de Universiteit van Sofia. Op dit moment bevat ReIReSearch onder andere Hebreeuwse manuscripten daterend van 1700 tot 1920 van de Joodse gemeenschap van Mainz, een gedigitaliseerde versie van de bronnen van kerkelijke concilies en boeken die betrekking hebben op Slavische studies en religie. Vanuit de collectie van KU Leuven Bibliotheken wordt een selectie van boeken en manuscripten uit de Maurits Sabbe Bibliotheek en werken met betrekking tot religie uit de Oost-Aziatische Collecties en Bijzondere Collecties ontsloten. ReIReSearch levert ook zoekresultaten op uit de Index Religiosus-database van Brepols Publishers voor gebruikers die een abonnement hebben.

Door het toevoegen van data van andere (academische) instellingen en onderzoeksdatabanken wil ReIReS het bereik en gebruik verder vergroten.


ReIReSearch is toegankelijk via: https://reiresearch.eu
Over ReIReS: https://reires.eu
Over LIBIS: https://bib.kuleuven.be/libis
Over de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen: https://theo.kuleuven.be/    

 Geen opmerkingen:

Een reactie posten